Lietuvos bibliotekininkų draugijos XII suvažiavimas

2023-03-24 | LBD, Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė, Naujienos

2023 m. balandžio 25 d. Vilniuje (Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (Saulėtekio al. 5, Vilnius) vyks XII Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių suvažiavimas.

Prašome LBD skyrių vadovų iki š. m. balandžio 18 d.  atsiųsti (užpildant pridedamą registracijos formą) delegatų (atstovų su balso teise), kurie dalyvaus suvažiavime, sąrašą. Skyriai į suvažiavimą gali deleguoti:

jei skyriuje yra iki 15 narių – 1 atstovą;

nuo 16 iki 25 narių – 2 atstovus;

nuo 26 iki 35 narių – 3 atstovus;

nuo 36 iki 45 narių – 4 atstovus;

nuo 46 iki 55 narių – 5 atstovus;

nuo 56 iki 65 narių – 6 atstovus ir t.t.

Taip pat, kviečiame siūlyti kandidatus į LBD pirmininkus, LBD tarybą, Revizijos komisiją. Atkreipiame dėmesį, jog vadovaujantis LBD įstatais, LBD tarybos nariais gali būti renkami asmenys, priklausantys LBD  ne trumpiau kaip 3 metus. Tas pats asmuo Pirmininku gali būti dvi kadencijas iš eilės, Tarybos nariu – tris kadencijas. Labai prašome, su jūsų siūlomais kandidatais, suderinti, ar jie tikrai galės aktyviai įsijungti į šią veiklą bei ras galimybių derinti LBD veiklas su veiklomis kitose organizacijose.

LBD skyrių vadovų prašome užpildyti pridedamas registracijos formas, jose surašyti kandidatų į LBD pirmininkus, tarybos narius ir revizijos komisijos narius bei delegatų duomenis. Visą papildomą informaciją apie siūlomus kandidatus prašome siųsti adresu: lbd.sekretore@gmail.com.

XII LBD Suvažiavimo registracijos formos:

Suvažiavimo delegatų registracijos forma: https://forms.gle/pYZJHrf61rACSfS26

Kandidatų į LBD Pirmininkus registracijos forma: https://forms.gle/P3PqB7fFQs35njhY6;

Kandidatų į LBD tarybos narius registracijos forma: https://forms.gle/JemMAqEqtn7J6f3EA;

Kandidatų į LBD Revizijos komisiją registracijos forma: https://forms.gle/CpiZfCs95hxGGqhZ6;

Skyriaus atstovų į Balsų skaičiavimo komisiją registracijos forma: https://forms.gle/5nw6HRZv547ELG3k8.

 

LBD skyriaus delegatų įgaliojimo pavyzdys: https://docs.google.com/document/d/1D17vnp-L3XDa4PDTbPwFlc3ftqHU0mO5/edit?usp=sharing&ouid=105022525679403347201&rtpof=true&sd=true

 

Preliminari XII Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių suvažiavimo programa

8.30 – 9.30 Dalyvių registracija. Kava

9.30 – 9.45  Suvažiavimo atidarymas

9.45 – 11.00  –  Suvažiavimo organizavimo klausimai, balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas;

–  LBD veiklos ataskaita. Jolita Steponaitienė, LBD pirmininkė;

–  LBD Jaunimo skyriaus ataskaita. Greta Kėvelaitienė, LBD tarybos narė;

–  Revizijos komisijos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas;

– Pasisakymai dėl LBD pirmininko, tarybos, revizijos komisijos narių kandidatūrų.
11.00 – 11.30 LBD pirmininko, LBD tarybos, Revizijos komisijos rinkimai (slaptas balsavimas)

11.30 – 12.30 Pietų pertrauka

12.30 – 15.00 Pranešimai tema: Kartu įveikiant krizes

15.00 – 15.30 Balsavimo rezultatų paskelbimas

 

 

 

 

Share This