Projektai

 • ERASMUS+ projektas „Andragogy: virtual learning environment for librarians“
  Nr. 2015-1-LT01-KA204-013460.

  Lietuvos bibliotekininkų draugija,  Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka kartu su užsienio partneriais įgyvendina projektą, skirtą bibliotekų specialistams, dirbantiems su suaugusių asmenų mokymais.

  Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos iniciatyva ir su partnerių palaikymu 2015 m. pavasarį pradėtas rengti ERASMUS+ projektas „Andragogika: virtuali mokymosi aplinka bibliotekininkams“ („Andragogy: virtual learning environment for librarians“). Ekspertams teigiamai įvertinus pasirengimą įgyvendinti tarptautinį projektą, 2015 m. rudenį projekto partneriai-organizacijos iš Lietuvos, Latvijos ir Bulgarijos pasirašė bendradarbiavimo sutartis.

  Projekto partneriai:

  • Latvijos nacionalinė biblioteka (Latvija),
  • Jelgavos mokslinė biblioteka (Latvija),
  • Pazardžiko apskrities Nikola Furnadziev biblioteka (Bulgarija),
  • Inovatyvių bendruomenės centrų asociacija (Bulgarija),
  • Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka,
  • Lietuvos bibliotekininkų draugija.

  Projekto pagrindinis tikslas – sukurti andragogikos mokymo programą bibliotekų specialistams ir kitiems besidomintiems šia tema, pasiekiamą per virtualią mokymosi aplinką. Interaktyvi mokymosi medžiaga mokymosi aplinkoje bus talpinama nacionalinėmis kalbomis (lietuvių, latvių ir bulgarų), o viena mokymosi programa bus parengta anglų kalba.

  Kiekvienas mokymų dalyvis, nusprendęs pagilinti andragogikos žinias, galės pasirinkti ir skirti mokymuisi patogų laiką, išstudijuoti visas keturias siūlomas temas arba dirbti su viena konkrečia tema. Įsisavinus teorines žinias ir susipažinus su praktikoje taikomais atvejais, bus galimybė laikyti testą – mokymosi rezultatai bus fiksuojami išduodamuose pažymėjimuose už pasirinktas temas arba visą programą. Išsamiau…

 • LBD dalyvavimas 81-oje IFLA Generalinėje konferencijoje „Dinamiškos bibliotekos: prieinamumas, plėtra ir transformacijos“ (Keiptaunas, 2015)
 • ,,LBD dalyvavimas IFLA 80–ojoje Generalinėje konferencijoje“ (Lionas, 2014)
 • „Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos bendradarbiavimo didinimas įgyvendinant asmens duomenų  apsaugos politiką“ (2013 – 2014)

Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2013 m. birželio 04 d.
Nr. VP1-4.1-VRM-08-V-01-006.

Lietuvos bibliotekininkų draugija kartu su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija įgyvendino asmens duomenų  apsaugos projektą, kuris iš dalies buvo finansuojamas ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto.

Sutartį pasirašiusios šalys: LR Vidaus reikalų ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir Lietuvos bibliotekininkų asociacija.

Projekto tikslas – sustiprinti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos bendradarbiavimą, siekiant pagerinti asmens duomenų apsaugos politikos nuostatų įgyvendinimą.

Projekto metu LBD įsipareigojo teikti naują paslaugą visuomenei – klientų konsultavimas teikiant pirminę konsultaciją asmens duomenų apsaugos klausimais.   Projekto metu buvo apmokyta per 200 bibliotekininkų.

Projekto mokymuose dalyvavę bibliotekų darbuotojai įgijo teisę konsultuoti asmens duomenų apsaugos klausimais.

Prašome jungtis prie svetainės saugokduomenis.lt

Share This