Taryba

Jolita Steponaitienė

Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento direktorė

852398585

jolita.steponaitiene@lnb.lt

Nomeda Domeikienė

LBD pirmininkės pavaduotoja viešųjų bibliotekų klausimams

Kauno miesto savivaldybės V.Kudirkos viešosios bibliotekos direktorė

837226322

nomedadom@kaunas.mvb.lt

Elona Varnauskienė

LBD pirmininkės pavaduotoja švietimo sistemos bibliotekų klausimams

VU bibliotekos Informacijos paslaugų centro vedėja

852687130

elona.varnauskiene@mb.vu.lt

Simona Žilienė

LBD pirmininkės pavaduotoja strategijos, atstovavimo klausimams

Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos direktoriaus pavaduotoja

852620292

s.ziliene@vcb.lt

Jolanta Abucevičienė

Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja

852855460

j.abuceviciene@trakubiblioteka.lt

Rūta Bagdonienė

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

845587050

direktore@panrbiblioteka.lt

Aura Banevičienė

Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai

846030621

aura.baneviciene@palangamvb.lt

Diana Ciparienė

Klaipėdos rajono savivaldybės J.Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja

mob. 861006919

pavaduotojavb@gmail.com

Vida Garunkštytė

Utenos rajono savivaldybės A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorė

838961606

vida@uvb.lt

Julija Glosaitė

Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos rinkodaros vadybininkė

852755945

julija.glosaite@vcb.lt

Rūta Juzėnienė

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos bibliotekininkė – ekspertė

845501649

ruta.juzeniene@pavb.lt

Sandra Leknickienė

LNB Generalinio direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai

852398505

sandra.leknickiene@lnb.lt

Alma Masevičienė

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, mokslinė sekretorė

mob. 868341921

alma.maseviciene@lnb.lt

Ekaterina Prakapene

Šiaulių apskrities P.Višinskio viešoji bibliotekos Regioninio bibliotekų veiklos ir vadybos skyriaus vedėja

841399968

e.prakapene@savb.lt

Renata Rudienė

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

831851518

direktore@rsvb.lt

Airida Samavičienė

Klaipėdos apskrities I.Simonaitytės viešosios bibliotekos Informacinių išteklių vystymo skyriaus vedėja

846412140

a.samaviciene@klavb.lt

Taryba (2014-2016)

Alina Jaskūnienė
Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė
Birštono viešosios bibliotekos direktorė
El. paštas bmb@is.lt
tel. (8 319) 65760

Asta Naudžiūnienė
LBD pirmininkės pavaduotoja
Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė
El. paštas a.naudziuniene@kvb.lt
tel. (8 37) 32 42 52

Jolita Steponaitienė
LBD pirmininkės pavaduotoja
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
Informacijos išteklių formavimo ir vystymo centro direktorė
El.paštas j.steponaitiene@lnb.lt
tel. (8 5) 239 8585

Petras Zurlys
LBD pirmininkės pavaduotojas
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius
El.paštas petras.zurlys@amb.lt
tel. (8 5) 262 5570, mob. 8 988 0242

Rūta Bagdonienė
Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė
El. paštas direktore@panrbiblioteka.lt
tel. (8 45) 58 70 50, mob. 8 686 66203

Sandra Jablonskienė
Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos
Informacijos skyriaus vedėja
El. paštas sandraj@silutevb.lt
tel. (8 441) 45962

Rūta Juzėnienė
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės -Bitės viešosios bibliotekos
bibliotekininkė – ekspertė
El. paštas ruta.juzeniene@pavb.lt
tel. (8 45) 50 16 49

Sigitas Kancevyčius
Tauragės rajono savivaldybės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktorius
El. paštas tsvb@tauragevb.lt
tel. (8-446) 61954, mob. 8 686 32984

Danutė Karlienė
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė
El. paštas danute.karliene@gmail.com, direktore@zarasubiblioteka.lt
tel. (8 385) 52279, mob. 8 686 85480

Džeinara Kaunaitė
Klaipėdos universiteto bibliotekos
Informacinių paslaugų skyriaus vedėja
El. paštas dzeinara.kaunaite@ku.lt
tel. (8 46) 39 87 92

Sandra Leknickienė
LNB Generalinio direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai
El. paštas s.leknickiene@lnb.lt
tel. (8 5) 239 8505

Alicija Matiukienė
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė
El. paštas alicijam@rokiskis.rvb.lt
tel. (8 458) 51502, mob. 8 687 16104

Ramunė Mauricaitė
Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos
Abonementų skyriaus vyriausioji bibliotekininkė
El. paštas ramune.mauricaite@yahoo.com
tel. (8 46) 41 25 31

Alma Masevičienė
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
Informacijos išteklių formavimo ir vystymo centro,
Retų knygų ir rankraščių skyriaus redaktorė
El. paštas a.maseviciene@lnb.lt
tel. (8 5) 239 8586, mob. 8 611 91334

Elona Varnauskienė
VU bibliotekos Informacijos paslaugų centro vedėja
El. paštas elona.varnauskiene@mb.vu.lt
tel. (8 5) 268 71 30

Simona Žilienė
Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos direktoriaus pavaduotoja
El.paštas s.ziliene@vcb.lt
tel. (8 5) 262 0292, mob. 8 698 22254

Taryba (2011-2013)

Alina Jaskūnienė
Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė, Birštono viešosios bibliotekos direktorė
El.paštas bmb@is.lt, tel. 8 319 65760

Petras Zurlys
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius

Asta Naudžiūnienė
LBD pirmininkės pavaduotoja, Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė

Audronė Kiršinaitė
Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos Metodikos centro vedėja

Jonas Grušas
Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Jolita Steponaitienė
Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėja

Ligita Matulienė
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriaus vyr. bibliotekininkė

Sigutė Urbonavičienė
Pavaduotoja kultūrai ir ryšiams su visuomene

Džeinara Kaunaitė
Klaipėdos Universiteto centrinės bibliotekos Informacinių paslaugų skyriaus vedėja

Sigitas Kancevyčius
Tauragės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Airida Samavičienė
Klaipėdos Ievos Simonaitytės apskrities viešosios bibliotekos Bibliotekinių procesų automatizavimo skyriaus vedėja

Vida Garunkštytė
Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorė

Vida Marcinkienė
Radviliškio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja

Elona Varnauskienė
VU bibliotekos Informacijos paslaugų centro vedėja

Danutė Karlienė
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

Rasa Griškevičienė
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė

Taryba (2008-2010)

Petras Zurlys
Pirmininkas, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius

Vida Garunkštytė
Pirmininko pavaduotoja, Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorė

Dr. Birutė Railienė
Pirmininko pavaduotoja, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja

Dr. Regina Varnienė
Pirmininko pavaduotoja, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, Bibliografijos ir knygotyros centro direktorė

Sandra Jablonskienė
Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkė

Alina Jaskūnienė
Birštono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

Danutė Karlienė
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

Audronė Kiršinaitė
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Metodikos centro vedėja

Meilė Kretavičienė
Kauno medicinos universiteto bibliotekos direktorė

Kazimieras Mackevičius
Lietuvos technikos bibliotekos direktorius

Algirdas Antanas Plioplys
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktoriaus pavaduotojas, Dokumentų konservavimo ir restauravimo centro direktorius

Doc. Dr. Jurgita Rudžionienė
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto direktorė

Jolita Steponaitienė
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėja

Asta Valaitytė
Kauno apskrities viešosios bibliotekos Bibliotekininkystės centro vyriausioji metodininkė

Zenonas Pranas Vaškevičius
Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos direktorius

Živilė Švitraitė
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos metodininkė

Rita Lapienienė
Lietuvos technikos bibliotekos interneto svetainės administratorė

Taryba (2005-2008)

Informacija bus papildyta

Taryba (2002-2004)

Petras Zurlys
Pirmininkas, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius

Emilija Banionytė
Pirmininko pavaduotoja, Vilniaus pedagoginio universiteto bibliotekos direktorė

Audronė Glosienė
Pirmininko pavaduotoja, Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Bibliotekininkystės katedros vedėja

Kazys Mackevičius
Pirmininko pavaduotojas, Lietuvos technikos bibliotekos direktorius

Rita Paliukaitė
Sekretorė, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos metodikos skyriaus vedėja

Vida Garunkštytė
Utenos raj. A. ir M.Miškinių viešosios bibliotekos direktorė

Danutė Karlienė
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

Rima Gražienė
Vilniaus miesto centrinės bibliotekos direktorė

Teresė Gustienė
Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos, Informacijos centro direktorė

Audronė Kiršinaitė
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos metodikos centro vedėja

Bronė Lauciuvienė
Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

Rima Maselytė
Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė

Algirdas Plioplys
Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos Dokumentų restauravimo ir konservavimo centro direktorius

Alvyda Skuodytė
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja

Zenonas Pranas Vaškevičius
Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos direktorius

Asta Valaitytė
Kauno apskrities viešosios bibliotekos metodikos kabineto vedėja

Taryba (1999-2001)

Rima Gražienė
Pirmininkė, Vilniaus miesto centrinės bibliotekos direktorė

Emilija Banionytė
Pirmininko pavaduotoja, Vilniaus pedagoginio universiteto bibliotekos direktorė

Kazys Mackevičius
Pirmininko pavaduotojas, Lietuvos technikos bibliotekos direktorius

Naktis Turčinavičienė
Sekretorė, Vilniaus pedagoginio universiteto bibliotekos direktorės pavaduotoja

Birutė Butkevičienė
Vilniaus universiteto bibliotekos direktorė

Virginija Degutienė
Šilutės F.Bajoraičio viešoji bibllioteka

Vida Garunkštytė
Utenos raj. A. ir M.Miškinių viešosios bibliotekos direktorė

Audronė Glosienė
Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Bibliotekininkystės katedros vedėja

Teresė Gustienė
Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos, Informacijos centro direktorė

Danutė Karlienė
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

Aldona Kerpytė
Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešosios bibliotekos direktorė

Rima Maselytė
Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė

Gražina Miškinienė
Lietuvos medicinos bibliotekos filialo Nr. 6 vedėja

Algirdas Plioplys
Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos Dokumentų restauravimo ir konservavimo centro direktorius

Birutė Railienė
Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Bibliografijos skyriaus vedėja

Povilas Saudargas
Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos direktoriaus pavaduotojas

Zenonas Vaškevičius
Kauno miesto savivaldybės V.Kudirkos viešosios bibliotekos direktorius

Irena Žilinskienė
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

Taryba (1996-1998)

Emilija Banionytė
Pirmininkė, VPUB

Kazys Mackevičius
Pirmininko pavaduotojas, LTB

Povilas Saudargas
Pirmininko pavaduotojas, iždininkas, LMAB

Birutė Railienė
Sekretorė, LMAB

Andromeda Žandaravičienė
Reikalų vedėja, LTB

Sofija Ambrazevičienė, LTB
Birutė Butkevičienė, VUB
Vida Garunkštytė, Utenos CB
Teresė Gustienė, LNB
Danutė Karlienė, Zarasų raj. SVB
Aušra Karpinskienė, Kauno apskr. VB
Aldona Kerpytė, Kretingos raj. SVB
Salvinija Kocienė, LMB
Virginija Mačiulienė, Alytaus raj. CB
Jurgita Rudžionienė, VU KF
Rasa Vaičienė, Panevėžio apskr. VB
Marija Valačinskienė, Kauno dailės gimnazijos b-ka
Rūta Žirgulytė, Šiaulių apskr. VB

Taryba (1996-1998)

Emilija Banionytė
Pirmininkė, VPUB

Kazys Mackevičius
Pirmininko pavaduotojas, LTB

Povilas Saudargas
Pirmininko pavaduotojas, iždininkas, LMAB

Birutė Railienė
Sekretorė, LMAB

Andromeda Žandaravičienė
Reikalų vedėja, LTB

Sofija Ambrazevičienė, LTB
Birutė Butkevičienė, VUB
Vida Garunkštytė, Utenos CB
Teresė Gustienė, LNB
Danutė Karlienė, Zarasų raj. SVB
Aušra Karpinskienė, Kauno apskr. VB
Aldona Kerpytė, Kretingos raj. SVB
Salvinija Kocienė, LMB
Virginija Mačiulienė, Alytaus raj. CB
Jurgita Rudžionienė, VU KF
Rasa Vaičienė, Panevėžio apskr. VB
Marija Valačinskienė, Kauno dailės gimnazijos b-ka
Rūta Žirgulytė, Šiaulių apskr. VB

Taryba (1993-1995)

Pirmininkas Domas Kaunas
Pirm. pavaduotoja Elena Košinskienė
Pirm. pavaduotojas Povilas Saudargas
Sekretorė Birutė Railienė
Nariai:
Olga Amšiejūtė,
Aldona Baltušytė,
Emilija Banionytė,
Renaldas Gudauskas,
Kazys Mackevičius,
Benjaminas Kaluškevičius,
Salvinija Kocienė,
Dalia Poškienė,
Vytautas Rimša,
Klemensas Sinkevičius,
Ona Voverienė.

Taryba (1989-1992)

Vytautas Rimša
Pirmininkas

Arūnas Augustinaitis
Laima Banytė
Romualdas Broniukaitis
Stanislovas Dubauskas
Renaldas Gudauskas
Algirdas Kancleris
Domas Kaunas
Kazys Mackevičius
Margarita Marcinkevičienė
Juozas Marcinkevičius
Genovaitė Raguotienė
Alvydas Samėnas
Povilas Saudargas
Klemensas Sinkevičius
A. T. Vieštautienė
Juzefa Zonytė

Share This