SVARBU: parengtos bibliotekoms aktualios rekomendacijos

2020-04-24 | Naujienos

Kviečiame susipažinti su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos parengtomis rekomendacijomis, kuriomis pagal galimybes siūloma šalies bibliotekoms vadovautis pirmąjame karantino švelninimo etape.
„Lietuvos bibliotekų sektoriaus išėjimo iš karantino rekomendacijos“ skirtos padėti bibliotekų darbuotojams tinkamai pasiruošti išėjimo iš karantino švelninimo etapams įgyvendinti, laikantis teisės aktų reikalavimų sudaryti tinkamas sąlygas vartotojams aptarnauti ir teikti paslaugas bibliotekose.
Šios rekomendacijos nustato reikalavimus darbuotojų ir bibliotekos lankytojų apsaugai užtikrinti, vartotojų aptarnavimo sušvelninto karantino sąlygomis tvarką, dokumentų panaudos tvarką, viešosios komunikacijos reikalavimus, elektroninio turinio ir paslaugų plėtrą, nuotolinio mokymo vykdymą, biudžeto paskirstymą. Jose siekiama pateikti naudingą informaciją ir rekomendacijas, padėsiančias susidoroti su naujais iššūkiais.
Rekomendacijos bus atnaujinamos pagal vykstančius pokyčius ir kylančius poreikius.

 

Share This