Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė 2018: „Bibliotekų potencialas ir galimybės įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus“

2019-09-08 | Konferencijų projektai

Projekto tikslas. 19–osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu, kurios šūkis buvo „Biblioteka: ateik – sužinok ir išmok“ siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į bibliotekų potencialą ir galimybes šioje srityje, siekta aktyvinti Lietuvos bibliotekų ir bibliotekininkų dalyvavimą diskutuojant ir įvardijant iššūkius bibliotekoms, jų indėlį įgyvendinant Darnaus vystymosi darbotvarkės tikslus, nes Lietuvoje viešojoje erdvėje nepakankamai apie tai kalbama. Įgyvendinant projektą, organizuoti konferenciją „Bibliotekų potencialas ir galimybės įgyvendinant Darnaus vystymosi tikslus“ pagrindinį dėmesį skiriant IFLA (Tarptautinės bibliotekų asociacijų federacijos) vykdomoms iniciatyvoms šiuo klausimu, bibliotekų laukiantiems iššūkiams susiduriant su didžiaisiais duomenimis (big data), profesijos išlikimui dirbtinio intelekto ir robotizuotų paslaugų aplinkoje, Lietuvos bendrojo plano (perspektyvos iki 2050 m.) kūrimui, skaitmeniniam raštingumui.

Projekto trukmė
2019 m. sausio 7 d. – liepos 19 d.

Projekto vykdytojas
Lietuvos bibliotekininkų draugija

Projekto partneriai
• UAB „ASSECCO Lietuva“
• MB „Nieko“
• Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
• Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka.

Projekto finansavimo šaltinis
Lietuvos kultūros tarybos parama ir rėmėjų (UAB „ASSECCO Lietuva“, MB „Nieko“, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka) lėšos

Projekto tikslinės grupės:
Lietuvos bibliotekų specialistai.

Projekto veiklos:
• Konferencijos organizavimas: programos sudarymas, pranešėjų kvietimas ir jų atvykimo organizavimas, vertimo, dalyvių registracijos organizavimas, informacijos ruošimas ir talpinimas viešojoje erdvėje;
• Konferencija „Bibliotekų potencialas ir galimybės įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus“
• Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginių ir veiklų statistikos rinkimas ir apibendrinimas;
• Išvykos-susitikimai regionų bibliotekose.

Projekto rezultatai:
2019 m. balandžio 26 d. Kretingos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko konferencija „Bibliotekų galimybės ir potencialas įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus“. Konferencijoje dalyvavo beveik 160 dalyvių, pranešėjai iš Lietuvos ir užsienio. Juos sveikino Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos kancleris Laimonas Ubavičius, Kretingos rajono savivaldybės vicemeras Dangiras Samalius, pranciškonas Bernardas Belickas OFM. Konferencijoje skaityti pranešimai buvo skirti bibliotekų įsipareigojimams, galimybėms ir atsakomybėms, įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus, ateities kultūros ištekliams Lietuvos Respublikos bendrajame plane 2030 ir darnaus vystymosi tikslų integracijai į bibliotekų veiklą, didiesiems duomenims, dirbtinio intelekto įtakai bibliotekų veiklai ir bibliotekininko profesijai, skaitmeninei atskirčiai šiuolaikinėje bibliotekų darbotvarkėje, problemų sprendimams, pasitelkiant informacines technologijas, medijų ir informacinio raštingumo ugdymui bibliotekose. Gerąja patirtimi apie skaitmenines paslaugas Kelno (Vokietija) miesto bibliotekoje dalinosi jos direktorė Dr. Hannelore Vogt.
Daugiau informacijos apie konferenciją ir vaizdo įrašą galite rasti: https://www.lbd.lt/konferencija-biblioteku-galimybes-ir-potencialas-igyvendinant-darnaus-vystymosi-tikslus/
2019 m. gegužės-liepos mėn. organizuotos išvykos-susitikimai regionų bibliotekose (Akmenės, Pakruojo, Utenos, Anykščių rajonų savivaldybių bibliotekose) ir Latvijos nacionalinėje bibliotekoje bei Latvijos universiteto naujojoje bibliotekoje.
Filmuotas pasakojimas apie apsilankymą Akmenės rajono savivaldybės viešoji bibliotekoje: https://www.lbd.lt/apsilankymas-akmenes-rajono-savivaldybes-viesoji-bibliotekoje/
Filmuotas pasakojimas apie apsilankymą Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje:
https://www.lbd.lt/tesiame-pazinti-su-lietuvos-bibliotekomis/

Atsakingas asmuo už projekto valdymą ir administravimą
Jolita Steponaitienė, LBD pirmininkė. El. paštas: jolita.steponaitiene@lnb.lt

Share This