Lietuvos bibliotekininkų draugija pasirašė deklaraciją dėl Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo

2023-09-18 | Naujienos, Tarptautinės veiklos projektai

Moteris rūšiuoja šiukšles

Lietuvos bibliotekininkų draugija pasirašė Tarptautinės bibliotekų asociacijos ir institucijų federacijos (angl. International Federation of Library Associations and Institutions) inicijuotą deklaraciją, kuria siekiama Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo.

Deklaracija siekiama padėti bibliotekų lankytojams suprasti darnaus vystymosi svarbą, taikyti darnumo principus kasdieninėje veikloje ir rengiant kitus strateginius dokumentus. Šalių vyriausybių prašoma įtraukti bibliotekas į darnios plėtros planavimo procesus, suteikti bibliotekoms reikiamas priemones realizuoti jų turimą potencialą darnumo plėtros srityje.

Priminsime, kad darnaus vystumosi sąvoka apima visumą metodų ekonominėje, socialinėje ir aplinkos srityje, kuriais siekiama įgyvendinti pokyčius, leidžiančius užtikrinti kuo ilgesnį žmonijos egzistavimą, kartu siekiant žmonijos gerovės dabar, tačiau nesumažinant gerovės galimybių ateities kartoms.

Su deklaracija anglų kalba galite susipažinti čia:

https://www.ifla.org/news/sdg-library-pledge-sign-up-now/

Nuotrauka iš pexels.com

Share This