„Biržiškos skaitymai 2018“

2019-09-08 | Konferencijų projektai

Projekto tikslas – organizuoti tarptautinę mokslinę konferenciją, skirtą bibliotekų vaidmeniui mokslo komunikacijos procese bei efektyviai mokslo pasiekimų sklaidai.

Projekto trukmė
2018 m.

Projekto vykdytojas
Lietuvos bibliotekininkų draugija

Projekto partneriai
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas.

Projekto finansavimo šaltinis
Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas

Projekto tikslinės grupės:
Mokslininkai, bibliotekų ir kitų kultūros įstaigų darbuotojai, mokslo ir studijų bei švietimo ir mokslo politiką šalyje formuojančių institucijų, pelno nesiekiančių organizacijų, meno ir kūrybinių industrijų atstovai.

Projekto veiklos:
• Konferencija „Tarp kūrybinių dirbtuvių ir laboratorijų: mokslas, menas ir bibliotekos sumanioje visuomenėje“

Projekto rezultatai:
2018 m. gruodžio 4 d., Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre įvykusi tarptautinė konferencija „Tarp kūrybinių dirbtuvių ir laboratorijų: mokslas, menas ir bibliotekos sumanioje visuomenėje“. Konferencijos programa: http://www.kf.vu.lt/dokumentai/Birziskos_skaitymai_2018.pdf
Daugiau apie konferenciją: http://naujienos.vu.lt/konferencija-birziskos-skaitymai-2018-mokslas-menas-ir-bibliotekos-visuomenes-pokyciams/

Atsakingas asmuo už projekto valdymą ir administravimą
Jolita Steponaitienė, LBD pirmininkė. El. paštas: jolita.steponaitiene@lnb.lt

Share This