23-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės „Kartu įveikiant krizes“ rezultatai

2023-05-08 | Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė, Naujienos

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė 2023

23-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė (2023 m. balandžio 23-29 d.) buvo skirta apibendrinti, kaip kelis metus vykstančios įvairiausio pobūdžio krizinės situacijos turėjo įtakos bibliotekų bendruomenei. Bibliotekų ir draugijos skirtuose renginiuose diskutuota apie pandemijos, infodemijos, informacinio triukšmo, karo ir kitos informacijos gausos įtaką kasdieniam gyvenimui, kultūros įstaigų ir bibliotekų įtaką bendruomenių įsitraukimui į kultūrines veiklas.

Savaitė „Kartu įveikiant krizes“ prasidėjo balandžio 24 d. iškilmingu atidarymo renginiu Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Lietuvos Respublikos kultūros ministras Simonas Kairys pasveikino šalies bibliotekininkų bendruomenę 23-iosios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės proga ir paskelbė geriausius 2022 metų bibliotekininkus. „Nors pastarasis laikotarpis atnešė daug iššūkių, bibliotekos juos puikiai įveikia taip, kaip ir turėtų įveikti XXI a. kultūros ir atminties institucijos. Noriu padėkoti už vertingas bibliotekų iniciatyvas vykstant karui Ukrainoje. Už svetingai atvertas duris savo laisvę ginančios šalies karo pabėgėliams. Taip pat – už žmogišką, jautrų ryšį su kiekvienu bibliotekos lankytoju, už pagalbą ieškantiems informacijos, o kartais – tiesiog šilto žodžio“, – sakė kultūros ministras.

Atsižvelgus į Lietuvos bibliotekų tarybos rekomendacijas, 2022 metų geriausio bibliotekininko vardas suteiktas Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėjai Rimai Giržadienei už aktyvią Šiaulių krašto istorijos tyrimų veiklą, krašto paveldo išsaugojimo tradicijų ir šiuolaikiškų naujų bibliotekos darbo metodų, informacinių technologijų bei inovatyvių paslaugų sujungimą, didinant Šiaulių miesto vyresnio amžiaus bendruomenių narių kūrybiškumą ir bendruomeniškumą.

2022 metų geriausio bibliotekos vadovo vardą pelnė Lietuvos audiosensorinės bibliotekos direktorė Inga Davidonienė už lyderystę plečiant Lietuvos bibliotekų vartotojų auditorijas, didinant kultūros ir bibliotekų paslaugų prieinamumą žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, ir jų interesų atstovavimą.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovė Greta Kėvelaitienė įvertinta 2022 metų geriausiu jaunojo bibliotekininko vardu už indėlį kuriant Lietuvos informacinę visuomenę ir didinant jos atsparumą informacinėms grėsmėms, skatinant ir plėtojant bendras bibliotekų veiklas medijų ir informacinio raštingumo ugdymo bei skaitymo skatinimo srityse, profesionalų Lietuvos bibliotekų atstovavimą užsienyje ir gerosios praktikos sklaidą.

Geriausių bibliotekininkų vardai bibliotekų specialistams suteikiami už reikšmingiausius darbus bibliotekų veikloje ir išskirtinius laimėjimus per praėjusius metus. 

2023 m. balandžio 25 d. Vilniaus universiteto Mokslinės informacijos ir komunikacijos centre įvyko XII LBD narių suvažiavimas ir tarptautinė konferencija „Kartu įveikiant krizes“. Pirmoji renginio dalis buvo skirta XII Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių suvažiavimui, kurio metu 2022 m. LBD veiklos ataskaitą pristatė LBD pirmininkė Jolita Steponaitienė. Taip pat Draugijos nariams buvo pristatytos bei patvirtintos LBD Jaunimo skyriaus (LBD tarybos narė Greta Kėvelaitienė) ir Revizijos komisijos (komisijos pirmininkė A. Kazakevičiūtė-Bankauskienė) ataskaitos.

Suvažiavimo metu vyko ir Draugijos pirmininko, Tarybos bei Revizijos komisijos narių rinkimai. Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininke tapo Laura Juchnevič, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos direktorė. LBD Tarybos nariais išrinkti:

 • Daina Bandaravičiūtė, Kauno apskrities viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus Informacinių paslaugų grupės vadovė;
 • Dalia Balčytytė, Lietuvos audiosensorinės bibliotekos Informacinių išteklių skyriaus vedėja;
 • Erika Kazlauskienė, Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja;
 • Greta Kėvelaitienė, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovė;
 • Ingrida Tomašesvkienė, Lietuvos medicinos bibliotekos Informacijos paslaugų ir mokymo išteklių skyriaus vyr. bibliotekininkė;
 • Jolanta Zubienė, Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyriaus vedėja;
 • Jolita Steponaitienė, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento direktorė;
 • Jūratė Volungevičienė, Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Metodikos ir komunikacijos skyriaus vedėja;
 • Kristina Lebedžinskienė, Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė;
 • Martyna Malienė, Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos Lazdynų bibliotekos (filialo) vyresnioji bibliotekininkė;
 • Meilutė Parnarauskienė, Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktorė;
 • Monika Straupytė, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos l. e. p. Kultūros vadybos skyriaus vedėja;
 • Rasa Januševičienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos valdymo departamento Bibliotekininkystės metodikos ir tyrimų skyriaus vyriausioji metodininkė-tyrėja;
 • Rūta Smažinienė, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Katalogų skyriaus vedėja;
 • Sandra Leknickienė, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai.

Į Revizijos komisiją išrinktos trys draugijos narės: Erika Kuliešienė (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus vedėja), Stefa Minutaitė (Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacinių išteklių ir metodikos skyriaus vedėja) ir Aušra Vaškevičienė (Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Paslaugų departamento direktorė).

Antroji renginio dalis – tarptautinė konferencija „Kartu įveikiant krizes“. Šių metų konferencijos pranešimų raktinis žodis – atsparumas ir dalyvavimas profesinių asociacijų veikloje. Pranešimus konferencijoje skaitė Aurimas Navys, Visuomenės informacinio saugumo agentūros vadovas, gynybos ir saugumo ekspertas („Atsparumas informaciniam triukšmui“), Vega Dikčienė, psichologė, sertifikuota įgūdžių lavinimo trenerė, personalo kompetencijų ugdymo konsultantė („Kaip padedant sau ir kitam galime įveikti krizes ir pokyčius“) ir dr. Anu Ojaranta, Suomijos nacionalinės agentūros regionams vyriausioji patarėja („Atsparumas ir bibliotekos – kaip Suomijos bibliotekų įstatymas remia veiklą kriziniu laikotarpiu“). Taip pat savo patirtimis dalinosi partnerių iš kitų šalių bibliotekininkų asociacijų atstovai: Oksana Bruy, Ukrainos bibliotekų asociacijos prezidentė („Ukrainos bibliotekų bendruomenės pasipriešinimas rusijos agresijai“); Kristi Veeber, Estijos bibliotekininkų asociacijos tarybos narė („Stiprinti atsparumą ir įgalinti bendruomenes – Estijos bibliotekos dabartinių krizių metu“); Ance Upeniece, Latvijos bibliotekų asociacijos tarybos narė („Krizės ateina ir išeina, bibliotekos lieka: Latvijos patirtis“).

Iš viso konferencijoje dalyvavo daugiau nei 163 žiūrovai, nuotolinę transliaciją stebėjo 357 virtualūs lankytojai; iš viso 520 žiūrovų.

2023 m. balandžio 26 d. bibliotekininkai pradėjo nuotoline viktorina „Šįryt nedirbu su Mariumi ir Mariumi“. Viktorinoje dalyvavo gausus būrys Lietuvos viešųjų bibliotekų komandų, laimėjo trys tiksliausiai ir greičiausiai atsakiusios į klausimus: 1 vieta. Komanda KRIZIŲ KONTROLĖ (Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka),  2 vieta. Komanda JOKIŲ KRIZIŲ (Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka), 3 vieta. Komanda KRIZIŲ EPICENTRAS (Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešoji biblioteka).

44 draugijos skyriai pateikė informaciją apie 2023 m. savaitės metu organizuotus renginius. Didžioji renginių dalis vyko gyvai, tačiau būta ir virtualių įvykių, susitikimų. Populiariausios renginio formos: knygų pristatymai ir parodos, poezijos skaitymai, edukaciniai renginiai, akcijos ir konkursai, žygiai ir kvalifikacinės išvykos, geriausių bibliotekininkų ir skaitytojų pagerbimas ir apdovanojimai, skaitomiausių ir gražiausių knygų rinkimai. Iš viso bibliotekose buvo suorganizuota daugiau kaip 1000 renginių, tad kiekvienas lankytojas galėjo pasirinkti jiems patraukliausią būdą švęsti bibliotekų savaitę. Bibliotekų savaitės metu daug dėmesio skirta partneriams Ukrainoje ir ukrainiečių bendruomenėms Lietuvoje: organizuoti susitikimai, diskusijos, pokalbiai su savanoriais, daryti teletiltai su kolegomis Ukrainoje. Taip pat norėtųsi paminėti Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekose LBD skyriaus organizuotą akcija-konkursą „Gerų darbų kolekcija“, kuria visos šalies bibliotekininkai buvo kviečiami pasakoti ir dalintis apie krizinėse situacijose (pandemijos, karo, dezinformacijos) gimusias bibliotekininkų ar bibliotekų savanorių gerų darbų patirtis ir istorijas. Bibliotekų pateiktais duomenimis, buvo suorganizuota daugiau nei 1000 renginių, juose apsilankė daugiau nei 22 000 žmonių visoje Lietuvoje.

Visos savaitės metu LRT transliuojamame žaidime „Kas ir kodėl?“ dalyvavo pasiryžę savo jėgas išbandyti bibliotekų darbuotojai. Žaidimo savaitės finale laimėjo Asta Paškauskienė iš Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos.

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė buvo užbaigta tradiciniu vienijančiu bibliotekininkų žygiu: daugiau nei 300 Lietuvos bibliotekininkų ir bibliotekų bičiulių pėsčiomis įveikė 12 kilometrų Kazlų Rūdos trasa (organizatorius VšĮ TrenkTuras).

Daugiau:

Savaitės atidarymo transliacija: https://www.youtube.com/watch?v=r-d9c4Bcxcs

Atidarymas: https://skaitymometai.lnb.lt/index.php?4158286937

Konferencijos transliacija: https://www.youtube.com/watch?v=8bPdceJo7dg

Konferencijos nuotraukos: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.619970413506329&type=3

Bibliotekininkų žygio nuotraukos: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.619809523522418&type=3

LRT „Kas ir kodėl“ finalinis žaidimas: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000269502/kas-ir-kodel-kas-yra-lietuviu-likimo-deives-laimes-paukstis

Apie mus žiniasklaidoje:
https://www.taurageszinios.lt/naujienos/kultura/2023/04/biblioteku-savaiteje-daugybe-renginiu-18945

https://rokiskiosirena.lt/naujiena/rengini-anonsai/nacionaline-lietuvos-biblioteku-savaite-kartu-iveikiant-krizes

https://www.regionunaujienos.lt/nacionaline-lietuvos-biblioteku-savaites-metu-mokinomes-iveikti-krizes/

https://www.manokrastas.lt/tag/biblioteku-savaite/

https://www.atviraklaipeda.lt/2023/04/19/nacionaline-lietuvos-biblioteku-savaites-proga-ivairus-renginiai/

https://ve.lt/gyvenimas/kultura/nacionalines-biblioteku-savaites-akcentas-konkurso-klaipedos-knyga-apdovanojimai

https://www.lrytas.lt/kultura/meno-pulsas/2023/09/23/news/atskleide-kodel-operos-ir-baleto-teatro-vestibiulyje-nukabino-izymiuosius-sietynus-28477472

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000271138/10-12-volodimiro-zelenskio-kalbos-jau-iejusios-i-istorija

Share This