Tarptautinės migrantų dienos proga pristatome parodą „(Dirbančios) motinos portretas“

2020-12-18 | LBD

Tarptautinės migrantų dienos proga Lietuvos bibliotekininkų draugija pristato Marinos Cavazza‘os (nuotraukos) ir Eglės Kačkutės (tekstas) parodą „(Dirbančios) motinos portretas apie išsilavinusių motinų migrančių gyvenimo ir profesinius pasirinkimus bei galimybes.

Paroda ir ją lydintys renginiai kviečia pažvelgti į susiliečiančių migracijos, karjeros ir motinystės ir/arba tėvystės problemų lauką. Parodą sudaro 27 nuotraukos, profesionalių ekspatriančių motinų ir tėvų portretai iš kasdienio jų gyvenimo ir trumpi interviu su nuotraukų herojais. Juose aptariamos problemos, su kuriomis susiduria dėl darbo migruojančių profesionalų šeimos, moterys ir vyrai, ir jų sprendimų būdai. Parodoje vizualine meninių fotografijų ir jas lydinčių unikalių, jautrių, asmeninių tekstų kalba svarstoma, ar XXI amžiuje moterys ir vyrai turi vienodas teises į karjerą ir į vaikų priežiūrą, kada, kas, ką ir vardan ko aukoja ? Kaip keičiasi moterų ir vyrų prioritetai susilaukus vaikų ir ar kultūros, visuomenės bei organizacijų struktūros remia individualius žmonių pasirinkimus?
Marina Cavazza yra Ženevoje gyvenanti ir kurianti italų fotografė, kurianti individualius ir nevyriausybinių organizacijų užsakytus projektus socialinių, lyčių santykių, integracijos ir motinystės temomis. https://www.marinacavazza.com/
VU Prancūzų filologijos katedros docentė dr. Eglė Kačkutė tyrinėja migracijos ir motinystės procesus literatūroje ir gyvenime. Nuo 2006 iki 2016 ji gyveno Ženevoje, kur ir užsimezgė jos ir Marinos kūrybinė pažintis.
Pandemijai aprimus, 2021 metais paroda bus eksponuojama Lietuvos bibliotekose. Kiekvienoje bibliotekoje vyks po renginį, kurio metu kūrėjos su bibliotekų lankytojais aptars parodoje keliamus klausimus šiuolaikinės emigracijos/ekspatriacijos iš Lietuvos bei grįžtamosios emigracijos bei imigracijos į Lietuvą kontekstuose.
Paroda jau rodyta Italų kultūros institute Budapešte, Jungtinių Tautų rūmuose, Tarptautinėje darbo organizacijoje ir Pasaulio prekybos organizacijoje Ženevoje ir Ciuricho aukštojoje technikos mokykloje (ETH). Parodos pagrindu išleista knyga Portrait d‘une mère (qui travaille)/Portrait of a (Working) Mother (Ženeva: Georg, 2019).

Parodą pristatančius vaizdo įrašus rasite įrašo pabaigoje.

Parodą organizuoja: Lietuvos bibliotekininkų draugija
Parodą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba

 

On the occassion of the International Migrants Day Lithuanian Librarian‘s Association presents the exhibition Portrait of a (Working) Mother by Marina Cavazza (image) and Eglė Kačkutė (words).

The exhibition and accompanying events explore overlapping issues of migration, career advancement, motherhood and to a smaller degree fatherhood. It consists of 27 photographs – portraits of professional expatriate mothers and fathers taken in their daily life – and short interviews with their protagonists. Through visual photographic language and accompanying unique, sensitive personal texts the exhibition explores whether in the 21st century women and men have the same rights and possibilities to pursue their careers and to look after their children. It questions who and when sacrifices what and what for. How women’s and men’s priorities change once they become parents and whether cultural, social and organisational structures equally support everyone’s choices?
Marina Cavazza is an Italian photographer living and working in Geneva. She develops her own photographic work and collaborates with NGOs and associations to develop work that explores social and gender relations, integration and motherhood. https://www.marinacavazza.com/

Dr. Eglė Kačkutė is an associate professor of French. francophone and migration studies at Vilnius University. She researches and explores motherhood and migration both academically and practically. Between 2006 and 2016 she lived in Geneva where the creative collaboration between Marina and Eglė originated.
Once the pandemic recedes in 2021, the exhibition will be shown in Lithuanian libraries. Each library will hold an event during which the creators will discuss the issues of raised in their work in the context of contemporary emigration/expatriation and return emigration to and from Lithuania with library visitors.
The exhibition has already been shown in the Italian Cultural Institute in Budapest, the Palace of Nations, International Labour Organization and the World Trade Organization in Geneva and ETH Zurich. The book Portrait d‘une mère (qui travaille)/Portrait of a (Working) Mother (Geneva : Georg, 2019) is based on the exhibition.

Organiser: Lithuanian Librarian’s Association
Funded by: Lithuanian Council for Culture

Videos presenting the exhibition:

 

Share This