„Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos bendradarbiavimo didinimas įgyvendinant asmens duomenų apsaugos politiką“

2019-09-08 | Kvalifikacijos kėlimo projektai

Projekto tikslas – sustiprinti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos bendradarbiavimą, siekiant pagerinti asmens duomenų apsaugos politikos nuostatų įgyvendinimą.

Projekto uždaviniai
• Sukurti prielaidas valdžios ir NVO sektorių partnerystei asmens duomenų apsaugos srityje;
• Sukurti valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo priemones viešosios politikos įgyvendinimo gerinimui asmens duomenų apsaugos srityje.

Projekto trukmė
2012 m. gruodžio 3 d. – 2014 m. gruodžio 4 d.

Projekto vykdytojas
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcija ir Lietuvos bibliotekininkų draugija

Projekto partneriai
Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija, LR Vidaus reikalų ministerija, Europos socialinio fondo agentūra.

Projekto finansavimo šaltinis
ES struktūriniai fondai ir LR biudžetas

Projekto tikslinės grupės:
Lietuvos bibliotekų specialistai, draugijos nariai ir bibliotekų lankytojai.

Projekto veiklos:
• Visuomenės nuomonės ir interesų pažinimo tyrimo atlikimas bei rekomendacijų parengimas dėl valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo
• Viešos valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo konferencijos suorganizavimas
• Interaktyvios duomenų bazės konsultacinei veiklai sukūrimas
• LBD narių parengimas vykdyti gyventojų konsultacinę veiklą
• Informacinės ir metodinės medžiagos parengimas ir leidyba

Projekto rezultatai:
Atliktas visuomenės nuomonės ir interesų pažinimo tyrimas bei parengtos rekomendacijos dėl valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo. Parengta ir išleista informacinė ir metodinė medžiaga (30000 egz., apimtis 25-30 psl.), parengtas ir išleistas informacinis plakatas (600 vnt.) sukurta 1 metodika (apimtis 40-50 psl.), apmokyti 205 bibliotekų specilistai, kurie įgijo teisę konsultuoti bibliotekų lankytojus asmens duomenų apsaugos klausimais, organizuoti švietėjišką veiklą asmens duomenų apsaugos klausimais, organizuota konferencija projekto rezultatams pristatyti.
Daugiau informacijos apie projekto veiklas: http://saugokduomenis.lt/

Share This