Susitikimas su išrinktąja Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos prezidente Antonia Arahova

2021-11-25 | LBD, Naujienos

Lapkričio 24 d. Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) atstovai susitiko su naujai išrinkta Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) prezidente Antonia Arahova.

Susitikime Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Jolita Steponaitienė viešniai pristatė LBD veiklas bei akcentavo Lietuvos bibliotekininkų bendruomenės siekį aktyviau dalyvauti IFLA veikloje.
Išrinktoji IFLA prezidentė teigiamai įvertino Lietuvos bibliotekų veiklą bei paskatino daugiau dėmesio skirti veiklos rezultatų viešinimui tarptautiniu mastu. A. Arahovą labai sužavėjo mūsų draugijos narių skaitlingumas.
Susitikimo metu taip pat buvo aptartos pagrindinės planuojamos IFLA veiklos kryptys bei struktūriniai pokyčiai.
IFLA – įtakinga tarptautinė bibliotekininkų bendruomenės organizacija, kuri yra atstovaujama tarptautiniu ir globaliu lygiu veikiančiose institucijose – Jungtinių tautų organizacijoje, UNESCO, Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijoje, Pasaulio prekybos organizacijoje ir kt.
IFLA kasmet organizuoja savo profesinei bendruomenei skirtus Pasaulio bibliotekų ir informacijos kongresus, kurio metu įvairiuose pasaulio šalyse veikiančios bibliotekos ir jų asociacijos keičiasi žiniomis ir patirtimi, vertina ir apibendrina bibliotekų ir informacijos srities naujoves bei tendencijas.

 

Share This