Pagrindinis naujosios bibliotekininkų draugijos pirmininkės siekis – didinti profesijos prestižą

2023-07-12 | Naujienos

Laura Juchnevič

Lietuvos bibliotekininkų draugijai (LBD) ateinančius trejus metus pirmininkaus Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos direktorė dr. Laura Juchnevič.

Visuotiniame susirinkime išrinkta naujoji LBD vadovė teigia sieksianti didinti bibliotekininko profesijos prestižą, žada inicijuoti aktyvesnį šalies bibliotekų bendradarbiavimą su užsienio partneriais, o gerąją kitų šalių praktiką siūlys pritaikyti Lietuvoje. Jos manymu, labai svarbu, kad kiekvienas bibliotekose dirbantis specialistas galėtų drąsiai ir su pasididžiavimu prisistatyti bibliotekininku, o jeigu vis tik jaučiasi kitos profesijos atstovu, dirbančiu bibliotekoje, – sugebėtų aiškiai perteikti bibliotekos kuriamas vertes visuomenei bei įvardinti savo indėlį šioje veikloje.

Nuo knygų skolinimo iki medijų ir informacinio raštingumo ugdymo

Dr. L. Juchnevič kadenciją pradėjo 2023 m. viduryje, su tęstiniais įsipareigojimais ir jau įgyvendinamais projektais bei planais ateinantiems metams. Viena iš planuojamų veiklos sričių – bibliotekininko kaip stipraus informacijos specialisto įvaizdžio stiprinimas.

Net 9 iš 10 Lietuvos viešųjų bibliotekų lankytojų pripažįsta, kad naudojimasis bibliotekos teikiamomis paslaugomis turi teigiamos įtakos jų gyvenimo kokybei. Tai rodo 2022 m. pabaigoje Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos užsakymu atliktas bendrovės „Kantar“ tyrimas, kurio metu apklausta 2990 respondentų.

Lietuvos bibliotekų teikiamas paslaugas lankytojai vertina labai gerai (bendro vertinimo vidurkis siekia 9,5 iš 10 balų). Tyrimo duomenimis, geriausiai vertinamos bibliotekininkų konsultacijos, pagalba ieškant ir naudojantis informacijos šaltiniais ir bibliotekos aptarnavimo kokybė, bibliotekose organizuojami renginiai, mokymai bei edukacijos.

„Matome, kad visuomenė bibliotekų darbuotojų teikiamas paslaugas vertina gerai. Visada yra kur tobulėti, tačiau ne mažiau svarbu didinti ir šios profesijos prestižą. Šiam tikslui pasiekti planuojame įgyvendinti profesijos prestižo didinimo komunikacijos kampaniją, siekiame stiprinti bendruomenės narių pasididžiavimo šia profesija jausmą, o kartu paskatinti prie bibliotekininkų gretų prisijungti ir naujus narius“, – sako LBD pirmininkė dr. L. Juchnevič.

Nors tyrimai atskleidžia, kad bibliotekų lankytojai supranta pasikeitusią bibliotekininkų darbo pobūdį, tačiau visuomenėje stereotipiškai informacijos specialistams vis dar priskiriama vienintelė knygų skolinimo funkcija. Pasak pirmininkės, šiais laikais leidinį galima pasiskolinti ir be tiesioginės specialisto pagalbos, naudojantis savitarnos įrenginiais ar knygomatais, o iš bibliotekininko tikimasi, kad jis galės padėti išspręsti sudėtingas informacines ar bibliografines užklausas, patars skaitmeninio raštingumo klausimais. Nuo 2023 m. rudens bibliotekininkai visoje Lietuvoje įgyvendins medijų ir informacinio raštingumo mokymus, o šiai naujai ir visuomenei ypač aktualiai temai ruošiamasi jau dabar. Dr. L. Juchnevič teigimu, tik nuolatinis veiklos viešinimas ir bibliotekininkų kompetencijų pristatymas, naujų temų aktualizavimas gali padėti atskleisti bibliotekininkų bei bibliotekų kuriamas vertes.

Bendri projektai su užsienio partneriais

Draugijos pirmininkė kaip vieną iš prioritetų nurodo naujų partnerysčių su kolegomis užsienio šalyse mezgimą, bendradarbiavimą organizuojant tarptautines veiklas ir vykdomų veiklų tąsą. Šiuo metu LBD bendradarbiauja su kolegomis Suomijoje, Švedijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje, Moldovoje, ketinama ieškoti naujų bendrų veiklos galimybių ir su partneriais iš kitų Europos Sąjungos šalių.

„Lietuvos bibliotekininkų draugijos Jaunimo skyrius puikiai įsiliejo į tarptautinių veiklų įgyvendinimą, kiekvienais metais atstovauja LBD Baltijos šalių jaunųjų bibliotekininkų suvažiavimuose skirtingose Baltijos šalyse. 2022 m. kvalifikacijos kėlimo renginys įvyko Estijoje, 2023 m. metais susitikimas vyks Latvijoje , o šiemet liepos mėnesį planuojama vykti į Graikiją, kur grupė specialistų kels kvalifikaciją pagal Erasmus+ projektą įgyvendinamą programą”, – sako dr. L. Juchnevič.

„Norėtųsi, kad bibliotekų darbuotojai turėtų nuolatinę galimybę tobulėti, išvykti, įgyti patirties į kitas valstybes, apsikeitimo gerąją praktika renginiai taptų dažnesni, bibliotekininkai turėtų kontaktų užsienyje. Todėl sieksiu, kad LBD nariai būtų aktyvūs tarptautinių veiklų dalyviai, galėtų dalyvauti konferencijose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje“, – priduria LDB pirmininkė.

Ji pabrėžia, kad šiuolaikiniai bibliotekų darbuotojai turi stengtis nuolat tobulėti, visuomenės lūkesčiai bibliotekoms nuolat auga, todėl reikia aktyviau išnaudoti galimybes.

Lietuvos bibliotekininkų draugija (LBD) aktyviai dalyvauja buriant Lietuvos bibliotekininkų bendruomenę. Draugija rūpinasi bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, bibliotekininkų profesinės etikos klausimais bei bendruomenės kultūrine veikla. Šiuo metu LBD vienija apie 2000 narių visoje Lietuvoje.

Share This