„Misija Knygnešys”

2019-09-08 | Kiti projektai

Projekto tikslas – pristatyti plačiajai visuomenei Lietuvos kaimų ir miestelių bendruomenes, jų raidą ir unikalią kultūrinę aplinką. Į kaimų ir miestelių bibliotekas atvežti ir padovanoti naujausius literatūros leidinius, bei supažindinti su šiuolaikinės Lietuvių literatūros autoriais ir jų kūryba.

Projektu siekiama skatinti domėjimąsi regionuose kuriančiai šviesuoliais jų indėliu į mūsų kultūrą ir krašto savitumą, pristatyti unikalias regionų kultūrines patirtis, supažindinti su naujausia lietuvių literatūra, paremti regionų bibliotekas naujais leidiniais, atrinktais pagal kūrėjų, rašytojų rekomendacijas. Projektas aktualus tuo, kad siekiama mažinti atskirtį tarp miesto ir kaimo kultūrinio supratimo, skatinti bibliotekas pasirinkti kokybišką ir aktualią literatūrą, ugdyti literatūrinį ir meninį skonį, kad bibliotekinė bendruomenė sulauktų mažiau priekaištų ir kritikos dėl įsigijamų knygų ir pasirenkamo leidinių repertuaro. Projekto žanras: kultūrinis – socialinis realybės dienoraštis. Projekto dalyviai – vietos bendruomenės žmonės: mokytoja(-s), vietinio laikraščio darbuotojas(-a), tautodailininkas(-ė), pensininkas(-ė), vietinė literatė (-as), kunigas, jaunimas, bibliotekos darbuotojas(-a), kurie susitiks su „Knygnešiu“): rašytoju (-a), poetu (-e), mokslininku (-e) ar kitos srities specialistu (-e) ir t.t. Lietuvos kaimų ir miestelių bibliotekos tampa formaliu bendruomenių centru, vieta. Čia susirenka įvairaus amžiaus, skirtingo išsilavinimo, įvairios visuomeninės padėties žmonės, kurie ateina suvienyti savo žinių̨, šviestis, studijuoti, spręsti bendrų problemų̨, todėl bibliotekos dalyvavimas ir aktualinamas šiame projekte ir socialinės realybės dienoraštyje yra labai svarbus.

Projekto uždaviniai
• Atrinkti laidų dalyvius „Naujuosiu knygnešius“, kurie vyks į susitikimus bibliotekose;
• Atrinkti bibliotekas, kuriose vyks filmavimai, susitikimai su bendruomene;
• Atrinkti tos bibliotekos regione krašto kūrėjus, menininkus, kurie pristatys savo kūrybą, diskutuos.
• Parengti 7 laidas.

Projekto trukmė
2017 m. birželio 1 d. – gruodžio 22 d.

Projekto vykdytojas
Lietuvos bibliotekininkų draugija

Projekto finansavimo šaltinis
Lietuvos kultūros tarybos parama bei rėmėjų lėšos

Projekto tikslinės grupės:
kuriantis regionų jaunimas, moksleiviai, senjorai, bendruomenės, puoselėjančios savo krašto kultūrinį paveldą.

Projekto veiklos:
• laidos veikėjų „Naujųjų knygnešių“, bendruomenės atstovų ir bibliotekų atranka;
• susitikimai bibliotekose, laidų filmavimas, montavimas ir parengimas;
• laidų transliacijos per LRT Kultūros kanalą.

Projekto rezultatai:
Parengta 7 laidos, jos transliuotos per LRT Kultūros kanalą.
Laidų įrašai: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013708370/misija-knygnesys

Share This