Lietuvos bibliotekininkų draugija – tarptautinio projekto partnerė

2023-07-24 | Naujienos, Tarptautinės veiklos projektai

Latvijos UNESCO 1

2023 m. liepos 18–19 d. Lietuvoje lankėsi Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos Kultūros programos direktorė Inga Sugunte, Latvijos bibliotekų asociacijos prezidentė Māra Jēkabsone ir Latvijos muziejų asociacijos vadovė Zane Grīnvalde. Vizitas į Lietuvą – Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos įgyvendinamo projekto Darnaus vystymosi tikslų tema dalis. Lietuvos bibliotekininkų draugija yra šio projekto partnerė.

Projekto metu yra analizuojama, kaip Latvijos, Lietuvos, Estijos, Moldovos ir Sakartvelo bibliotekos bei muziejai prisideda prie Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, dalinamasi nacionalinėmis praktikomis ir institucijų veiklos pavyzdžiais. Daugiau apie Darnaus vystymosi tikslus – Lietuvos Respublikos Vyriausybės svetainėje: https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/es-ir-tarptautinis-bendradarbiavimas/darnus-vystymasis/darnus-vystymasis-ir-lietuva/jt-darbotvarke-2030-darnaus-vystymosi-tikslai-ir-kiti-tarptautiniai-susitarimai

Pirmoji susitikimo diena buvo skirta pristatymams ir susitikimams Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje bei vizitui į Lietuvos jūrų muziejaus Baltijos jūrų gyvūnų reabilitacijos centrą. Savo patirtimi ir projekto idėja dalinosi svečiai iš Latvijos, Lietuvos bibliotekininkų draugijos Tarybos narė, Lietuvos audiosensorinės bibliotekos atstovė Dalia Balčytytė skaitė pranešimą „Lietuvos bibliotekų prieinamumo manifestas“. Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkės pavaduotoja, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos atstovė Greta Kėvelaitienė skaitė pranešimą „Medijų ir informacinio raštingumo bendruomenė – siekiama misija“, šį pranešimą darbo su ukrainiečių bendruomene pavyzdžiais papildė Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos mentorė Larysa Sydorenko. Susitikimas Lietuvos jūrų muziejaus atstovais, dalyvaujant direktorei Olgai Žalienei, atskleidė, kokią ypatingą misiją muziejai įgyvendina savo veikla, siekdami Darnaus vystymosi tikslų – šviesdami bendruomenes tvarumo, ekologijos, gamtos (iš)saugojimo srityse.

Antroji susitikimo diena buvo skirta vizitams į Kretingos rajono savivaldybę, aplankant Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešąją biblioteką ir Kretingos muziejų. Susitikimus Kretingoje organizavo Lietuvos bibliotekininkų draugijos Tarybos narė, Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos atstovė Erika Kazlauskienė.

Latvijos nacionalinė UNESCO komisija, įgyvendindama projektą, šių metų rugsėjo mėn. Rygoje organizuoja konferenciją, skirtą Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo bibliotekose ir muziejuose temai. Taip pat planuojama parengti metodines rekomendacijas su konkrečiais skirtingų šalių veiklos pavyzdžiais.

Share This