Jaunųjų specialistų sekcija ir jos veikla

2014 m. vasario 4 d. IX-ojo Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) suvažiavimo metu, dalyvaujant 24-iems jauniesiems LBD nariams iš visos Lietuvos, buvo įsteigtas LBD priklausantis struktūrinis vienetas – Jaunųjų specialistų sekcija (JSS).

Sekcijos tikslas – burti jaunuosius Lietuvos bibliotekininkus naujų idėjų generavimui, ieškoti galimybių kvalifikacijos kėlimui, skatinti jaunųjų narių savirealizaciją, inovatyvius problemų sprendimo būdus, užmegzti kontaktus su užsienio kolegomis.  JSS yra patariamasis organas LBD Tarybai priimant sprendimus susijusius su jauniausiais specialistais.

Kasdienė LBJS narių komunikacija, sprendžiant įvairius klausimus bei atliekant kitas užduotis, reikalingas plėtoti veiklą, pagrįsta remiantis sukurta el. pašto sistema.

Pagrindinės LBD JSS veiklų gairės:

  • palaikant tarpusavio ryšius, keistis mintimis ir idėjomis, sprendžiant kasdienes darbo problemas, iškylančias jauniesiems specialistams, dirbantiems Lietuvos bibliotekose;
  • kelti savo kvalifikaciją įvairių mokymų metu;
  • rūpintis tokių mokymų organizavimu;
  • bendradarbiauti su užsienio šalių jaunųjų bibliotekų specialistų organizacijomis.

LBD JSS veikla nuo įkūrimo pradžios:


2017 m. gegužės 24 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vyko Lietuvos bibliotekų jaunųjų specialistų susitikimas. Jo metu buvo aptartos LBD JSS veiklos, tikslai, ateities perspektyvos. Siekiant suaktyvinti Sekcijos veiklą, nuspręsta šiek tiek daugiau struktūruoti ir formalizuoti veiklą, aiškiai apibrėžti veiklos kryptis, nustatyti koordinuojančių asmenų pareigas,

Šiuo metu narių priėmimas yra sustabdytas, rengiamos Sekcijos veiklos gairės. Daugiau informacijos netrukus.

Susiekti galite šiuo el. pašto adresu lbd.jaunieji@gmail.com.

Share This