Įspūdžiai iš Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) 88-ojo kongreso

2023-09-11 | Konferencijos, Naujienos

Oficialus IFLA renginio logotipas

2023 m. rugpjūčio 21–25 dienomis Roterdame (Nyderlandai) vyko Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) 88-asis kongresas, kasmet nuotoliniu ir gyvu dalyvavimu suburiantis daugiau nei 3 tūkstančiai bibliotekų profesionalų iš daugiau nei 100 valstybių.

Pasauliniame bibliotekų ir informacijos kongrese (angl. World Library and Information Congress, WLIC) dalyvavo ir Lietuvos bibliotekų atstovės: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai Sandra Leknickienė, šios bibliotekos Informacijos išteklių departamento direktorė Jolita Steponaitienė ir Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus vadovė Žydrūnė Tichanavičienė.

Apie IFLA konferencijoje skirtą dėmesį darnaus vystymosi tikslams, jų įgyvendinimui ir naujoms galimybėms, mintimis dalinasi Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos narė Jolita Steponaitienė

IFLA didelį dėmesį skiria Jungtinių Tautų paskelbtiems Darnaus vystymosi tikslams (angl. Sustainable Development Goals) (toliau – DVT) ir jų įgyvendinimui bibliotekose. Nuo 2015 metų, kai jie buvo paskelbti, šia tema diskutuojama ne tik kasmetėse IFLA konferencijose. DVT įgyvendinimo temos randa vietą įvairiuose bibliotekų renginiuose, į juos bibliotekos atsižvelgia organizuodamos savo veiklas.

Ne išimtis buvo ir šių metų 88-oji konferencija. Daugiausia dėmesio skirta tvarumo temai, kuri susijusi su daugeliu DVT tikslų. Ši tema buvo paliesta bent 13 sesijų, pristatyta 17 atskirų pranešimų. Šalia žodžio „tvarus“ dažnai buvo minimas ir žodis „ateitis“. Neatsakingas, perteklinis planetos resursų vartojimas kiekvienam regionui kelia skirtingus iššūkius, tačiau šio reiškinio padarinius jaučia visi: ir Šiaurės lokiai, plaukiantys ant tirpstančios ledo lyties, ir mes, įsipatoginę kondicionuojamuose kabinetuose.

Siekiant tvarumo, svarbus ir informacinių technologijų indėlis. Pasitelkdamos skaitmenines technologijas, bibliotekos užtikrina informacijos prieigą, siekdamos geriau aptarnauti savo bendruomenes, gerina bibliotekų veiklos efektyvumą ir taip remia tvarų vystymąsi.

Atskirai norėčiau paminėti sekciją „Tvarumas praktikoje: bibliotekos dizainas yra svarbus“ (angl. Sustainability in practice: library design matters). Joje pranešėjai ne tik dalinosi patirtimi, kaip bibliotekos įgyvendina DVT, bet ir daug dėmesio skyrė bibliotekų pastatų techninėms (statybinių medžiagų, baldų, kitų naudojamų priemonių) charakteristikoms, CO2 emisijai. Taigi pranešimai apėmė įvairių su atsakomybe aplinkai susijusių įpročių formavimą.

Plakatų sesijoje (jų buvo pristatyta apie 200) kviesta žiūrėti, klausytis, mokytis. Čia pranešėjai aiškina savo idėjas, teikiamas paslaugas ar programas. DVT temai skirtus stendus nesunku atskirti pagal naudojamą vizualą – 17 spalvų kvadratėlius, simbolizuojančius kiekvieną iš tikslų. Šios sesijos kūrėjų geografija tradiciškai būna labai plati (visi žemynai), temos įvairios (nuo DVT įgyvendinimo tinklų tarp bibliotekų kūrimo iki vaikų skaitymo). Ne vienas plakatas šiemet buvo skirtas „Žaliųjų bibliotekų kūrimui“. (Su šio konkurso nugalėtojais galima susipažinti IFLA svetainėje adresu https://www.ifla.org/ifla-green-library-award-2023-winners-results/.)

Pažymėtina, kad Lietuvoje bibliotekų potencialas įgyvendinant Darnaus vystymosi tikslus dar nepakankamai išnaudojamas – vykdydami prasmingas ir naudingas veiklas, neįvelkame jų į DVT rūbą. Beje, savo Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo istorijomis galima dalintis IFLA kuriamame Pasaulio bibliotekų žemėlapyje (https://librarymap.ifla.org/stories).

Teisybės dėlei norisi pridurti: nors bibliotekos tarptautiniu mastu buvo vienos iš greičiausiai besiėmusių DVT įgyvendinimo, nereiškia, kad nereikia ieškoti ir naujų veiklos būdų. Yra tikrai įkvepiančių pavyzdžių, kaip kolegos remiasi jais strategiškai planuodami, propaguodami ir kurdami aljansus. Kaip tik rugpjūčio 8 d. IFLA paskelbė ir kviečia pasirašyti Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo bibliotekose deklaraciją. Plačiau –  https://www.ifla.org/news/sdg-library-pledge-sign-up-now/.

Bibliotekų įsijungimas į  Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą svarbus ir tuo, kad šalys Jungtinėms Tautoms teikdamos informaciją turi galimybę pristatyti ir bibliotekų indėlį į jų įgyvendinimą.

Jolita Seponaitienė

LKT logo

Galimybę dalyvauti kongrese J. Steponaitienė turėjo gavusios Lietuvos kultūros tarybos mobilumo stipendiją.

Share This