IFLA Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo deklaracija Lietuvoje

2024-06-07 | Naujienos

Darnaus Vystymosi Tikslai

Lietuvos bibliotekininkų draugija, palaikydama Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimą, 2023 metų rugsėjo 18 dieną pasirašė IFLA Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo deklaraciją.

IFLA Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo deklaracijoje pabrėžiama, kad kiekviena biblioteka turi įsipareigoti laikytis darnaus vystymosi tikslų, ieškoti įgyvendinimo formų ir turinio. Pasižadėjimas įgyvendinti deklaraciją, skatina pasirašiusias organizacijas taikyti darnaus vystymosi tikslus savo darbe bei įtraukti juos į organizacijos strategiją, bendradarbiauti su valdžios institucijomis ir partneriais, padėti paslaugų naudotojams suprasti darnaus vystymosi svarbą.

Taip pat bibliotekos turi raginti politikos formuotojus ir sprendimų priėmėjus užtikrinti, kad bibliotekų vaidmuo ir informacijos prieinamumas būtų pripažįstami ir remiami darnaus vystymosi tikslų įgyvendinime. Vyriausybės raginamos integruoti bibliotekas į platesnį šalies strateginį planavimą, suteikti bibliotekoms priemones ir gaires, reikalingas tam, kad būtų išnaudotas bibliotekų potencialas palaikyti darnų vystymąsi.

Pasižadėjimo tekstą parengė Tarptautinė bibliotekų asociacijų ir institucijų federacija (IFLA) kartu su Regioninių tarybų ir bibliotekų asociacijų vadovų skyriumi. Pilną kvietimo pasirašyti pasižadėjimą ir pasižadėjimo tekstą rasite čia: https://www.ifla.org/news/sdg-library-pledge-sign-up-now/

IFLA Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo deklaracija

Bibliotekų pasižadėjimas siekti Darnaus vystymosi tikslų savo darbe:

  • padėti bibliotekos naudotojams suprasti darnaus vystymosi svarbą;
  • taikyti darnaus vystymosi tikslus savo strategijose ir darbe;
  • bendradarbiauti su valdžios institucijomis ir partneriais, kad būtų skatinamas darnus vystymasis.

Per bibliotekų asociacijas raginame politikos formuotojus ir sprendimų priėmėjus pasižadėti:

  • dar kartą patvirtinti prieigos prie informacijos, kaip vystymosi varomosios jėgos, svarbą;
  • integruoti bibliotekas į platesnį vystymosi planavimą;
  • suteikti bibliotekoms priemones ir taisykles, reikalingas tam, kad būtų išnaudotas jų potencialas palaikyti vystymąsi.
Share This