„Andragogika: nuotolinė mokymosi sistema bibliotekų specialistams“

2019-09-08 | Kvalifikacijos kėlimo projektai

Projekto tikslas – sukurti andragogikos mokymo programą bibliotekų specialistams ir kitiems besidomintiems šia tema, pasiekiamą per virtualią mokymosi aplinką. Interaktyvi mokymosi medžiaga mokymosi aplinkoje bus talpinama nacionalinėmis kalbomis (lietuvių, latvių ir bulgarų), o viena mokymosi programa bus parengta anglų kalba.

Projekto uždaviniai
• Bibliotekų specialistų andragogikos kompetencijų ugdymas ir tobulinimas;
• Bibliotekų, kaip neformaliojo švietimo įstaigų, populiarinimas ir mokymosi visą gyvenimą sklaida;
• Tarptautinis bendradarbiavimas andragogikos, neformaliojo švietimo ir mokymosi visą gyvenimą srityse;
• Bibliotekų specialistų užsienio kalbų tobulinimas.

Projekto trukmė
2015 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto vykdytojas
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

Projekto partneriai
Lietuvos bibliotekininkų draugija;
Latvijos nacionalinė biblioteka (Latvija);
Jelgavos mokslinė biblioteka (Latvija);
Pazardžiko apskrities Nikola Furnadziev biblioteka (Bulgarija);
Inovatyvių bendruomenės centrų asociacija (Bulgarija).

Projekto finansavimo šaltinis
Europos Sąjungos „Erasmus+“ programa

Projekto tikslinės grupės:
Projekte dalyvaujančių šalių bibliotekų specialistai, dirbantys su suaugusių asmenų mokymais.

Projekto veiklos:
• Projekto partnerių susitikimai;
• Virtuali mokymosi sistemos kūrimas
• Konferencija – „Mokydami kitus, tobulėjame patys

Projekto rezultatai:
Projekto metu sukurtoje nuotolinėje andragogikos mokymosi sistemoje dalyviams sudarytos galimybės mokytis iš tekstinės, vaizdinės bei garsinės medžiagos. Taip pat jie gali bendrauti tarpusavyje vieni su kitais. Šia mokymosi sistema gali naudotis visi Lietuvos bibliotekų specialistai ir kiti, besidomintys suaugusiųjų švietimu.
Mokymų programa sudaryta iš keturių pagrindinių temų: efektyvi komunikacija, suaugusiųjų mokymo metodai, mokymų programos rengimo principai ir tikslinės auditorijos. Įsisavinę teorines žinias ir susipažinę su praktiniais pavyzdžiais dalyviai gali laikyti testą ir gauti pažymėjimą už pasirinktas temas arba visą programą
Nuotolinėje andragogikos mokymosi sistema: http://go-andragogy.eu/?lang=lt.
Informacinis vaizdo įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=bzoSsQxcdaA
Projekto rezultatų pristatymas: http://smpf.lt/uploads/Prane%C5%A1imai/EPALE%20konferencija%202018%20Rugs%C4%97jis/7.%20G.Baceviciute_O.Maziliauskiene_Andragogika.pdf
Daugiau informacijos apie įvykusią konferenciją „Mokydami kitus, tobulėjame patys“: https://www.lbd.lt/tarptautine-konferencija-ikvepianti-tobuleti/

Atsakingas asmuo už projekto valdymą ir administravimą
Greta Bacevičiūtė, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos viešųjų ryšių specialistė. El. paštas: greta.baceviciute@amb.lt.

Share This