Nauji bibliotekų kompiuteriai – pagalba moksleiviams ir mokytojams per karantiną

Nauji bibliotekų kompiuteriai – pagalba moksleiviams ir mokytojams per karantiną

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir Kultūros ministerija, bendradarbiaudamos su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija, ieško būdų, kaip padėti šalies mokytojams ir mokiniams karantino laikotarpiu. Laiku atliktos investicijos į bibliotekų modernizavimą šiuo sudėtingu laikotarpiu suteikia galimybių padėti tiems, kam trūksta kompiuterių.

Kultūros ministerija ir Nacionalinė biblioteka atsiliepė į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kreipimąsi pagal galimybes aprūpinti kompiuteriais nuotoliniu būdu besimokančius moksleivius ir jų mokytojus. Dabartiniu sudėtingu metu turime ieškoti bendrų veiklos būdų ir pasitelkti visas įmanomas priemones, kad sudarytume kuo palankesnes sąlygas tiek švietimo tęstinumui, tiek kultūros pažinimui“, – sako kultūros ministras dr. Mindaugas Kvietkauskas.
Švietimo, mokslo ir sporto ministras dr. Algirdas Monkevičius pažymi, kad institucijų susitelkimas ir bendradarbiavimas leis mokiniams kur kas greičiau suteikti nuotoliniam mokymui reikalingas priemones.
„Esant šioms neįprastoms sąlygoms būtina užtikrinti sklandų mokymą. Svarbus kiekvienas mokinys – nuo ugdymą tik pradedančio ikimokyklinio amžiaus vaiko iki mokslus baigiančio abituriento. Ministerijos pavedimu organizuoti pirkimai, iš viso savivaldybėms perduosime 35 tūkstančius planšetinių ir nešiojamųjų kompiuterių, skirtų vaikams iš socialiai jautrių šeimų. O susitelkus valstybės institucijoms, socialiniams partneriams, verslui, pavieniams asmenims, dar greičiau ir daugiau vaikų bus aprūpinti kompiuterine įranga. Dėkoju Kultūros ministerijai ir Nacionalinei bibliotekai, įsitraukusioms į šį procesą“, – teigia ministras A. Monkevičius.
Nacionalinė biblioteka įgyvendina projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“. Vienas šio projekto tikslų – atnaujinti šalies savivaldybių ir apskričių bibliotekų viešosios interneto prieigos taškų kompiuterių tinklą. Per 2019–2020 m. Nacionalinė biblioteka yra nupirkusi apie 3100 stacionarių kompiuterių (projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą). Pasak Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus prof. dr. Renaldo Gudausko, apie 2400 kompiuterių jau yra pristatyti į bibliotekas.
„Siekiant į situaciją reaguoti greitai, bandome rasti sprendimą, kaip šiuos kompiuterius laikinai panaudoti savivaldybėse ir jų numatytose mokyklose. Buvo kreiptasi į Centrinę projektų valdymo agentūrą, kuri geranoriškai sutiko projekto metu įsigytus kompiuterius panaudoti valstybės tikslais šiuo visiems sudėtingu laiku. Kompiuteriai pagal pasaugos sutartį bus laikinai perduoti naudotis savivaldybėms. Pasibaigus karantinui, bet ne vėliau nei iki projekto įgyvendinimo pabaigos, jie turės būti grąžinti į bibliotekas, kad projektas būtų įgyvendintas sėkmingai ir būtų pasiekti jo rezultatai bei tikslai“, – pasakoja prof. dr. R. Gudauskas.
Kadangi kompiuterių įsigijimo projektas yra finansuojamas ES lėšomis, per tokį „laikiną pasaugojimą“, kurio metu kompiuteriai bus naudojami nuotolinio mokymo tikslais, turi būti užtikrintas kompiuterių draudimas, atsižvelgiant į pasikeitusias eksploatavimo sąlygas. Nacionalinė biblioteka operatyviai atliks reikalingas papildomo viešojo pirkimo procedūras, kad iniciatyvos metu naudojami kompiuteriai būtų tinkamai apdrausti. Kultūros ministerija žada skirti papildomą finansavimą reikiamo draudimo išlaidoms padengti.
Artimiausiu metu bus pasirašytos sutartys su Lietuvos savivaldybėmis ir mokyklas pasieks apie 3100 naujų stacionarių kompiuterių, kurie bus skirti ugdymo procesui vykdyti.

Informacijos šaltinis: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

LBD skyrių pirmininkams išsiūsta detalesnė informacija apie kompiuterių, kurie yra nupirkti viešųjų interneto prieigos taškų atnaujinimui, laikiną naudojimą mokinių nuotoliniam mokymuisi. Jei esate LBD skyriaus pirmininkas ir negavote minėtos informacijos, prašome kreiptis el. paštu: lbd.sekretore@gmail.com

Kreipimasis dėl Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų darbo karantino metu

Kreipimasis dėl Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų darbo karantino metu

Trys Lietuvos bibliotekininkus vienijančios organizacijos – Lietuvos bibliotekininkų draugija, Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija ir Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija, parengė bendrą kreipimasi į Lietuvos savivaldybių asociaciją, siekdamos atkreipti dėmesį į viešųjų bibliotekų svarbą vietos bendruomenėms karantino laikotarpiu.

Kviečiame susipažinti su dokumento tekstu.

 

Bibliotekų veikla karantino metu nesustoja

Bibliotekų veikla karantino metu nesustoja

Lietuvoje veikiančios bibliotekos paskelbto karantino metu susiduria su iššūkiais perplanuojant veiklas ir teikiant gyventojams nuotolines, virtualias ir ekstensyvias (be kontakto su lankytojais) paslaugas. Nors lankytojai bibliotekų patalpose neaptarnaujami, tačiau bibliotekų veikla nesustoja.

Bibliotekininkai organizuoja nuotolinius ir virtualius kultūros renginius, veda edukacijas, pristato parodas; sudaro rekomenduojamos literatūros sąrašus, įgyvendina skaitymo skatinimo komunikacijos kampanijas, konsultuoja skaitytojus telefonu ir elektroniniu paštu. Ypač išryškėjo stiprus bibliotekų vaidmuo teikiant patikimą informaciją skaitytojams – partnerių, leidėjų, švietimo ir mokslo įstaigų dėka, karantino metu per bibliotekas lankytojus gali pasiekti duomenų bazių ir el. bibliotekų medžiaga, knygos ir straipsniai. Bibliotekose vykstantys kasdieniai procesai taip pat nenutrūko – specialistai susikūrė nuotolines darbo vietas namuose, todėl tęsia bibliotekų dokumentų fondo komplektavimo, katalogavimo, rekatalogavimo darbus, atlieka neaktualių dokumentų nurašymą. Kiekviena situacija reikalauja netradicinių sprendimų – kultūros įstaigos įsitraukė į visuomenines iniciatyvas, kuriomis siekiama prisidėti prie medikų ir gyventojų saugumo ekstremalios situacijos metu: 3D spausdintuvais spausdinami rėmeliai veido apsaugoms, rankenos vaistinėms ir šiuo metu veikiančioms įstaigoms, siuvamos kaukės.

2020 m. balandžio 23-29 d. vyks Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė. Kaip ir visos bibliotekų veiklos, taip ir šios savaitės renginiai persikels į virtualią erdvę. Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė bus jubiliejinė – 20-oji, pasitinkanti priminimu – „Saugiai iš namų“.

Paskelbto visuotinio karantino metu kaip niekada išryškėjo bibliotekų vaidmuo teikiant informacijos ir kultūros paslaugas gyventojams. Šia žinute dalinasi viso pasaulio bibliotekos, o IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions, interneto svetainė https://www.ifla.org/) paviešino kreipimąsi „COVID-19 ir Pasaulio bibliotekos“, kuriuo palaiko kiekvieną bibliotekų sektoriuje dirbantį specialistą. IFLA Pirmininkė Christine Mackenzie ir Generalinis sekretoriaus Gerald Leitner kreipimesi (https://www.ifla.org/node/92969) teigia, kad bibliotekų fizinių paslaugų sumažinimas yra sunkus, bet būtinas sprendimas, norint užtikrinti bibliotekos vartotojų ir darbuotojų saugumą – visi turime prisitaikyti prie situacijos, ieškoti sprendimų, palaikyti vieni kitus. Pastebimas didžiulis bibliotekų darbas atveriant vertingas kolekcijas nutolusiems skaitytojams, skleidžiant patikimą informaciją apie koronavirusą, plečiant el. išduoties ir prieigos prie virtualių išteklių galimybes. Specialiosios bibliotekos, ypač dirbančios su sveikatos sektoriaus organizacijomis, visuomenės sveikatos institucijomis, tyrimų centrais, yra labai aktyvios padėdamos tvarkyti informaciją, ją skleisdamos.

IFLA kviečia viso pasaulio šalių bibliotekų ir bibliotekininkus vienijančias organizacijas žengti žingsnį į priekį vienijant šalių bibliotekų specialistus, padedant jiems planuoti veiklas, teikti virtualius mokymus ir susisteminti aktualią informaciją, kuris yra skirtas visam bibliotekų sektoriui. IFLA interneto puslapio paskyroje „Dažnai užduodami klausimai“ (https://www.ifla.org/covid-19) nuolatos pateikiami atsakymai į narių užklausas. Taip pat pradėjo veikti atskira interneto puslapio paskyra https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries, kurioje skelbiama informacija apie bibliotekų idėjas ir patirtis veikiant ekstremalios situacijos ir karantino sąlygomis. Bibliotekininkus jungiančios organizacijos kviečiamos prisidėti toliau pildant šią internetinės svetainės paskyrą.

Tikimasi, kad prasidėjęs bendradarbiavimas tarp bibliotekų ir partnerių, tokių kaip leidėjai, platintojai, tiekėjai, tęsis, neatsižvelgiant į sunkumus, su kuriais jie susiduria. Apskritai, IFLA sveikina visas iniciatyvas, kurios yra pasiekiamos virtualiai, suteikia atvirą prieigą prie straipsnių apie COVID-19, ir palengvina nuotolinę prieigą prie akademinių leidinių bei straipsnių Dabartinėmis aplinkybėmis gyvybiškai svarbu visiems kartu sukurti sąlygas tęsti skaitymą, mokymąsi ir tyrimus, taip pat užtikrinti, kad bus sumažintas koronavisuro protrūkio ilgalaikis poveikis kultūrai, visuomenei ir ekonomikai.

Susidūrę su neapibrėžta ateitimi, IFLA teigia, kad nepaprastai didžiuojasi bibliotekų bendruomenės reakcija į situaciją. Jau šiuo metu galima pasakyti, kad bibliotekininkų bendruomenė yra atspari negandoms, kūrybiška ir atsakinga prie savo bendruomenes bet kokiomis sąlygomis bei aplinkybėmis.

Informaciją parengė: Laura Juchnevič, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos direktorė, LBD Tarybos narė

 

BIBLIOTEKOS AKISTATOJE SU KORONAVIRUSU (COVID-19)

BIBLIOTEKOS AKISTATOJE SU KORONAVIRUSU (COVID-19)

Šiandien, visam pasauliu kovojant su vienu bendru priešu – koronavirusu arba COVID-19, bibliotekos, kaip visos kitos verslo bei valstybinės organizacijos, susiduria su nemažais iššūkiais. Kaip bibliotekos gali užtikrinti prieigą prie esamos, tikslios ir nemokamos informacijos padidėjusio netikrumo, panikos, ksenofobijos ir dezinformacijos laikais? Kaip galima aptarnauti vartotojus teikiant tik nuotolines paslaugas, organizuojant virtualius renginius, taip palengvinant jų gyvenimą karantino sąlygomis? Ką galima padaryti siekiant apsaugoti darbuotojų sveikatą užtikrinant lanksčią darbo politiką, higieną bei sanitariją bibliotekos erdvėse? Šie, ir begalė kitų klausimų šiandien yra bibliotekų kasdienybė.

Šiame straipsnyje pateiksime keletą naudingų nuorodų, patarimų bei pasiūlymų bibliotekų darbuotojams, kurie pravers šioje sudėtingoje situacijoje.
Pasidalinkite su savo vartotojais esmine informacija apie koronavirusą (COVID-19) ir nuorodomis į oficialius šaltinius (Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pavyzdys: https://www.lnb.lt/naujienos/5190-esmine-informacija-apie-koronavirusa-covid-19-oficialus-saltiniai)
Atkreipkite dėmesį, jog šiuo laikotarpiu kritinis žiniasklaidos ar kitų šaltinių pateikiamos informacijos vertinimas yra kaip niekad svarbus – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pavyzdys: https://www.lnb.lt/naujienos/5198-sekdami-naujienas-mastykime-kritiskai)
Padėkime savo vartotojams atrasti elektroninių išteklių lobynus (www.ibiblioteka.lt, www.epaveldas.lt, www.e-kinas.lt, www.limis.lt, www.vyturys.lt, www.sinemateka.lt, www.lrt.lt/mediateka ir kt.), atrasti tai, kas galbūt ir buvo primiršta (www.grazitumano.lt), paskatinkime domėtis savo krašto istorija (Kauno apskrities viešosios bibliotekos pavyzdys: https://datos.kvb.lt/) ar išmokti naujų dalykų (https://www.prisijungusi.lt/savarankiskas-mokymasis/). Pasistenkite išteklius pristatyti kūrybiškai ir įdomiai, o pateikdami nuorodas įsitikinkite, kad jos tikrai veikia smile.

 

Pasiūlykite įdomių konkursų ar akcijų savo socialinių tinklų sekėjams – Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pavyzdys: https://www.facebook.com/SakiuViesojiBiblioteka/videos/1309138142810190/ .

Daugumai mūsų dirbant nuotoliniu būdu, skirkime daugiau laiko ir profesiniam tobulėjimui bei mokymuisi.

Pasidomėkime užsienio šalių patirtimi šiuo sudėtingu laikotarpiu: Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) pranešimas apie situaciją pasaulio bibliotekose pandemijos laikotarpiu: https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries; interviu su dviem Italijos bibliotekininkais (anglų k.) https://programminglibrarian.org/articles/covid-19-italian-librarians-lockdown?fbclid=IwAR3d86iNP_QnkKO5Dswrb0CsJEQKFJ2CVTjWl1GFuJSi9aeZ7WGIFS77XcY; straipsnis apie padėtį Jungtinių Amerikos Valstijų bibliotekose (anglų k.): https://americanlibrariesmagazine.org/blogs/the-scoop/covid-19-libraries-pandemic-preparedness/; puslapis, skirtas bibliotekininkams, kuriame pateikiamos naudingos nuorodos susijusios su ekstremalių situacijų, pandemijos suvaldymu, sveikatos apsauga (anglų k.): https://sites.google.com/site/librariesresist/info/management/health-and-pandemics?authuser=0 ; Amerikos bibliotekininkų asociacijos puslapis, kuriame pateikiama informacija apie pasirengimą pandemijai, įskaitant tiek konkrečius pasiūlymus bibliotekoms, tiek universalesnius – apie pandemijos prevenciją ir pasirengimą jai (anglų k.): http://www.ala.org/tools/atoz/pandemic-preparedness?fbclid=IwAR1u9bN8olsz4PJy0ZHstxo5CxL4tbQ-N3eZU0cd8NoSMd34MPIXbRdp-SA#Professional%20development.
Kelkime kvalifikaciją nuotoliniu būdu: andragogikos mokymo programą bibliotekų specialistams (lietuvių k.): http://go-andragogy.eu/?lang=lt ; edukacinė medžiaga ir mokomieji scenarijai, daugiakultūriškos, inovatyvios ir kūrybiškos bibliotekos kūrimui: https://micbibliotekalit.blogspot.com/p/apie-projekta.html; įvairūs seminarai mokslinių bibliotekų darbuotojams (anglų k.): https://www.acrl.ala.org/acrlinsider/archives/19294; nemokami library 2.0 konferencijų ir seminarų įrašai (anglų k.): https://www.library20.com/?fbclid=IwAR37FhswPxPuEoQOrEcvExg5hNId9i1ck2ILX52bfiND_W6dEs18GWU2Bg4; IFLA konferencijų medžiaga ir kitos publikacijos: https://www.ifla.org/ifla-publications; rekomenduojama IFLA informacija atstovaujant bibliotekas: https://blogs.ifla.org/lpa/2020/03/13/libraries-the-hidden-wealth-of-cities-the-world-bank-report-on-public-space-in-urban-development/?fbclid=IwAR3ECLTlA6lM1hrZemQE9SFhbRN8SAz5a4PqLbuj4huMOUc88d_Iyqz-YkE; nevyriausybinės organizacijos Public libraries 2030 iniciatyva bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimui (anglų k.): http://librarian.support/about/ .

Jei turite ir daugiau puikių iniciatyvų, veiklų pavyzdžių, kviečiame dalintis su mumis ir kolegomis.

Palaikykime vieni kitus!

 

Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių suvažiavimo rezultatai

Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių suvažiavimo rezultatai

Praėjusį penktadienį, 2020 m. vasario 28 d., Kauno kultūros rūmuose įvyko XI Lietuvos bibliotekininkų draugijos (toliau – LBD) narių suvažiavimas.

 

Renginio metu, LBD pirmininkė Jolita Steponaitienė (Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių skyriaus direktorė) pristatė draugijos pirmininko ir Tarybos veiklos ataskaitą, pabrėždama, jog draugijos veiklų spektras itin platus ir bendras visų draugijos narių darbas duoda puikius rezultatus. Revizijos komisijos pirmininkė Asta Kazakevičiūtė-Bankauskienė pristatė draugijos finansinę ataskaitą.

Suvažiavimo metu vyko ir LBD pirmininko, Tarybos  bei Revizijos komisijos rinkimai. LBD skyrių delegatų sprendimu antrai kadencijai LBD pirmininke buvo išrinkta Jolita Steponaitienė. Į Tarybą buvo išrinktos šios Lietuvos bibliotekų atstovės:

 1. Ciparienė Diana – Klaipėdos raj. savivaldybės J. Lankučio viešoji biblioteka, direktoriaus pavaduotoja;
 2. Glosaitė Julija – Vilniaus m. savivaldybės centrinė biblioteka, rinkodaros vadybininkė;
 3. Žilienė Simona – Vilniaus m. savivaldybės centrinė biblioteka, direktoriaus pavaduotoja;
 4. Kazlauskienė Erika – Kretingos raj. savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, direktoriaus pavaduotoja;
 5. Kėvelaitienė Greta – Panevėžio apskr. G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Vaikų literatūros skyriaus vadovė;
 6. Parnarauskienė Meilutė – Tauragės raj. savivaldybės B. Baltrušaitytės viešoji biblioteka, direktorė;
 7. Domeikienė Nomeda – Kauno m. savivaldybės V. Kudirkos viešoji biblioteka, direktorė;
 8. Bagdonienė Rūta – Panevėžio raj. savivaldybės viešoji biblioteka, direktorė;
 9. Juchnevič Laura – Klaipėdos apskr. I. Simonaitytės viešoji biblioteka, direktorė;
 10. Milerienė Rasa – Klaipėdos apskr. I. Simonaitytės viešoji biblioteka, Regiono bibliotekų ir kultūros vadybos skyriaus vyriaus. metodininkė;
 11. Anuškevičienė Skirmantė – Vilniaus Gedimino technikos universiteto biblioteka, Informacijos išteklių formavimo skyriaus vadovė;
 12. Januševičienė Rasa – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Bibliotekininkystės skyriaus vadovė;
 13. Masevičienė Alma – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, mokslinė sekretorė;
 14. Skėrienė Violeta – Plungės raj. savivaldybės viešoji biblioteka, direktorė;
 15. Garunkštytė Vida – Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, direktorė.

Į LBD Revizijos komisiją išrinktos šios LBD narės: Asta Kazakevičiūtė-Bankauskienė (Vilniaus apskr. A. Mickevičiaus viešoji biblioteka), Stefa Minutaitė (Šilalės raj. savivaldybės viešoji biblioteka)  ir Erika Kuliešienė (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

Suvažiavimo metu taip pat buvo paskelbti nauji draugijos Garbės nariai – Emilija Banionytė, Vilniaus apskr. A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorė, Petras Zurlys, Vilniaus apskr. A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centro vadovas ir Rima Gražienė, Vilniaus m. savivaldybės centrinės bibliotekos direktorė.

 

Kviečiame į Vilniaus knygų mugę!

Kviečiame į Vilniaus knygų mugę!

Vasario 20 d. startuos didžiausia knygų mugė Baltijos šalyse ir vienas ryškiausių kultūros įvykių Lietuvoje.

Vilniaus knygų mugės metu kasmet vienoje vietoje susitinka visi, kurie domisi naujausiomis
literatūros pasaulio tendencijomis: leidėjai pristato knygų naujienas, autoriai bendrauja su savo gerbėjais bei  gali užmegzti sėkmingas darbines pažintis, lankytojai ne tik randa šaunių knygų laimikių, pabendrauja su mylimais rašytojais, bet ir puikiai praleidžia laiką dalyvaudami plačioje renginių programoje.

2020-uosius metus Vilniaus knygų mugė pasitinka su Jono Meko mintimi „Gyventi reikia be formulių, reikia būti
atviram“. Mugė verčia naują puslapį ir kviečia ieškoti naujų atvirų saviraiškos formų, eksperimentuoti, kurti tai, kas aktualu, įdomu ir svarbu kiekvienam iš mūsų.

2020 m. vasario 20–23 d. mugėje tradiciškai veiks ir Bibliotekų erdvė, kurioje bibliotekų iš visos Lietuvos atstovai kvies dalyvayti įvairiose edukacijose, diskusijose ir kt. renginiuose.

Tradiciškai Vilniaus knygų mugės Bičiulių diena (vasario 20 d.) bibliotekų darbuotojams nemokama (SVARBU: nepamirškite su savimi turėti darbuotojų pažymėjimų).

Iki susitikimo Vilniaus knygų mugėje!

Mugės data ir laikas
Vasario 20 d., ketvirtadienis, 10:00–19:00 val. BIČIULIŲ DIENA
Vasario 21 d., penktadienis, 10:00–21:00 val. PENKTADIENIS BE FORMULIŲ
Vasario 22 d., šeštadienis, 10:00–21:00 val. ATVIRŲ PASIMATYMŲ DIENA
Vasario 23 d., sekmadienis, 10:00–17:00 val. ŠEIMOS SEKMADIENIS

Daugiau informacijos: www.vilniausknygumuge.lt

 

XI Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių suvažiavimas

XI Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių suvažiavimas

XI Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių suvažiavimą vyks 2020 m. vasario 28 d., penktadienį, Kaune (Kauno kultūros centras, Kęstučio g. 1).

Prašome LBD skyrių vadovų iki š. m. vasario 21 d.  atsiųsti delegatų (atstovų su balso teise), kurie dalyvaus suvažiavime, sąrašą. Skyriai į suvažiavimą gali deleguoti:

jei skyriuje yra iki 15 narių – 1 atstovą;

nuo 16 iki 25 narių – 2 atstovus;

nuo 26 iki 35 narių – 3 atstovus;

nuo 36 iki 45 narių – 4 atstovus;

nuo 46 iki 55 narių – 5 atstovus;

nuo 56 iki 65 narių – 6 atstovus ir t.t.

Taip pat, kviečiame siūlyti kandidatus į LBD pirmininkus, LBD tarybą, revizijos komisiją. Atkreipiame dėmesį, jog vadovaujantis LBD įstatais, LBD tarybos nariais gali būti renkami asmenys, priklausantys LBD  ne trumpiau kaip 3 metus. Tas pats asmuo Pirminiku gali būti dvi kadencijas iš eilės, Tarybos nariu – tris kadencijas. Labai prašome, su jūsų siūlomais kandidatais, suderinti, ar jie tikrai galės aktyviai įsijungti į šią veiklą bei ras galimybių derinti LBD veiklas su veiklomis kitose organizacijose.

LBD skyrių vadovų prašome užpildyti nustatytos formos lentelę, joje surašyti kandidatų į LBD pirmininkus, tarybos narius ir revizijos komisijos narius bei delegatų duomenis. Taip pat, prie laiško reikia pridėti kandidatų CV ir Veiklos aprašymą, akcentuojant jo veiklą LBD (apimtis – 1 lapas). Visą reikalingą informaciją prašome siųsti adresu: lbd.sekretore@gmail.com.

Preliminari XI Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių suvažiavimo programa

9.00 – 10.00 Dalyvių registracija. Kava.
10.00 – 10.20 Suvažiavimo atidarymas. Sveikinimo kalbos.
10.20 – 11.30
– Suvažiavimo organizavimo klausimai, balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.
– LBD veiklos ataskaita. Jolita Steponaitienė, LBD pirmininkė.
– Revizijos komisijos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.
– Pasisakymai, diskusijos dėl LBD pirmininko, tarybos, revizijos komisijos narių kandidatūrų.
11.30 – 12.00 LBD pirmininko, LBD tarybos, Revizijos komisijos rinkimai (slaptas balsavimas).
12.00 – 13.30 Pietų pertrauka.
13.30 – 14.15 Suvažiavimo svečio pranešimas.
14.15 – 14.30 LBD Garbės narių paskelbimas.
14.30 – 15.00 Balsų skaičiavimo rezultatų paskelbimas.
15.00 – 15.30 Suvažiavimo uždarymas.

 

„Knygų Kalėdų“ akcijos rezultatai

„Knygų Kalėdų“ akcijos rezultatai

Ką tik pasibaigusi Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota ir globojama „Knygų Kalėdų“ akcija šalies bibliotekoms padovanojo beveik 20 tūkst. naujų knygų, o per devynerius metus jų padovanota jau virš 340 tūkst.! Prezidentė dėkoja visiems akcijos organizatoriams ir bičiuliams už dalyvavimą, knygas ir dalijimąsi jų skleidžiama išmintimi ir šviesa. Džiugu, kad „Knygų Kalėdos“ vėl sustiprino bibliotekas, sutelkė skaitytojus, patraukė verslo ir įvairių organizacijų dėmesį bei parodė knygų skaitymo svarbą. Dėkojame visoms Lietuvos viešosioms bibliotekoms akyviai dalyvavusioms šioje gražioje akcijoje, puikūs renginiai praturtino skaitytojų šventinį laikotarpį, kvietė praleisti kokybišką laiką kartu su savo šeima ir bendruomene. Linkime prasmingų 2020-ųjų metų kartu su knyga!

 

Lietuvos viešosiose bibliotekose vykdyto bibliotekų lankytojų nuomonių tyrimo rezultatai

Lietuvos viešosiose bibliotekose vykdyto bibliotekų lankytojų nuomonių tyrimo rezultatai

2019 metų gegužės–spalio mėnesiais visose Lietuvos viešosiose bibliotekose buvo vykdomas bibliotekų lankytojų nuomonių tyrimas, kurio tikslas – išsiaiškinti, kaip  lankytojai vertina bibliotekų teikiamas paslaugas ir jų kokybę.

Iš viso tyrime dalyvavo net 4668 respondentai.
Tyrimo duomenimis, Lietuvos bibliotekų lankytojai dažniausia biblioteką suvokia kaip vietą, kurioje yra gera atmosfera, malonu leisti laiką ir kurioje dirba kvalifikuoti specialistai, suteikiantys profesionalią pagalbą. Bibliotekų teikiamas paslaugas lankytojai vertina labai gerai (bendro vertinimo vidurkis siekia 9,5 iš 10). Net 93 proc. bibliotekų lankytojų tikrai rekomenduotų bibliotekoje apsilankyti savo šeimos nariams ar draugams. Tokią palankią lankytojų nuomonę apie bibliotekų veiklą rodo ir NPS (Net Promoter Score) indeksas (91 proc.), apibūdinantis lankytojų pasitenkinimo ir lojalumo lygį.
Geriausiai vertinami bibliotekų veiklos aspektai: bendra aptarnavimo kokybė ir bibliotekininkų konsultacijos, taip pat palankiai atsiliepiama apie bibliotekose organizuojamus renginius ir mokymus. 15 proc. vartotojų teigė, kad internetu naudojasi tik bibliotekoje, ypač vyresni nei 55 m. lankytojai, taip pat menkesnio išsilavinimo, mažesnių pajamų bei žmonės su negalia.
Lankytojai, ypač kaimo bibliotekų, teigia, kad biblioteka padėjo išspręsti praktines problemas ir ugdyti kritinį mąstymą. Vienu svarbiausių motyvų, skatinančių naudotis internetu būtent bibliotekose, yra bibliotekininkų konsultacijos ir pagalba. Palyginti su 2011 metais vykdyto analogiško tyrimo duomenimis, vartotojų naudojimosi informacinėmis technologijomis bendri įgūdžiai gerėja sparčiai, specifiniai – lėčiau.

Šį tyrimą, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos užsakymu, vykdė ir apibendrino rinkos tyrimų bendrove „Kantar“. Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas pabrėžė, jog šis puikus bendradarbiavimo rezultatas, leidžia įvertinti, kokia yra Nacionalinės bibliotekos pastarąjį dešimtmetį vykdytų ir tebevykdomų projektų kompleksinė nauda Lietuvai.

Oficialus tyrimo pristatymas Nacionalinėje bibliotekoje vyks 2020 metų sausio 16 d.

Informacijos šaltinis: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

 

Prezidentė davė startą devintosioms „Knygų Kalėdoms“

Prezidentė davė startą devintosioms „Knygų Kalėdoms“

Prezidentė Dalia Grybauskaitė Kauno V. Kudirkos viešosios bibliotekos Z. Kuzmickio padalinyje gruodžio 7 d. kartu su jaunaisiais skaitytojais paskelbė „Knygų Kalėdų“ devintosios akcijos pradžią.

Pasak Prezidentės, „Knygų Kalėdų“ iniciatorės, ši akcija tapo ilgamete, visą Lietuvą aprėpiančia ir daugybę žmonių įtraukiančia tradicija, kurią verta išsaugoti bei tęsti. Akciją globojanti Prezidentė kviečia kaip ir kasmet naujomis knygomis pradžiuginti bibliotekas ir ypač vaikų dienos centrus.

Įgyvendinti devintąją „Knygų Kalėdų“ akciją ėmėsi Lietuvos bibliotekininkų draugija kartu su organizacija „Gelbėkit vaikus“.

Šventiniame akcijos starto renginyje gerą nuotaiką kūrė vienas populiariausių vaikų rašytojų ir LRT radijo laidos vaikams „Domas ir Tomas“ autorius ir vedėjas Tomas Dirgėla, o Z. Kuzmickio biblioteka paminėjo ir savo Žaislotekos pirmąjį  gimtadienį.

Prieš aštuonerius metus, 2011-aisiais, pirmąsias „Knygų Kalėdas“ Prezidentė inicijavo gavusi Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos skaitytojų laišką su prašymu padovanoti naujų knygų. Ši akcija, kasmet įtraukdama vis daugiau dalyvių, tapo džiugiu šventiniu judėjimu, suvienijusiu daugybę knygų bičiulių, bendruomenių, organizacijų, leidėjų, rašytojų, spaustuvininkų, užsienio šalių ambasadų.

Per „Knygų Kalėdas“ šalies bibliotekos pasipildė 312 tūkst. naujų knygų, o skaitytojai buvo pakviesti į daugybę šventinių renginių. Kaip ir ankstesniais metais akcijos informaciniai rėmėjai – nacionalinis transliuotojas LRT, naujienų portalas „15min“, žurnalas „Žmonės“.

Renginio akimirkos.