Namai » Įrašai, žymėti » CELIP

CELIP projektas

Lietuvos bibliotekininkų draugija 2000-2002 metais dalyvauja Europos Sąjungos projekte CELIP (Central and Easter European Licensing User Platform). Projekto vadovė Tuula Haavisto (Suomija), vykdytojos Lietuvoje – Elena Macevičiūtė ir Emilija Banionytė. Projekto tikslas – supažindinti Lietuvos bibliotekininkus su elektroninių dokumentų įsigijimu, kontraktų licencijoms įsigyti pasirašymu, teisiniais elektroninių dokumentų naudojimo bibliotekose aspektais. 2001 metų gegužės 22 dieną Amerikos centre […]