IFLA Lydinčiosios konferencijos programa (antroji diena)

logo-iflaIFLA lydinčiosios konferencijos

Įvairialypių tapatumų iššūkiai. Multietniškumas genealogijoje, lokalioje istorijoje ir regioninėje atmintyje:
iššūkiai ir galimybės bibliotekoms ir kitoms atminties institucijoms

ANTROSIOS DIENOS PROGRAMA

2017 m. rugpjūčio 16 d., trečiadienis

09:30 – 10:00 Registracija
10:00 – 10:10 Sveikinimo žodis ir praktinė informacija
10:10 – 10:40 Pranešimas „Vikipedijos naudojimas dalinantis genealogijos, lokalinės, šeimų bei verbalinės istorijos ištekliais“
(Norvegijos lokalinės istorijos institutas)
11:45

Pagrindinė sesija „Įvairialypių tapatumų iššūkiai. Multietniškumas genealogijoje, lokalinėje istorijoje ir regioninėje atmintyje: iššūkiai ir galimybės bibliotekoms ir kitoms atminties institucijoms“.

Į šią sesiją kviečiami pranešėjai iš įvairių šalių, regionų diskutuoti apie jų patirtis vykdant multietninę problematiką aprėpiančius projektus, kraštotyrinę veiklą ir lokalinės istorijos tyrimus. Ypatingas dėmesys skiriamas bibliotekų, muziejų ir archyvų vaidmeniui dalyvaujamuose projektuose, grįstuose įvairių tautų ir skirtingų kartų bendradarbiavimu.

Apie IFLA 2017 lydinčiąją konferenciją Vilniuje.

Programa:

IFLA 2017 Lydinčiosios konferencijos Vilniuje organizacinis komitetas