Taryba (1996-1998)

Pirmininkė Emilija Banionytė, VPUB
Pirm. pavaduotojas Kazys Mackevičius, LTB
Pirm. pavaduotojas, iždininkas Povilas Saudargas, LMAB
Sekretorė Birutė Railienė, LMAB
Reikalų vedėja Andromeda Žandaravičienė, LTB

Nariai:

 • Sofija Ambrazevičienė, LTB
 • Birutė Butkevičienė, VUB
 • Vida Garunkštytė, Utenos CB
 • Teresė Gustienė, LNB
 • Danutė Karlienė, Zarasų raj. SVB
 • Aušra Karpinskienė, Kauno apskr. VB
 • Aldona Kerpytė, Kretingos raj. SVB
 • Salvinija Kocienė, LMB
 • Virginija Mačiulienė, Alytaus raj. CB
 • Jurgita Rudžionienė, VU KF
 • Rasa Vaičienė, Panevėžio apskr. VB
 • Marija Valačinskienė, Kauno dailės gimnazijos b-ka
 • Rūta Žirgulytė, Šiaulių apskr. VB