Taryba (1993-1995)

Pirmininkas Domas Kaunas
Pirm. pavaduotoja Elena Košinskienė
Pirm. pavaduotojas Povilas Saudargas
Sekretorė Birutė Railienė

Nariai:

 • Olga Amšiejūtė,
 • Aldona Baltušytė,
 • Emilija Banionytė,
 • Renaldas Gudauskas,
 • Kazys Mackevičius,
 • Benjaminas Kaluškevičius,
 • Salvinija Kocienė,
 • Dalia Poškienė,
 • Vytautas Rimša,
 • Klemensas Sinkevičius,
 • Ona Voverienė.