Taryba (1989 – 1992)

Pirmininkas – Vytautas Rimša

 Nariai:

 • Arūnas Augustinaitis,
 • Laima Banytė,
 • Romualdas Broniukaitis,
 • Stanislovas Dubauskas,
 • Renaldas Gudauskas,
 • Algirdas Kancleris,
 • Domas Kaunas,
 • Kazys Mackevičius,
 • Margarita Marcinkevičienė,
 • Juozas Marcinkevičius,
 • Genovaitė Raguotienė,
 • Alvydas Samėnas,
 • Povilas Saudargas,
 • Klemensas Sinkevičius,
 • A. T. Vieštautienė,
 • Juzefa Zonytė