Taryba (2014-2016)

Alina Jaskūnienė

Alina Jaskūnienė


Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė

Birštono viešosios bibliotekos direktorė
El. paštas bmb@is.lt
tel. (8 319) 65760

Asta Naudžiūnienė
LBD pirmininkės pavaduotoja

Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė
El. paštas a.naudziuniene@kvb.lt
tel. (8 37) 32 42 52

Jolita Steponaitienė
LBD pirmininkės pavaduotoja

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
Informacijos išteklių formavimo ir vystymo centro direktorė
El.paštas j.steponaitiene@lnb.lt
tel. (8 5) 239 8585

Petras Zurlys
LBD pirmininkės pavaduotojas

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius
El.paštas petras.zurlys@amb.lt
tel. (8 5) 262 5570, mob. 8 988 0242

Rūta Bagdonienė
Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

El. paštas direktore@panrbiblioteka.lt
tel. (8 45) 58 70 50, mob. 8 686 66203

Sandra Jablonskienė
Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos
Informacijos skyriaus vedėja
El. paštas sandraj@silutevb.lt
tel. (8 441) 45962

Rūta Juzėnienė
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės -Bitės viešosios bibliotekos
bibliotekininkė - ekspertė

El. paštas ruta.juzeniene@pavb.lt
tel. (8 45) 50 16 49

Sigitas Kancevyčius
Tauragės rajono savivaldybės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktorius

El. paštas tsvb@tauragevb.lt
tel. (8-446) 61954, mob. 8 686 32984

Danutė Karlienė
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

El. paštas danute.karliene@gmail.com, direktore@zarasubiblioteka.lt
tel. (8 385) 52279, mob. 8 686 85480
 title=
Džeinara Kaunaitė
Klaipėdos universiteto bibliotekos
Informacinių paslaugų skyriaus vedėja

El. paštas dzeinara.kaunaite@ku.lt
tel. (8 46) 39 87 92

Sandra Leknickienė

LNB Generalinio direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai

El. paštas s.leknickiene@lnb.lt
tel. (8 5) 239 8505

Alicija Matiukienė
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė

El. paštas alicijam@rokiskis.rvb.lt
tel. (8 458) 51502, mob. 8 687 16104

Ramunė Mauricaitė
Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos
Abonementų skyriaus vyriausioji bibliotekininkė

El. paštas ramune.mauricaite@yahoo.com
tel. (8 46) 41 25 31

Alma Masevičienė
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
Informacijos išteklių formavimo ir vystymo centro,
Retų knygų ir rankraščių skyriaus redaktorė

El. paštas a.maseviciene@lnb.lt
tel. (8 5) 239 8586, mob. 8 611 91334

Elona Varnauskienė
VU bibliotekos Informacijos paslaugų centro vedėja

El. paštas elona.varnauskiene@mb.vu.lt
tel. (8 5) 268 71 30

Simona Žilienė
Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos direktoriaus pavaduotoja

El.paštas s.ziliene@vcb.lt
tel. (8 5) 262 0292, mob. 8 698 22254