LBD Garbės narė Gražina Miškinienė

Gimė 1939 m. balandžio 29 d. Kaune

Gražina Miškinienė Lietuvos medicinos bibliotekoje (LMB, iki 1990 m. –  Valstybinė mokslinė medicinos biblioteka) pradėjo dirbti 1961 m.  1966 m. baigė Vilniaus universiteto istorijos-filologijos fakultetą  ir įsigijo bibliotekininkės-bibliografės specialybę.

Gražinos Miškinienės asmeninės ir profesinės savybės: darbštumas, komunikabilumas, profesionalumas padėjo jai kilti profesinės karjeros laiptais. 1973 m. ji paskiriama bibliotekos direktorės pavaduotoja. Čia atsiskleidžia jos organizaciniai sugebėjimai. Gražina aktyviai dalyvauja medicinos bibliotekų tinklo, bibliotekos filialų kūrimo darbe.

Nemažai dėmesio G. Miškinienė skyrė šalies ligoninių bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir metodinam darbui. Parengė ir išleido eilę metodinio pobūdžio rekomendacijų, informacinių laiškų, metodinių nurodymų. Ji yra straipsnių biblioterapijos, medicinos bibliotekos darbo organizavimo klausimais, paskelbtų bibliotekinėje bei medicininėje spaudoje, autorė, informacinės medžiagos rinkinio “Medicinos bibliotekos darbuotojo vadovas”, Vilnius, 1971, sudarytoja.

Pastarąjį dešimtmetį Gražina Miškinienė dirbo LMB  6-ojo filialo, įsikūrusio Pulmonologijos ir ftiziatrijos centre, vedėja. Medicinos darbuotojų informaciniai poreikiai tampa kasdieniu vedėjos darbu. Čia ji tapo puikia mokslo darbuotojų pagalbininke. Už jos darbštumą, nuoširdų siekį padėti kiekvienam medicinos specialistui, kuris kreipėsi į Gražiną pagalbos, ir ji pati, ir LMB vadovybė yra sulaukusi šiltų padėkos žodžių.

Gražinai nėra svetimas kito skausmas ar negalia. Ji eilę metų rūpinasi bibliotekos senjorų reikalais. Dažnas buvęs bibliotekos darbuotojas sulaukia Gražinos didžiųjų švenčių dienomis, nešinos kukliu, bet širdies gerumu sušildytu, dovanų krepšeliu.

Savo 40 – ties metų profesine ir visuomenine veikla Gražina Miškinienė yra nusipelniusi aukščiausio bibliotekininko įvertinimo. Jai suteiktas  Lietuvos bibliotekininko Garbės vardas.