Publikacijos

 • Bulletin of the Lithuanian Librarians’ Association. Vilnius, 1994-1999. Nr. 1-6.

 • Informacinis laiškas / Lietuvos bibliotekininkų draugija ; sudarė ir redagavo D. Kaunas. Vilnius : Lietuvos technikos biblioteka, 1995. 16 p. ISBN 9986-712-00-9.

 • Libraries and society : proceedings of the II Nordic-Baltic Meeting of Librarians held in Birštonas, Lithuania, May 15-17, 1997 / Lithuanian Librarians’ Association ; [compiled by Emilija Banionytė]. Vilnius : Lithuanian Librarian’s Association, 1997. 91, [1] p., [1] iliustr. lap. ISBN 9986-712-02-5.

 • Library as Information Gateway to the New Millennium = Библиотека – информационные ворота нового тысячилетия : Proceedings of the 6th congress of Baltic librarians, October 5-6, 2000, Vilnius / Lithuanian Librarian’s Association ; [compiled by Emilija Banionytė]. Vilnius : Lietuvos bibliotekininkų d-ja, 2000. 277, [1] p. : diagr. ISBN 9986-9269-6-3.

 • Library Management and Information Technology : Proceedings of the Seminar held in Vilnius, Lithuania. May 27-29, 1996. Vilnius, 1996. 105 p.

 • Lietuvos bibliotekininkų draugija : [informacinis leidinys].  [Klaipėda] : Admen, [2012]. 14, [1] p. : iliustr.

 • Lietuvos bibliotekininkų draugija : straipsnių ir dokumentų rinkinys. Vilnius, 1990. 132, [1] p.

 • Lietuvos bibliotekininkų draugija : straipsnių ir dokumentų rinkinys (1990-1992 m.) / sudaryt. ir spec. red. Vytautas Rimša ; Lietuvos bibliotekininkų draugija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 1993. 131 p.

 • Lietuvos bibliotekininkų draugija informuoja / sudarė Povilas Saudargas ; Lietuvos bibliotekininkų draugija. Vilnius : Viliaus Užtupo leidykla [i.e. Vilius], 1996 . 23 p. : portr. ISBN 9986-712-01-7.

 • Lietuvos didžiosios bibliotekos = Biggest libraries in Lithuania / sudarė Sigita Vikšraitienė, Emilija Banionytė, Birutė Butkevičienė ; Lietuvos technikos biblioteka. Vilnius : Lietuvos informatikos inst., 1997. 42 p. ISBN 9986-746-14-0.

 • Lithuanian Librarians’ Association : [information edition].  [Klaipėda] : Admen, [2012]. 14, [1] p. : iliustr.

 • Lithuanian public libraries: preserving, creating, cooperating / County Public Libraries Association, Lithuanian Librarians’ Association ; [compiled by Gerda Putnaitė, Edita Urbonavičienė, Daiva Stasaitienė, Ekaterina Prakapene, Virginija Švedienė ; translated by Loreta Dapkienė]. [Klaipėda : S. Jokužys Publishing-Printing House], 2013. 131, [1] p. : iliustr., žml. Prieiga per internetą <http://www.klavb.lt/leidiniai/County%20public%20libraries%20association.pdf>. ISBN 978-9986-31-409-7.

 • Mes [Elektroninis išteklius] : Radviliškio Viešosios bibliotekos bibliotekininkų draugija 1997-2000 metai, Nr. 1-15 / Radviliškio viešoji biblioteka. Radviliškis : Viešoji biblioteka, 2000. 1 komp. diskas.

 • Povilas Saudargas : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Lietuvos bibliotekininkų draugijos skyrius ; [parengė Bronislava Kisielienė] ; [redaktorių kolegija: Juozas Marcinkevičius (pirm.) … [et al.]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2008. 64, [1] p. : portr. Prieiga per internetą <http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20120705081739/http://www.mab.lt/leidiniai/saudargas.pdf>.  ISBN 978-9986-498-40-7.

 • Projektas skaitymas: sėkmė ir džiaugsmas 2014 : kalendorius / [Lietuvos bibliotekininkų draugija ; LIONS klubai Lietuvoje].  [Kaunas] : UAB” Indigoprint”, 2013.  [22] p. : iliustr.

 • Sėkmingos veiklos gairės : Calimera projekto gairės / [iš anglų kalbos vertė Emilija Banionytė, Audronė Glosienė, Zinaida Manžuch, Vita Mozūraitė, Ramunė Petuchovaitė, Rasa Racevičiūtė, Jurgita Rudžionienė]. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka : Lietuvos bibliotekininkų draugija, 2005.  389, [1] p. Orig. antr.: Good practice guidelines. ISBN 9955-541-49-0.

 • Užsienio šalių ir tarptautinės bibliotekininkų draugijos : straipsnių ir dokumentų rinkinys / Lietuvos bibliotekininkų draugija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi institutas ; [sudaryt. ir spec. red. Vytautas Rimša]. Vilnius : Lietuvos nac. M. Mažvydo biblioteka, 1991. 153, [1] p.

 • Žurnale Tarp knygų