Tarptautiniai ryšiai

Lietuvos bibliotekininkų draugija (LBD) nuo pat savo įkūrimo (1931 m.) glaudžiai bendradarbiavo su Estijos ir Latvijos bibliotekininkų asociacijomis, kurios įsikūrė gerokai anksčiau (1923 m.).

Stipriausias postūmis kurti profesinę bibliotekininkų draugiją atsirado po Pirmojo Baltijos bibliotekininkų kongreso, vykusio 1931 m. Rygoje. Lietuvos atstovai suprato, kad suvieniję pastangas profesionalai galės paveikti bibliotekų sistemos raidą, visuomenės nuomonę, vyriausybės sprendimus ir galės užmegzti glaudesnius kontaktus su užsienio kolegomis.

Finansiniai sunkumai neleido LBD išvystyti didelės tarptautinės veiklos iki karo, tau darbas vyko. Didžiausi Baltijos bibliotekininkų renginiai buvo Kongresai, kurių įvyko net trys. Jau minėtas Pirmasis kongresas vyko Rygoje (1930 m.), Antrasis Taline ir Tartu (1935 m.), Trečiasis – Kaune (1938 m.). bibliotekininkai labai gerai vertino šiuos renginius, galimybę keistis idėjomis ir ieškoti geriausių sprendimų.

IFLA priėmė LBD kaip naują narį 1936 m. Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos skaityklos vedėja B.Tursienė dalyvavo Antrajame bibliotekininkų ir bibliografų kongrese Ispanijoje (1935 m.) ir10-joje IFLA komiteto sesijoje Paryžiuje (1937 m.).

Didžiosios Britanijos Birmingemo viešosios bibliotekos direktorius H.M.Cashmore lankėsi Lietuvoje 1936 m. ir gerai atsiliepė apie Kauno centrinę ir Centrinę kariuomenės bibliotekas.

Visi tarptautiniai LBD ryšiai buvo nutraukti 1940 m.

Tarybiniais metais Lietuvos bibliotekininkai ir toliau bendravo su Estijos ir Latvijos kolegomis. Nacionalinės bibliotekos kasmet rengė LiLaEst festivalius, Mokslų akademijų bibliotekos – Bibliopolius, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų mokyklos – kasmetinius susitikimus. Šiuose renginiuose dalyvavo kolegos iš visos Sąjungos.

Ryšius su užsienio šalių bibliotekomis buvo monopolizavusi Visasąjunginė bibliotekų taryba Maskvoje. Ji buvo įkurta, kad galėtų įstoti į IFLA (1959 m.).

Padėtis pasikeitė90-aisiais m.Užsienio šalys atkreipė dėmesį Baltijos šalis, kolegos iš Skandinavijos, JAV ir kitų šalių lankėsi bibliotekose, kvietėsi į svečius. LBD dėjo nemažai pastangų, kad gautų finansavimą iš Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos, Atviros Lietuvos fondo ir kitų rėmėjų dalyvauti tarptautinėje veikloje.

Ir toliau LBD bendradarbiauja su Baltijos šalių kolegomis. Trys draugijos rengia Baltijos bibliotekininkų kongresus. Ketvirtasis kongresas vyko Rygoje (1991 m.), Penktasis – Taline (1996 m.), Šeštasis – Vilniuje (2001 m.).

Su Šiaurės šalių bibliotekomis buvo surengti du suvažiavimai – Jūrmaloje, Latvijoje (1993 m.) ir Birštone, Lietuvoje (1997 m.). 2001 m. spalio mėn. III suvažiavimas vyks Taline.

Dauguma LBD tarptautinių renginių vyko parėmus Regioninei bibliotekų programai, Atviros Lietuvos fondui, Šiaurės kraštų informacijos biurui Vilniuje, Britų tarybai, LR kultūros ministerijai. Buvo organizuojamos konferencijos, seminarai, stažuotės.

LBD parengė 3-jų metų bendradarbiavimo sutartį su Bibliotekų asociacija (Didžioji Britanija), kurią 1996 m. gruodžio 6 d. pasirašė LBD pirmininkė E.Banionytė ir BA viceprezidentas Philip Gill.

Su Rusijos bibliotekų asociacija bendradarbiavimo sutartis buvo pasirašyta 1996 m. Lietuvos bibliotekininkai dalyvauja programoje Rytai-Rytai, kuri pada keistis patyrimu su kaimynais. 1999 metų birželio 17-28 dienomis penkiolikos Lietuvos bibliotekininkų delegacija stažavosi St.Peterburgo ir Maskvos bibliotekose.

Lietuvos bibliotekininkų draugija 1999 m. gruodžio 8 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Baltarusijos bibliotekų asociacija.

Skandinavijos šalių kolegos labai domisi viešųjų bibliotekų tobulinimu Lietuvoje ir kitose Rytų Europos šalyse. Jie siūlo puikias galimybes susipažinti su bibliotekų darbo patirtimi savo šalyse.

JAV bibliotekų asociacija jau keletą metų kviečia LBD atstovus į savo metines konferencijas.

LBD labai vertina užsienio bibliotekų ir analogiškų draugijų patirtį ir paramą. Nuo 1992 m. LBD Tarybos nariai vadovauja Tarptautinių ryšių veiklai. 1994-1999 m. draugija leido biuletenį anglų kalba.

LBD dalyvauja tarptautiniuose projektuose.