Garbės nariai

Sofija AMBRAZEVIČIENĖ (g. 1936 m. )
Marija BRANTIENĖ (g. 1942 m.)
Birutė BUTKEVIČIENĖ (g. 1938 m.)
Gražina JANONIENĖ (g. 1937 m.)
Birutė KNIZIKEVIČIENĖ (g. 1920 m.)
Danutė LABANAUSKIENĖ (g. 1923 m.)
Dr. Juozas MARCINKEVIČIUS (g. 1931 m.)
Janina MATULIENĖ (g. 1935 m.)
Stasė MIKELIŪNIENĖ (g. 1931 m.)
Gražina MIŠKINIENĖ (g. 1939 m.)
Dr. Genovaitė RAGUOTIENĖ (g. 1931 m.)
Alvydas SAMĖNAS (g. 1947 m.)
Povilas SAUDARGAS (g. 1938 m.)
Prof. Klemensas SINKEVIČIUS (1929 m.)
Vytautas RIMŠA (g. 1937 m.)
Stefanija VAITULIONIENĖ


Jonas BALTUŠIS  (1926 – 2004 m.)
Sergijus BRAZAITIS (1925 – 2006 m.)
Marijona ČILVINAITĖ (1900- 1995 m.)
Liudmila PAGIRIENĖ (1938–2005)
Pranas RAZMUKAS (1908 – 2002)
Prof. Levas VLADIMIROVAS (1912 -1999)
Prof. Vladas ŽUKAS (1925 -2014)