Geriausi metų bibliotekininkai

LR Kultūros ministro įsakymais geriausio metų bibliotekininkų vardai suteikti:

2016 m.

2016 metų geriausio bibliotekininko vardas suteiktas Eugenijui Stratilatovui, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginės plėtros departamento direktoriui,  už profesionalumą ir išskirtinį indėlį didinant šalies bibliotekų pažangą, gerinant inovacijų aplinką, skatinant naujovių kūrimą bei diegimą bibliotekų sektoriuje.

2016 metų geriausio bibliotekos vadovo vardas suteiktas Irenai Žilinskienei, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei,  už profesionalią veiklą įgyvendinant kūrybingumą ir bendruomeniškumą skatinančius kultūrinius bei edukacinius projektus, plečiant naujas paslaugas vartotojams, skleidžiant gerąją patirtį Lietuvoje ir užsienyje.

2016 metų geriausio jaunojo bibliotekininko vardas suteiktas Editai Urbonavičienei, Kauno apskrities viešosios bibliotekos Strateginės plėtros ir inovacijų centro vadovei, už aktyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą, sėkmingą bibliotekų atstovavimą ir bibliotekų veiklų viešinimą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, inovatyvių paslaugų, naujų darbo metodų diegimą bei plėtojimą.

2015 m.

2015 metų geriausio bibliotekininko vardas suteiktas Ritai Božienei, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio“ filialo vedėjai, už netradicinių bibliotekų paslaugų iniciatyvas ir plėtrą, vykdant kultūrinės edukacijos projektus ir skatinant mažųjų šiauliečių kūrybiškumą bei patriotiškumą savo gimtajam miestui.

2015 metų geriausio bibliotekos vadovo vardas suteiktas Linai Bloveščiūnienei, Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos direktorei, už profesionalumą ir aktyvumą, įgyvendintus profesinius darbus bei jų sklaidą.

2015 metų geriausio jaunojo bibliotekininko vardas suteiktas Mindaugui Balkui, Kauno apskrities viešosios bibliotekos Informacinių paslaugų skyriaus Kaunistikos grupės vyresniajam bibliografui, už Kauno miesto ir regiono kultūrinio ir istorinio paveldo sisteminimą ir skaidą, aktyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei bibliotekos istorinės atminties puoselėjimą.

2014 m.

2014 metų geriausio bibliotekininko vardas suteiktas Almai STOČKUVIENEI, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Metodikos skyriaus vyriausiajai metodininkei  už inovatyvių paslaugų šeimoms kūrimą.

2014 metų geriausio bibliotekos vadovo vardas suteiktas Rimai GRAŽIENEI, Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos direktorei, už nenuilstamą atkaklumą, profesionalumą, geros patirties sklaidą ir iniciatyvas modernizuojant savivaldybės bibliotekas bei keliant profesinį prestižą.

2013 m.

2013 m. geriausio bibliotekininko vardas suteiktas dr. Reginai VARNIENEI-JANSEN, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinio skaitmeninimo ir virtualios elektroninio paveldo sistemos centro direktorei, už nuopelnus Lietuvos bibliotekininkystei ir kultūrai.

2013 m. geriausio bibliotekos vadovo vardas suteiktas Genei DAPKEVIČIENEI, Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei, už pažangią profesinę veiklą, svarų indėlį išsaugant kultūros vertybes, puoselėjant tradicijas ir kuriant Lietuvos informacinę visuomenę.

2013 m. geriausio jaunojo bibliotekininko vardas suteiktas Kristinai KUNDROTIENEI, Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos Abonementų skyriaus vedėjai, už svarų indėlį plėtojant paslaugas vaikams ir jaunimui bei aktyvią veiklą bibliotekoje.

2012 m.

2012 m. geriausio bibliotekininko vardas suteiktas Aldonai ŠIAULIENEI, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus vedėjai. Laureatė 2012 m. aktyviai dalyvavo vaikų ir jaunimo skaitymo skatinimo programose, iš kurių didžiausio dėmesio sulaukė bibliotekoje pradėti vaikų garsiniai skaitymai su šunimi. Šis būdas, padedantis skatinti vaikų skaitymą, labai išgarsėjo visoje Lietuvoje. Taip pat inicijavo veiklas, mažinančias socialinę atskirtį, tokias kaip biblioterapiniai skaitymo seansai.

2012 m. geriausio jaunojo bibliotekininko vardas suteikiamas Airidai SAMAVIČIENEI, Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos Bibliotekinių procesų automatizavimo skyriaus vedėjai. Specialistė pasiūlyta apdovanojimui už svarų indėlį plėtojant bibliotekų veiklą. 2012 m. ji aktyviai dirbo su Tarptautine bibliotekų asociacijos federacija IFLA, dalyvavo vykdant tarptautinį bibliotekininkų mokymo projektą „Bulding Strong Libraries Association“, atstovavo Lietuvos bibliotekas IFLA generalinėje konferencijoje Helsinkyje (Suomija). Tai pat dalyvavo tarptautiniame renginyje „Cycling for Libraries“, kurio dalyviai iš įvairių šalių mynė dviračiais Vilniaus gatvėse.

2012 m. geriausio bibliotekos vadovo vardas suteikiamas Violetai SKIERIENEI, Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei. Laureatę buvo pasiūlyta apdovanoti už ryškią išskirtinę kultūrinę veiklą. Pagrindinis 2012 m. veiklos rezultatas – Plungėje duris atvėrė moderni viešoji biblioteka, įsikūrusi restauruotoje kunigaikščio M. Oginskio dvaro ansamblio laikrodinėje oranžerijoje – 1846 m. grafų Zubovų pastatytoje vasaros viloje. Biblioteka tapo ir turizmo informacijos centru, o, be to, jos prioritetas – aplinkai „draugiška“ biblioteka, tuo tikslu įkurtos skaityklos po atviru dangumi, parke, įrengta oranžerija ir vaistažolių bei retų augalų daržai.

2011 m.

2011 metų geriausio bibliotekininko vardas suteiktas Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojai Alvydai SKUODYTEI už svarų indėlį kuriant Lietuvos informacinę visuomenę ir plėtojant bibliotekų veiklą, už apskričių bibliotekų regioninės veiklos ir paslaugų plėtrą bei geros bibliotekų veiklos patirties sklaidą Lietuvoje.

2011 metų geriausio jaunojo bibliotekininko vardas suteiktas Vilniaus universiteto bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėjui Vincui GRIGUI už bibliotekos pozicijos stiprinimą, kuriant įkvepiančią, patrauklią studijų ir mokslinių tyrimų aplinką bei novatoriškų ir kūrybiškų sprendimų taikymą vartotojų aptarnavimo srityje.

2011 metų geriausio bibliotekos direktoriaus vardas suteiktas Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorei dr. Rasai JANUŠEVIČIENEI už indėlį kuriant Lietuvos informacinę visuomenę, kurioje yra vietos ir regos neįgaliesiems, bei bibliotekos veiklos plėtojimą.

2010 m.

Kultūros ministro įsakymu 2010 metų geriausios bibliotekininkės vardas suteiktas Kauno apskrities viešosios bibliotekos Kultūros renginių ir leidybos grupės vedėjai Rimantei TAMOLIŪNIENEI už originalias Kauno miesto kultūros paveldo sklaidos iniciatyvas bei šiuolaikišką bibliotekos istorijos liudijimą.

2010 metų geriausios jaunosios bibliotekininkės vardas suteiktas Vilniaus universiteto bibliotekos Komunikacijos ir informacijos skyriaus vedėjai Indrei ZALIESKIENEI už novatoriškumą, netradicinių sprendimų taikymą bibliotekos veikloje, už kūrybiškumo, bendruomeniškumo, mokymosi visą gyvenimą idėjų sklaidą.

2010 metų geriausios bibliotekos direktorės vardas suteiktas Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorei Vidai GARUNKŠTYTEI už išskirtinius profesinius pasiekimus kuriant šiuolaikišką biblioteką bei naujų bibliotekos paslaugų atradimo iniciatyvas.

2009 m.

Kiekvienais metais bibliotekų savaitės metu įteikiami geriausių metų bibliotekininkų vardai ir premijos bibliotekų specialistams už reikšmingiausius darbus bibliotekų veikloje ir išskirtinius profesinius laimėjimus per praėjusius metus. Šiais metais Lietuvos Respublikos kultūros ministro balandžio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-251 :

2009 metų bibliotekininko vardas suteiktas Vilniaus universiteto bibliotekos Informacijos paslaugų centro vedėjai Elonai VARNAUSKIENEI už tradicinių bibliotekos paslaugų tobulinimo bei naujų paslaugų teikimo iniciatyvas, vartotojų informacinio aprūpinimo gerinimą ir aktyvią profesinę veiklą,

2009 m. geriausio jaunojo bibliotekininko vardas suteiktas Lietuvos aklųjų bibliotekos administratorei Laurai Juchnevič už kryptingą ryšių su visuomene veiklą Lietuvos aklųjų bibliotekose ir kūrybingą naujų metodų taikymą darbe,

2009 metų geriausio bibliotekos direktoriaus vardas suteiktas Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos direktoriui Juozui Šikšneliui už aktyvią profesinę veiklą bei pastangas kuriant modernią, vartotojams patogią ir visapusiškai jų informacinius poreikius tenkinančią biblioteką.

2008 m.

Kultūros ministro įsakymu 2008 metų geriausio bibliotekos vadovo vardas suteiktas Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekos direktorei Rimutei Abramčikienei už indėlį kuriant modernią akademinę biblioteką, bibliotekų paslaugų tobulinimo iniciatyvas bei akademinių bibliotekų veiklos patirties sklaidą Lietuvoje.

2008 metų geriausio bibliotekininko vardas suteiktas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Metodikos centro vedėjai Audronei KIRŠINAITEI už aktyvią kraštotyrinę veiklą, bibliotekų veiklos tyrinėjimus bei profesinės patirties sklaidą.

2008 metų geriausio jaunojo bibliotekininko vardas suteiktas Vilniaus universiteto bibliotekos Elektroninės informacijos skyriaus vedėjai Julijai Niauraitei už naujų bibliotekos paslaugų inicijavimą, kūrimą ir įgyvendinimą.

Specialioji UAB “Sintagma” premija skirta Lazdijų rajono SVB direktorei Aldonai Ribinskienei už indėlį gerinant viešųjų bibliotekų veiklą, kuriant informacinę visuomenę ir išsaugant kultūros vertybes bei tradicijas.

2007 m.

Šiais metais Kultūros ministro įsakymu 2007 metų geriausio bibliotekininko vardas suteiktas Aušrai VAŠKEVIČIENEI už indėlį kuriant informacinę visuomenę ir plėtojant bibliotekų veiklą, o 2007 metų geriausio bibliotekos vadovo vardas suteiktas Vilniaus universiteto bibliotekos generalinei direktorei Audronei Glosienei už bibliotekų paslaugų tobulinimo iniciatyvas, naujų darbo metodų taikymą ir bibliotekų veiklos patirties sklaidą Lietuvoje. Abiems laureatėms taip pat skirtos Kultūros ministerijos premijos – po 5200 litų.

Skirtos specialios rėmėjų premijos:

Leidyklos „Šviesa“ premija – Giedrei Jasinskienei, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skirsnemunės filialo vyresniajai bibliotekininkei;

Leidyklos „Alma-Litera“ premija – Virginijai Veiverienei, Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus vyriausiajai bibliotekininkei;

Viešosios įstaigos „Lietuvos bibliotekų kolektorius“ premija – Almai Stočkuvienei, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Metodikos skyriaus vyriausiajai metodininkei;

Uždaros akcinės bendrovės „Rotas“ premija – Janinai Vasilavičienei, Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojai;

Uždaros akcinės bendrovės „Sintagma“ premija – Loretai Burbaitei, Šiaulių universiteto bibliotekos direktorei;

Uždaros akcinės bendrovės „Mūsų knyga“ premija – Daivai Kirtiklienei, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorei.

2006 m.

Geriausio 2006 metų bibliotekininko vardą suteikti:
Meilei KRETAVIČIENEI, Kauno medicinos universiteto bibliotekos direktorei.

Dvi Kultūros ministerijos paskatinamąsias premijas skirti:
Jūratei Malašauskienei, Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos bibliotekos vadovei;
Birutei Butkevičienei, Vilniaus universiteto bibliotekos direktorei kultūros paveldui.

Specialiąją UAB „Mūsų knyga“ premiją skirti:
Aldonai Elenai Augustaitienei, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
Vaikų literatūros centro direktorei.

Specialiąją leidyklos „Šviesa“ premiją skirti:
Daliai Galbuogienei, Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos
Šedbarų filialo vyr. bibliotekininkei.

Specialiąją UAB „Sintagma“ premiją skirti:
Danutei Kiltinavičienei, Zarasų viešosios bibliotekos spaudinių komplektavimo skyriaus vedėjai.

Specialiąją VšĮ „Lietuvos bibliotekų kolektorius“ premiją skirti:
Martai Rudytei, Vilniaus A. Mickevičiaus apskrities viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus vedėjai.

2005 m.

Laima LAPINIENĖ (Geriausia metų bibliotekininkė)
Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja

Genė Dapkevičienė (Kultūros ministerijos paskatinamoji premija)
Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

Jolanta Lementauskienė (Kultūros ministerijos paskatinamoji premija)
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja

Daiva Nevardauskienė (Specialioji UAB Mūsų knyga premija)
Kauno miesto Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Panemunės filialo vedėja

Virginija Liutikaitė (Specialioji leidyklos “Šviesa” premija)
Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir mokymo centro administratorė

Aurelija Striogienė (Specialioji UAB Sintagma premija)
Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekos Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja

Elena Būblienė (Specialioji VšĮ „Lietuvos bibliotekų kolektorius“ premija)
Anykščių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Svėdasų filialo vyr. bibliotekininkė

Dalia Poškienė (Specialioji UAB „Rotas“ premija)
Kauno miesto Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyriausioji specialistė

2004 m. 

Petras ZURLYS (Geriausias metų bibliotekininkas)
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius

Vilija Gilienė (Paskatinamoji premija)
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktorė

Aida Grigaliūnienė (Paskatinamoji premija)
Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Daugailių bibliotekos vyr. bibliotekininkė

Nijolė Petraitytė (Specialioji UAB Mūsų knyga premija)
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių filialo vyr. bibliotekininkė

Teresė Gustienė (Specialioji UAB Vagos knygų centras premija)
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos centro direktorė

Audronė Matijošienė (Specialioji leidyklos Šviesa premija)
Vilniaus universiteto bibliotekos Lituanistikos skyriaus vedėja

Saulius Jučys (Specialioji leidyklos Indra premija)
Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Bernatonių filialo vyr. bibliotekininkas

Daiva Kalvaitienė (Specialioji UAB Sintagma premija)
Lietuvos technikos bibliotekos bibliografė

2003 m.

Zofija BLIUJIENĖ (Geriausia metų bibliotekininkė)
Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

Laimutė Čivilienė (Paskatinamoji premija)
Visagino savivaldybės Verdenės vidurinės mokyklos bibliotekos vedėja

Liucija Vrubliauskienė (Paskatinamoji premija)
Kauno m. V. Kudirkos viešosios bibliotekos Metodikos skyriaus vedėja

Audronė Girdvainienė (Specialioji UAB Mūsų knyga premija)
Klaipėdos m. savivaldybės viešosios bibliotekos Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja

Vitalija Antanavičienė (Specialioji UAB Vagos knygų centras premija)
VGTU bibliotekos literatūros tvarkymo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė

Aldona Ramunė Palekaitė (Specialioji Juozo Remeikos premija)
Tauragės raj. savivaldybės viešosios bibliotekos Laukėsos kaimo filialo vyr. bibliotekininkė

Jūratė Dudkienė (Specialioji Vidmanto Staniulio premija)
Marijampolės P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja

2002 m.

Jonas BRIGYS (Geriausias metų bibliotekininkas)
Raseinių savivaldybės viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkas

Irena Atkočaitienė (Paskatinamoji premija)
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja

Alma Stočkuvienė (Paskatinamoji premija)
Marijampolės savivaldybės P.Kriaučiūno viešosios bibliotekos metodikos skyriaus vyr. metodininkė

Julita Paškanec (Specialioji UAB Mūsų knyga premija)
Vilniaus m. savivaldybės centrinės bibliotekos spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja

Alvida Bratkauskienė (Specialioji UAB Vagos knygų centras premija)
Panevėžio m. savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus vedėja

Aldona Šukienė (Specialioji Vidmanto Staniulio premija)
Lazdijų raj. savivaldybės viešosios bibliotekos Teizų filialo vyr. bibliotekininkė

Birutė Vėgienė (Specialioji Juozo Remeikos premija)
Alytaus m. savivaldybės viešosios bibliotekos informacijos ir laisvalaikio centro vyr. metodininkė

2001 m.

Irena Viktorija STANČIAUSKIENĖ (Geriausia metų bibliotekininkė)
Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

Danutė Karlienė (Paskatinamoji premija)
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

Nijolė Čaplikienė (Paskatinamoji premija)
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos Viečiūnų kaimo filialo vyresnioji bibliotekininkė

Irena Žilinskienė (Specialioji UAB Mūsų knyga premija)
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

Janina Pupelienė (Specialioji UAB Bibliotekų kolektorius premija)
Klaipėdos universiteto bibliotekos direktorė

Audronė Berezauskienė (Specialioji Vidmanto Staniulio premija)
Anykščių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja

2000 m.

Aldona KERPYTĖ (Geriausia metų bibliotekininkė)
Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešosios bibliotekos direktorė

Vida Garunkštytė (Paskatinamoji premija)
Utenos A. ir M.Miškinių viešosios bibliotekos direktorė

Alina Jaskūnienė (Paskatinamoji premija)
Birštono viešosios bibliotekos direktorė

Valerija Židonienė (Specialioji UAB Mūsų knyga premija)
Ukmergės raj. viešosios bibliotekos direktorė

Regina Pugžlienė (Specialioji UAB Bibliotekų kolektorius premija)
Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekos direktorė

Zita Civilkaitė (Specialioji Vidmanto Staniulio ir UAB Vesiga premija)
Kėdainių M.Daukšos viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja

1999 m.

Giedrė BULGAKOVIENĖ (Geriausia metų bibliotekininkė)
Alytaus miesto viešosios bibliotekos direktorė

Aldona Januševičienė (Paskatinamoji premija)
Radviliškio rajono viešosios bibliotekos direktorė

Polina Žemaitienė (Paskatinamoji premija)
Kauno rajono Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Girstupio filialo vedėja

Laima Lapinienė (Specialioji Vidmanto Staniulio premija)
Utenos A.ir M.Miškinių viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja

1998 m.

Dalia-Vladislava UŽPELKIENĖ (Geriausia metų bibliotekininkė)
Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė

Alvyda Skuodytė (Paskatinamoji premija)
Vilniaus apskrities A.Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja

Vidmina Alubeckaitė (Paskatinamoji premija)
Zarasų viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus vedėja

Stasė Mikeliūnienė (Specialioji premija)
Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Rankraščių skyriaus vedėja

Irena Žindulienė (Specialioji premija)
Rokiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Konstantinavos filialo vyresnioji bibliotekininkė

1997 m.

Genovaitė ŽIBIKIENĖ (Geriausia metų bibliotekininkė)
Šiaulių apskrities P.Višinskio viešosios bibliotekos Metodikos skyriaus vedėja

Vida Kazakevičienė (Paskatinamoji premija)
Tauragės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

Julita Švėgždavičienė (Paskatinamoji premija)
Telšių rajono K.Praniauskaitės viešosios bibliotekos Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja

Bronė Lauciuvienė (Specialioji premija)
Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

Irena Atkočaitienė (Specialioji premija)
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja

1996 m.

Elvyra SATKŪNAITĖ (Geriausia metų bibliotekininkė)
Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Naujasodžio kaimo filialo vedėja

Irena Aleksandravičienė (Paskatinamoji premija)
Panevėžio viešosios bibliotekos Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja

Gertrūda Leškytė (Paskatinamoji premija)
Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Rima Giržadienė (Specialioji premija)
Šiaulių viešosios bibliotekos Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja

1995 m.

Zita JODEIKIENĖ (Geriausia metų bibliotekininkė)
Rokiškio viešosios bibliotekos direktorė

Eleonora Dieninienė (Paskatinamoji premija)
Zarasų viešosios bibliotekos Antazavės filialo vyresnioji bibliotekininkė

Dalia Poškienė (Paskatinamoji premija)
Kauno Kultūros rūmų bibliotekos direktorė

Adelė Ubeikaitė (Specialioji premija)
Lietuvos mosklų akademijos bibliotekos bibliografė

1994 m.

Janina MATULIENĖ (Geriausia metų bibliotekininkė)
Kėdainių M.Daukšos viešosios bibliotekos direktorė

1993 m. 

Vida ŽILINSKIENĖ (Geriausia metų bibliotekininkė)
Pasvalio viešosios bibliotekos direktorė


Dėl Metų geriausių bibliotekininkų vardų suteikimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo (LR Kultūros ministerija)