Jaunųjų specialistų sekcija

2014 m. vasario 4 d. IX-ojo Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) suvažiavimo metu, dalyvaujant 24-iems jauniesiems LBD nariams iš visos Lietuvos, buvo įsteigtas LBD priklausantis struktūrinis vienetas – Jaunųjų specialistų sekcija (JSS).

Sekcijos tikslas – burti jaunuosius Lietuvos bibliotekininkus naujų idėjų generavimui, ieškoti galimybių kvalifikacijos kėlimui, skatinti jaunųjų narių savirealizaciją, inovatyvius problemų sprendimo būdus, užmegzti kontaktus su užsienio kolegomis.  JSS yra patariamasis organas LBD Tarybai priimant sprendimus susijusius su jauniausiais specialistais.

Kasdienė LBJS narių komunikacija, sprendžiant įvairius klausimus bei atliekant kitas užduotis, reikalingas plėtoti veiklą, pagrįsta remiantis sukurta el. pašto sistema.

Pagrindinės LBD JSS veiklų gairės:

  • palaikant tarpusavio ryšius, keistis mintimis ir idėjomis, sprendžiant kasdienes darbo problemas, iškylančias jauniesiems specialistams, dirbantiems Lietuvos bibliotekose;
  • kelti savo kvalifikaciją įvairių mokymų metu;
  • rūpintis tokių mokymų organizavimu;
  • bendradarbiauti su užsienio šalių jaunųjų bibliotekų specialistų organizacijomis.

LBD JSS veikla nuo įkūrimo pradžios:


Eglė_Grigaitė

2014 m. spalio pab. vykusiuose LBD JSS naujojo koordinatoriaus rinkimuose daugiausia balsų surinko ir naująja koordinatore buvo išrinkta Eglė Grigaitė (Kauno apskrities viešosios bibliotekos Strateginės plėtros ir inovacijų centro Žinių vadybos grupės vyresnioji metodininkė)

tel. (8-37) 32 44 50, el. paštas lbd.jaunieji@gmail.com.

Šiuo metu sekcija vienija 63 narius.

Sąlygos, norint tapti LBD JSS nariu:

  • Jūs priklausote Lietuvos bibliotekininkų draugijai;
  • Jums ne daugiau nei 36 m.;
  • Jūs dirbate bibliotekoje (tai apima viso tipo bibliotekas Lietuvoje);
  • Esate entuziastingas, iniciatyvus ir nebijantis atsakomybės.

Taip? Tuomet išreikškite savo norą priklausyti LBD JSS elektroniniu paštu  lbd.jaunieji@gmail.com.


Informacija dalinamės elektroniniu paštu arba uždaroje grupėje LBD JSS Facebook socialiniame tinkle.