Darbo grupės (2014 – 2016)

Bibliotekų politikos ir inovacijų grupė

Vadovė – LBD pirmininkės pavaduotoja Asta Naudžiūnienė
Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė

El. paštas a.naudziuniene@kvb.lt,tel. (8 37) 32 42 52

Nariai:

Fondoieškos, projektų, lobizmo darbo grupė

Vadovas – LBD pirmininkės pavaduotojas Petras Zurlys
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius

El.paštas petras.zurlys@amb.lt, tel. (8 5) 262 5570, mob. 8 988 0242

Nariai:

Viešųjų ryšių darbo grupė

Vadovė – LBD pirmininkės pavaduotoja Jolita Steponaitienė

Nariai:

Senjorų grupė

Audronė Kiršinaitė
Šiaulių valstybinės kolegijos lektorė
El. paštas a.kirsinaite@gmail.com, mob. 8 682 37 412