Susipažinkime – Kauno rajono viešosios bibliotekos LBD skyrius

kaunorajonosavivaldybesviesojibiblioteka_logoKauno rajono viešosios bibliotekos LBD skyrius įsteigtas 1990 balandžio 12 d., kaip socialiai veikianti organizacija. Pirmąja pirmininke tapo bibliotekininkė J. Simuntytė. Skyriaus narių – 55. Nuo 1990 metų veiklos pradžios iki 2017 m. draugijos pirmininkai keitėsi penkis kartus. 2015 m. įvyko  Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos LBD skyriaus susirinkimas, kurio metu naujai išrinktas draugijos pirmininkas ir taryba.  Kauno rajono viešosios bibliotekos LBD skyriaus pirmininke išrinkta Karmėlavos vyr. bibliotekininkė D. Jankauskienė. Išrinkta taryba iškėlė savo veiklai papildomus  tikslus: aktyvinti skyriaus veiklą Lietuvos bibliotekininkų draugijos veikloje, siekti didesnio darbuotojų aktyvumo formuojant  bibliotekos ir bibliotekininko profesijos įvaizdį bei rūpinimąsi bibliotekų veiklos sklaida.

Šiandienos biblioteka –aktyvi, gyva, dinamiška. Jauni darbuotojai laukiami bibliotekoje. Jų  aktyvumas, iniciatyvos , noras tobulėti dera su kitų senbuvių darbuotojų patirtimi. Jaunas žmogus , dirbdamas pas mus bibliotekoje, gali pilnai realizuoti savo iniciatyvas, dirbti kūrybišką ir įdomų darbą.

LBD skyriaus veikla

LBD skyriaus veikla

Draugijos uždavinys-įtraukti jaunuosius bibliotekininkus į bibliotekos veiklas, parodyti ir suteikti jiems pasitikėjimo savo jėgomis,  išugdyti aukštą darbuotojo kompetenciją , pritaikyti  jų  informacinius gebėjimus ir užsienio kalbų žinojimą bibliotekos veikloje. Mūsų kolektyvas jau seniai susiformavęs ir darbuotojų kaita nėra didelė. Todėl į draugijos veiklą įsiliejantis jaunas , perspektyvus darbuotojas visada džiugina ir stengiamės jų potencialą išnaudoti. LBD Kauno rajono viešosios bibliotekos  skyrius 2016 m. Išrinko jaunųjų bibliotekininkų  grupę „Idėjų biblioteka“ iš 4 asmenų. Grupėje veiklą plėtoja  ir savo idėjas įgyvendina būtent šie jaunieji bibliotekininkai. Jų dėka gimė tokios akcijos kaip „Knyga arčiau namų“ bei „Gerumas šildo“. 2017 m. rugpjūčio 16 d. Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos atstovai dalyvavo Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vykusiame EIFL iniciatyvos „Jaunieji Afrikos bibliotekų novatoriai“ viešųjų bibliotekų inovacijų seminare. Susitikimo metu 19 jaunų (iki 35 metų) iš dešimties Afrikos šalių atvykusių viešųjų bibliotekos atstovų klausėsi kolegų iš Lietuvos viešųjų bibliotekų parengtų pranešimų apie  inovatyvias bibliotekose teikiamas paslaugas. Mūsų jaunoji bibliotekininkė R. Vasauskaitė skaitė pranešimą „Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas panaudojant informacines technologijas “ . Kauno rajono viešosios bibliotekos LBD skyrius bendradarbiaudamas su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis,organizuoja įvairias akcijas, iniciatyvas, konkursus.

Mūsų skyrius bendradarbiauja su Vilkijos laikinaisiais vaikų globos namais, Garliavos neįgaliųjų draugija, Garliavos  krizių centru.  Draugija  savo veikla seniai peržengė bibliotekos ribas ir jos veikla persikėlė į kitas erdves. Draugijos atstovai užmezgė gražų bendradarbiavimą  su  Kauno rajono Ežerėlio slaugos namais.

Bibliotekininkai surinko ir seneliams dovanojo šiltų kojinių ir knygų, bendravo su namų gyventojais. Sekančiais metais pažadėjome ne tik sugrįžti, bet padovanoti  meninę programą. Taip akcija „Gerumas šildo“  peraugo į  gražią tradiciją. Savo pažadus duotus 2016 m. ištesėjome. 2017 m. prieššventiniu laikotarpiu vėl apsilankėme Ežerėlio senelių namuose  ir pristatėme meninę programą senjorams. Prieššventiniu laikotarpiu, kai „Knygų Kalėdos“ aplanko bibliotekas, Kauno rajono bibliotekininkai panoro  dovanoti dovanas kitiems, o ypač likimo paliestiems vaikams. Bibliotekininkai vaikų globos namų auklėtiniams  atvežė virš 50 vaikiškų knygelių bei skanių saldainių, o svarbiausia kartu atvyko ir spektakliuką  vaikams suvaidino raganaitė Vini su savo burtų lazdele (pagal knygelę „Vinės burtų lazdelė).  Šių vaikų nuoširdumas, darbuotojų ir direktorės V. Rainienės  meilė vaikams, nepaliko mus abejingais. Manome, kad šis gražus bendravimas taps tradicija.

Prasidėjusi graži draugystė su Garliavos neįgaliųjų draugija tęsiasi ir toliau. Bendradarbiaujant su Kauno apskrities viešąja biblioteka 2017m. pirmą kartą organizuotas muzikos terapijos užsiėmimas asmenims su negalia. Vėliau sekė ir dailės terapijos  edukacinis užsiėmimas . Edukaciniai užsiėmimai skirti užtikrinti sėkmingą neįgaliųjų socialinę integraciją bendruomenėje.  Mūsų draugijos nariai siekia kuo labiau išplėsti bibliotekų veiklą savo bendruomenėse. Todėl  2016m.bibliotekininkų draugija  paskelbė akciją „Bibliotekų kūrybinės dirbtuvėlės“, kurios truko visus metus ir peraugo į tradiciją. Šios dirbtuvėlės tęsėsi ir 2017 metais, tęsis ir 2018m.

2017 m.  buvo paskelbti Piliakalnių metais. Draugija kartu su viešąja biblioteka paskelbė fotografijų   konkursą –iniciatyvą Kauno rajono bendruomenei „Piliakalniai- mūsų krašto identiteto dalis“ , atsiliepdama į Kultūros ministerijos teikiamą projektą. Konkurso metu gauta virš 120 įvairių nuotraukų, kuriuose įamžinti 23 rajono piliakalniai. Atrinkta 20 geriausių nuotraukų , kurios buvo perkeltos ant drobės .Nuotraukų paroda pristatyta Europos paveldo dienų metu skirtame renginyje.

Nemažas draugijos indėlis darbuotojų kvalifikacijos kėlime.  Kas metai surengiami 4 kultūros žinių, kalbos, neformaliojo ugdymo užsiėmimai bei 2 išvažiuojamieji edukaciniai seminarai. Draugija aktyviai dalyvauja LBD inicijuojamose akcijose (Nacionalinėje Lietuvos bibliotekų savaitėje, Knygų kalėdos, skaitymo skatinimo akcijose ir kt.). Draugija nuolat remia ir skatina darbuotojų iniciatyvas, sveikina savo narius visų  didesnių švenčių proga. Kasmet laukiame įspūdingos šventės – kultūros darbuotojų dienos, kur  įteikiamos Kauno rajono Mero padėkos mūsų geriausiems darbuotojams.  Norėdami  pristatyti rajono bibliotekų veiklą ir jų indėlį į bendruomenės visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą, viešinti jų organizuojamas iniciatyvas visuomenės ugdymo, skaitymo skatinimo, kūrybinio lavinimo srityse  bei parodyti teikiamų tradicinių ir netradicinių paslaugų įvairovę, bei pasididžiuoti darbuotojo profesionalumu, kūrybiškumu ir išradingumu, skelbėme konkursą „Kuo šiandien didžiuojasi Kauno rajono bibliotekos“. Konkurso nugalėtojais tapo: Ežerėlio, Ringaudų, Raudondvario bibliotekos. Papildomais prizais už etninės kultūros puoselėjimą ir aktyvią bibliotekos patirties sklaidą apdovanotos Babtų, Vilkijos ir Kačerginės bibliotekos.

Lietuvos  viešųjų bibliotekų įvaizdis visuomenėje  stiprėja. Bibliotekininkai deda visas pastangas , kad tiek vaikas, tiek suaugęs skaitytojas atrastų savo svajonių biblioteką. Bibliotekininko įvaizdžiui visuomenėje formuoti padeda Lietuvos bibliotekininkų draugija. Mokymai bibliotekininkams, jų veiklų viešinimas, akcijos ir konkursai, draugijos skyrių tarpusavio bendradarbiavimas, visa tai formuoja ir padeda didinti šiandienos bibliotekų matomumą, ir reikalingumą.

Už aktyvią veiklą 2017 m. Kauno rajono viešosios bibliotekos LBD skyriui suteiktas Geriausiojo LBD skyriaus vardas.

Informaciją parengė: Kauno rajono viešosios bibliotekos LBD skyriaus pirmininkė D. Jankauskienė.

Pasidalinkite:

Norėdami komentuoti, turite būti prisijungę Prisijunti