Susipažinkite – Kauno regiono bibliotekininkų draugija

IMG_5400-2Draugijos ištakos siekia 1990 m., kai Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje įsikūrė Lietuvos bibliotekininkų draugijos skyrius. Jo pirmininku tapo tuometinis KAVB direktorius A. Samėnas. Šiuo metu jis yra LBD Garbės narys.
2014 m. skyrius pakeitė statusą, tapo juridiniu asmeniu ir buvo pavadintas Kauno regiono bibliotekininkų draugija. Šiuo metu ji vienija 54 narius.
Draugijos nariai aktyviai dalyvauja LBD veikloje ir valdyme. Draugijos narė, bibliotekos direktorė Asta Naudžiūnienė 2011-2016 m. buvo LBD tarybos narė, tarybos pirmininkės pavaduotoja bibliotekų politikos ir inovacijų klausimais. Aušra Karpinskienė 2008-2010 m., 2014-2016 m. dirbo kaip LBD Revizijos komisijos narė. Asta Valaitytė – 2002-2005; 2005-2007; 2008-2010 m. kadencijų tarybos narė, 2014 m. LBD 9 suvažiavimo LBD Pirmininko, Tarybos ir Revizijos komisijos rinkimų balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė.
Draugijos narė Rimanta Tamoliūnienė buvo išrinkta geriausiąja Lietuvos bibliotekininke, Mindaugas Balkus ir Edita Urbonavičienė – geriausiais Lietuvos jaunaisiais bibliotekininkais.
Draugija aktyviai dalyvauja LBD inicijuojamose akcijose (Nacionalinėje Lietuvos bibliotekų savaitė, Knygų kalėdos ir kt.).
Akcijos „Knygų Kalėdos“ metu Draugija aktyviai agituoja lankytojus dovanoti knygas bibliotekoms, kreipiasi į leidyklas ir redakcijas. 2014-2017 m. KAVB buvo dovanota 2236 leidiniai Akcijos metu, lankant Pagynės vaikų globos namus, užsimezgė draugystė tarp Draugijos narių ir globos namų kolektyvo. Šių namų lankymas tapo tradicija.
Draugija stengiasi pastebėti kolegų pasiekimus profesinėje veikloje, suburti bibliotekos kolektyvą, paskatinti pasidžiaugti vieni kitų laimėjimais ir pasiekimais – Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu kasmet organizuoja KAVB metų geriausiojo bibliotekininko konkursą.
Draugija aktyviai prisidėjo organizuojant pagrindinį šventinį Bibliotekų metų renginį „Vasara su knyga: nuo saulėtekio iki saulėlydžio“, kuris vyko 2016 m. birželio 1 d. – bibliotekos prieigose Mažajame Ąžuolyne sukūrė šventinį sambrūzdį mažiesiems.
2017 skyriaus apdovanojimasTradicija taip pat jau tapo organizuoti socialines, gerumo akcijas. Kasmet organizuodami „Pyragų dieną“, Draugijos nariai renka aukas TV3 televizijos organizuojamai „Išsipildymo akcijai“ – likimo nuskriaustiems vaikams.
Organizuodama socialinės gerumo akciją „Spalvotas pavasaris“ Draugija kviečia bibliotekos bendruomenę dovanoti spalvingas kepurytes onkologinėmis ligomis sergantiems ligoniukams.
„Kaimynų dienos“ metu ji sukviečia ne tik bibliotekos bendruomenę, bet ir žmones iš aplinkinių įstaigų, šiltam pabendravimui prie arbatos puodelio.
Draugija inicijuoja įvairias išvykas, padedančias plėsti profesinį ir kultūrinį akiratį. Į išvykas yra visada kviečiami ne tik Draugijos nariai, bet ir nariai senjorai bei kiti bibliotekos kolektyvo nariai.
Už aktyvią veiklą Kauno regiono bibliotekininkų draugija 2017 m. suteiktas Geriausiojo LBD skyriaus vardas.
Draugija, organizuodama savo veiklą, atsižvelgia į visų KAVB kolegų lūkesčius ir poreikius, stengiasi vienyti kolektyvo narius, kelti jų profesines ir kultūrines kompetencijas.

Pasidalinkite:

Norėdami komentuoti, turite būti prisijungę Prisijunti