Lietuvos bibliotekininkų draugijos atstovų dalyvavimas Tarptautinės bibliotekų asociacijų federacijos IFLA kongrese (WLIC 2017) Vroclave (Lenkija) rugpjūčio 19-25 dienomis

Rugpjūtis bibliotekininkams ypatingas mėnuo – jau 83-ąjį kartą Tarptautinė bibliotekų asociacijų federacija IFLA sukvietė bibliotekų ir informacijos specialistus į pasaulio bibliotekų ir informacijos kongresą (WLIC 2017) šiais metais vykusį Vroclave (Lenkija) rugpjūčio 19-25 d.d.

Kongreso metu bibliotekų ir informacijos specialistai turėjo galimybę susipažinti su naujausiomis profesinės veiklos tendencijomis, pasidalinti patirtimi, pristatyti sėkmės istorijas ir pasijusti globalios bibliotekų sistemos dalimi, susitikti su kolegomis ir aptarti rūpimus klausimus, bei bendradarbiavimo galimybes.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) pirmininkė Jolita Steponaitienė ir pirmininkės pavaduotoja Simona Žilienė dalyvavo susitikime su Šiaurės ir Baltijos šalių bibliotekų asociacijų atstovais. Diskusijoje su Norvegijos, Švedijos, Danijos, Islandijos, Suomijos, Latvijos bibliotekų asociacijų vadovais ir specialistais aptarėme bendradarbiavimo galimybes, bei iššūkius, su kuriais susiduria bibliotekos Šiaurės ir  Baltijos šalyse. Konsultavomės, kaip rengiami bibliotekų veiklą reglamentuojantys dokumentai, optimizacijos programos, kokios galimybės rengti bendrus projektus Šiaurės šalių finansuojamoms programoms. Buvo nutarta parengti bendrą projektą tolesnėms diskusijoms-susitikimams, ypač akcentuojant bibliotekų asociacijų galimybes įtakoti politinius sprendimus priimant su bibliotekų veikla susijusius įstatymus Šiaurės ir Baltijos šalyse.

LBD pirmininkė Jolita Steponaitienė susitiko su Vokietijos bibliotekų asociacijos tarybos nare, atsakinga už tarptautinį bendradarbiavimą, Hella Klauser ir aptarė LBD ir Vokietijos bibliotekų asociacijos bendradarbiavimo galimybes, keitimąsi gerąja patirtimi.

Kongreso metu bibliotekų asociacijų atstovai buvo raginami telkti bibliotekinių bendruomenių narius dalyvauti IFLA vykdomame projekte „Globali vizija“ („Global Vision“), skirtame parengti konkrečius bibliotekų veiksmų planus, padėsiančius praktiškai įgyvendinti globalios bibliotekos – pasaulinio bibliotekų tinklo – ateities viziją. Visus Lietuvos bibliotekininkus kviečiame dalyvauti balsuojant IFLA tinklapyje https://globalvision.ifla.org/vote/ ir artimiausiu metu planuojame išversti tekstą į lietuvių kalbą, kad visi  turėtų galimybę išsakyti savo nuomonę apie ateities bibliotekos viziją.  Balsavimas vyks iki rugsėjo mėnesio pabaigos.

Dar viena nauja IFLA iniciatyva – pasaulio bibliotekų žemėlapis, kuriame galima rasti informaciją apie kiekvienos pasaulio šalies bibliotekas, bei bibliotekų sėkmės istorijas: http://librarymap.ifla.org/map. Norime pasidžiaugti, kad Lietuva – pirmoji pasaulyje, pateikusi statistinius duomenis apie mūsų šalies bibliotekų sistemą. Pasaulio bibliotekų žemėlapio programą kuruoja Kristīne Pabērza – anksčiau buvusi Latvijos  bibliotekininkų draugijos pirmininke, kuri puikiai žino Lietuvos bibliotekas ir jų teikiamas inovatyvias paslaugas. Kongreso metu Kristīne Pabērza ragino Lietuvos bibliotekininkus siųsti savo sėkmės istorijas pasaulio bibliotekų žemėlapiui – ji sakė, kad žino, kokie mūsų bibliotekininkai iniciatyvūs ir kad tikrai turime sėkmės istorijų, kurias būtina viešinti pasaulyje.

Library_map

Kongreso metu, plakatų sesijoje,  LBD pirmininkė Jolita Steponaitienė ir 2011-2016 m. LBD pirmininkė Alina Jaskūnienė pristatė plakatą, atspindintį 2016 – Bibliotekų metų –  patirtį, bendravo su kolegomis iš įvairių pasaulio šalių ir kartu pasidžiaugė nuveiktais darbais, bei unikalia proga pasidalinti sėkmingai įgyvendintomis Bibliotekų metų iniciatyvomis.

Posteris

LBD pirmininkė Jolita Steponaitienė dalyvavo IFLA narių atstovų susitikime, kuriame buvo dalijamasi mintimis apie naujus projektus, bei IFLA iniciatyvas, bei IFLA generalinėje asamblėjoje, kurios metu buvo tvirtinama IFLA prezidentės Donna Scheeder ataskaita, IFLA generalinio sekretoriaus Gerald Leitner ataskaita, asamblėjos dalyviai taip pat buvo supažindinti su naujos IFLA tarybos rinkimų rezultatais: 2017-2019 metais IFLA organizacijai vadovaus naujai išrinkta prezidentė Christine Mackenzie (Australija), naujoje IFLA taryboje darbuosis: Barbara Lison (Vokietija), Huanwen Cheng (Kinija), Marwa El Sahn (Egiptas), Ágnes Hajdu Barát (Vengrija), Patrick Losinski (JAV), Torbjorn Nilsson (Švedija), Victoria Okojie (Nigerija), Victoria Owen (Kanada), Viviana Quiñones (Prancūzija), Knud Schulz (Danija). Naujai išrinkti ir IFLA komitetų nariai. Daugiau informacijos apie naująją IFLA tarybą: https://www.ifla.org/governing-board .

Susitikimai ir dalijimasis patirtimi visada skatina generuoti naujas idėjas, didina motyvaciją dalyvauti globalios pasaulio bibliotekų vizijos kūrime, pasijusti pasaulinio bibliotekų tinklo dalimi. Sužavėjo Vroclavas – kaimyninės šalies miestas, svetingai ir kūrybiškai priėmęs 3 500 pasaulio bibliotekininkų bendruomenę iš daugiau nei 120 pasaulio šalių.  Įspūdžių tikriausiai užteks visiems metams, kursime ir dirbsime, o 2018 m. IFLA kongreso dalyviai kviečiami į Kvala Lumpūrą Malaizijoje.

Simona Žilienė,
LBD pirmininkės pavaduotoja

Pasidalinkite:

Norėdami komentuoti, turite būti prisijungę Prisijunti