IFLA projektas „Globali vizija“ („Global vision“) – suvienytų pasaulio bibliotekų kryptimi

Global Vision _EN

Stiprėjantys globalizacijos procesai keičia nusistovėjusius bibliotekų veiklos principus ir kelia naujus  profesinius iššūkius. Atsaką jiems duoti ir sėkmingai juos įveikti gali padėti vieningai veikiantis pasaulinis bibliotekų tinklas.  Būtent tokio tikslo siekia IFLA vykdomas projektas „Globali vizija“ („Global Vision“), į bibliotekų ateities vizijos kūrimą įtraukęs tūkstančius bibliotekų srities atstovų iš įvairių pasaulio valstybių. Šiai diskusijai palengvinti IFLA organizuoja aukšto lygio susitikimus, praktinius užsiėmimus ir nuotolines diskusijas, kuriems vadovauja skirtingų tautybių bibliotekininkai. Šių renginių pradžia paskelbta 2017 m. balandžio mėnesį Atėnuose.

Liepos 5-6 dienomis Madride (Ispanija) vyko vienas iš projekto darbotvarkėje numatytų susitikimų – praktinis seminaras „Globali Europos vizija“ („Global Vision Europe“). Tai paskutinis iš šešių, įvairiose pasaulio vietose organizuotų renginių, kuriame bibliotekininkai diskutavo, kaip  globalus bibliotekų tinklas gali padėti išvengti ateityje mūsų laukiančių išbandymų. Seminare dalyvavo daugiau kaip penkiasdešimt atstovų iš 34 Europos šalių nacionalinių, universitetinių, viešųjų, specialiųjų bibliotekų, profesinių asociacijų ir kt. institucijų. Susitikimo metu diskutuota apie šiandieninių bibliotekų vertybes, galimas ateityje problemas bei būdus joms išspręsti. „Globali Europos vizija“ buvo veiksminga paskata perkelti šiuos svarstymus į nacionalinį lygmenį ir prisidėti prie vieningo Europos bibliotekinio lauko sukūrimo bei pasirengti pasaulinei diskusijai apie bibliotekų ateitį.

Diskusijų ir praktinių seminarų išvados kartu su galutinio dalyvių balsavimo duomenimis bus vėliau analizuojami, o gautoji unikali medžiaga taps pagrindu IFLA „Globalios vizijos“ ataskaitai, su kuria bus galima plačiai susipažinti 2018 m. pradžioje. Remiantis ataskaita bus parengti konkretūs bibliotekų veiksmų planai, padėsiantys praktiškai įgyvendinti globalios bibliotekos ateities viziją.

Daugiau informacijos apie vykstantį projektą galite rasti oficialioje interneto svetainėje „Global Vision“ (https://globalvision.ifla.org/), kuri teikia pagrindinę informaciją apie šią iniciatyvą, pagalbinę medžiagą bei įvairias interaktyvias priemones (pvz. balsavimą realiuoju laiku), leidžiančius aktyviai dalyvauti nustatant ateities iššūkius bibliotekoms ir rekomenduojamas vykdyti prioritetines veiklos sritis.

Neabejojama, kad išvien veikiantys bibliotekininkystės specialistai  galės realizuoti vieną iš pagrindinių bibliotekininkystės prioritetų – raštingos, informuotos ir aktyvios pasaulinės visuomenės sukūrimas.

Tikimės, kad galite ir norite prisijungti prie mūsų šioje įdomioje bendros profesinės ateities kūrimo kelionėje. Mes suteiksime Jums bibliotekų sutelkimo priemones ir įvairius tarpinstitucinio bei tarptautinio sąveikavimo išteklius. Mūsų bendradarbiavimas bus formalizuotas ir patvirtintas visiems dalyviams pasirašant Generalinį susitarimą dėl projekto „IFLA Globali vizija“.

Kartu mes sukursime ateitį.
Junkitės prie globalios bibliotekininkų vizionierių bendruomenės!

Pasidalinkite:

Norėdami komentuoti, turite būti prisijungę Prisijunti