Įvyko tarptautinio ERASMUS+ projekto „Andragogy: virtual learning environment for librarians“ trečiasis susitikimas

Balandžio 23-28 dienomis Pazardžiko apskrities Nikola Furnadziev bibliotekoje Bulgarijoje įvyko trečiasis Erasmus+ finansuojamo projekto „Andragogy: virtual learning environment for librarians“ („Andragogika: virtuali mokymosi aplinka bibliotekininkams“) susitikimas. Projekto partnerės-organizacijos iš Lietuvos, Latvijos ir Bulgarijos: Latvijos nacionalinė biblioteka (Latvija), Jelgavos miesto biblioteka (Latvija), Pazardžiko apskrities Nikola Furnadziev biblioteka (Bulgarija), Inovatyvių bendruomenės centrų asociacija (Bulgarija) bei Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka (Lietuva) pasidalino patirtimi įgyvendinant projekto veiklas ir pristatė pasiektus rezultatus.

Savaitės Bulgarijoje metu buvo įgyvendintos dvi veiklos t.y mokymai (balandžio 24-28 dienomis) ir tarptautinis partnerių susitikimas (balandžio 26-28 dienomis). Mokymų metu buvo pristatyta užbaigta virtuali mokymosi sistema. Projekto koordinatoriai mokė naudotis sukurta internetinę platforma. Mokymų dalyviai išbandė mokymų sistemą ir ją sudarančias programas, nagrinėjo keturias temas: efektyvi  komunikacija, suaugusiųjų  mokymo  metodai,  mokymų  programos  rengimo  principai ir tikslinės  auditorijos. Įsisavinę teorines žinias, dalyviai išbandė praktinius testus už pasirinktą temą arba visą programą (nacionaline arba anglų kalba). Ekspertai ir kiti mokymų dalyviai pateikė pasiūlymus kaip pagerinti virtualios sistemos veikimą, pašalinti technines problemas bei užtikrinti sistemos valdymo ir turinio kokybę. Aptarti praktinių testų sudarymo principai, bendros programos anglų kalba gerinimas. Atsižvelgiant į mokymų dalyvių pateiktas pastabas, bus tobulinama tiek virtuali mokymosi sistema, tiek ją sudarančios programos.

Tarptautinio susitikimo metu projekto partneriai pristatė visus iki šiol atliktus darbus. Taip pat partneriai iš Lietuvos ir Latvijos turėjo galimybę susipažinti su Pazardžiko apskrities Nikola Furnadziev bibliotekos veikla susijusia su suaugusiųjų švietimu. Daug dėmesio skirta projekto komunikacijos ir biudžeto klausimų aptarimui, projekto dalyviai supažindinti su planuojamais darbais šiose srityse. Susitikimo metu aktyviai diskutuojama apie projekto viešinimo renginius, jų organizavimą ir koordinavimą Lietuvoje, Latvijoje ir Bulgarijoje. Taip pat aptarti virtualios mokymosi sistemos privalumai ir trūkumai, mokymų programų bei testų tobulinimo procesai.

Šio projekto tikslas – sukurti patrauklią bei patogią virtualią mokymosi aplinką, kuri sustiprins bibliotekų specialistų andragogikos kompetencijas, patobulins anglų kalbos įgūdžius, ugdys mokymosi visą gyvenimą, meta mokymosi, savaiminio mokymosi ir mokymosi bendradarbiaujant gebėjimus.

Taip pat nutolusių bibliotekų specialistai bus įtraukti į nenutrūkstamą kvalifikacijos tobulinimo procesą. Sistema padės kokybiškiau ir efektyviau organizuoti mokymus bibliotekų bendruomenėms, sustiprins tarptautinius bibliotekininkų ryšius ir tarptautinių projektų patirtis.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

EU plius logo

Projekto veiklų koordinatorė
Greta Bacevičiūtė

Pasidalinkite:

Norėdami komentuoti, turite būti prisijungę Prisijunti