Biblioteka tradicinės savaitės dienomis

Tradicinės Bibliotekų savaitės metu, balandžio 24–28 dienomis, Radviliškio rajone organizuota daug įvairių renginių.

Balandžio 24 d. Viešojoje bibliotekoje Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja Asta Kascėnienė iškilmingai paskelbė Nacionalinės bibliotekų savaitės pradžią. Mintimis apie biblioteką ir jos veiklą pasidalijo buvusi ilgametė Viešosios bibliotekos direktorė, dabartinė Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narė Aldona Januševičienė. Viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė pasveikino visus su bibliotekoms svarbia švente. Atidarymo renginį pagyvino išradingi Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ugdytinių pasirodymai, kuriuos kuravo mažųjų vadovė Dovilė Pranaitytė, bei Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokinių, vadovaujamų režisierės Rasos Atkočiūnienės ir muzikos mokytojo Egidijaus Kablio, muzikinė programa.

Balandžio 25 d. Viešosios bibliotekos Žaislotekoje viešėjo gražiadarbė, gera vaikų draugė Žydra Jomantienė. Ji rodė ir mažuosius pamokė, kaip iš medžiagos skiaučių galima sukurti įvairių grožybių.

Balandžio 26 d. popietėje „Mano vaikystės knyga“  Žaislotekos lankytojai susitiko su bibliotekos knygų mylėtojų klubo „Beržė“ nare Danguole Dabašinskiene. Ji vaikams pristatė, o vėliau ir perskaitė savo pirmąją vaikystės knygą, priminė, kad 2017-ieji yra Lietuvių kalbos kultūros metai, pateikė įdomių, dabar jau mažai vartojamų žodžių.

Balandžio 26 d. Viešąją biblioteką aplankė cirko artistė, kraštietė Odeta Pečiukiavičiūtė-Janečkova, daugelio vadinama moterimi-gyvate. Susitikimo metu ji papasakojo apie spalvingą ir drauge sudėtingą artisto gyvenimą, pasidalijo prisiminimais iš gimtajame Radviliškyje praleistų metų.

Balandžio 27 d. Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje surengtas edukacinis užsiėmimas „Klausk bibliotekos kaip geriausio draugo“. Jiems Viešosios bibliotekos Informacijos-kraštotyros skyriaus vyr. bibliografė Virginija Simaitienė pristatė bibliotekos svetainę, supažindino su Kraštotyros skyreliu ir parodė, kokią informaciją galima ten rasti. Suaugusiųjų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Vida Maceikienė klausytojams aiškino, kaip knygos užsakomos, rezervuojamos, kaip pratęsiamas jų išdavimo laikas internetu. Suaugusiųjų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Ramutė Zavadskienė pristatė interaktyvių paslaugų portalą www.ibiblioteka.lt, paskatino naudotis elektroninėmis knygomis.

Balandžio 27 d. Žaisloteka tęsė susitikimų ciklą „Mūsų bibliotekos gimtadienis“. Šį kartą lankytojai susitiko su buvusia Viešosios bibliotekos direktore Aldona Januševičiene, kuri bibliotekai vadovavo 1985–2015 m. Viešnia pasakojo apie save, bibliotekininko specialybės įvairiapusiškumą, Žaislotekos kūrimosi pradžią, apie susitikimus su įžymiais žmonėmis.

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu veikė šios parodos: Viešosios bibliotekos konferencijų salėje – kraštiečio Jono Varno ir kitų autorių karikatūrų paroda „Apie rimtus – linksmai“, Vaikų literatūros skyriuje – Radviliškio jaunimo mokyklos 8–10 klasių moksleivių metalo ir medžio darbų paroda „Mes galim“ bei Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos mokinių piešinių paroda „Mamų portretai“.

Viešojoje bibliotekoje vyko ir tradicinės akcijos – savaitė be delspinigių, nemokami skaitytojų pažymėjimai, skaitytojų vaišinimas kava ir arbata.

17-osios Nacionalinės bibliotekų savaitės renginius įdomiai organizavo ir Viešosios bibliotekos filialai.

Balandžio 24 d. Šiaulėnų biblioteka surengė nuotaikingą susitikimą su rašytoju Vladu Kalvaičiu bei jo knygos pristatymą „Pasakėčios vaikams ir ne vaikams“. Kartu su rašytoju atvyko ir Kelmės rajono literatų klubo „Vieversys“ prezidentas Viktoras Gulbinas, kuris aptarė rašytojo gyvenimo bei kūrybos kelią.

Balandžio 25 d. Šeduvos miesto bibliotekoje įvyko susitikimas su kraštiečiu, poetu Petru Valantinu. Autorius pasakojo savo prisiminimus iš vaikystės miesto Šeduvos, kariuomenės, universiteto laikų. Susitikimo dalyviams paskaitė eilių iš savo knygų „Pasauli, mylimas ligoni“, „Esi, kad būtum“, „Lietaus brolis“ ir „Žagarės lauktuvės“. Vaikams vesta pažintinė pamokėlė „Susipažinkime su biblioteka“.

Balandžio 25 dieną Beinoravos bibliotekoje surengtas vaikų talentų konkursas „Kuo aš ypatingas“. Jame dalyvavo Sidabravo gimnazijos 1–4 klasių mokiniai. Jie deklamavo eilėraščius, paskaitė prozos, dainavo, vaidino. Vaikų pasirodymus stebėjo ir vertino komisija.

Balandžio 26 d. Beinoravos bibliotekos ir kultūros darbuotojai poezijos ir muzikos mėgėjus sukvietė į poezijos ir muzikos vakarą „Tu priimki mane į sūpuokles, – noriu dangų su vėju pasiekti“ (P. Liubertaitė). Poezijos posmus skaitė Sidabravo, Vadaktų ir Beinoravos krašto kūrėjai bei skaitovai. Skambėjo širdis virpinančios saksofono melodijos ir spalvingi elektrine gitara atliekami muzikiniai kūriniai.

Balandžio 25 d. Pašušvio bibliotekoje parengta Pašušvio pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinio, Manto Špoko kūrybinių darbų paroda „Sambūvis“. Joje pristatyta 18 originalių paveikslų.

Balandžio 26 d. Pašušvio bibliotekos lankytojai susitiko su Grinkiškio kredito unijos administracijos vadove  Jolanta Mižutavičienė. Pokalbio dalyviai susipažino su verslo kredito sąlygomis, išsiaiškino, kas gali kreiptis dėl kreditavimo, kita.

Balandžio 27 d. Pašušvio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai, lydimi pedagogės Elenos Klevinskienės, pirmą kartą lankėsi Pašušvio bibliotekoje. Ten jiems paaiškinta, kokia tvarka į lentynas sudedamos knygos, kokioje vietoje laikomos pačių mažiausių skaitytojų knygelės, kokios yra bibliotekos taisyklės. Vaikai apžiūrėjo senų leidinių parodą, po to su dideliu susidomėjimu žiūrėjo ir klausėsi pasakos „Trys paršiukai“.

Balandžio 28 d. į Pašušvio bibliotekoje organizuotą popietę atvyko Grinkiškio ambulatorijos vyresnioji bendruomenės slaugytoja Birute Grigaliūnienė. Diskutuota apie sunkias ir pavojingas ligas, sužinota, kokių rūšių yra erkių, kokias infekcines ligas jos platina, kaip išvengti erkės įkandimo.

Balandžio 26 d. Baisogalos bibliotekoje vyko  popietė „Mes iš pasakų…“. Į ją atvyko Baisogalos gimnazijos penktokai su bibliotekininke Rimante Stasiukoniene. Su moksleiviais diskutuota,  kas  jiems yra pasaka. Pasiskirstę  vaidmenimis, pasipuošę atributika, vaidino pasaką ,,Ropė“.  Visiems puikiai sekėsi atpažinti savo pamėgtus knygų herojus ‒ Eglę žalčių karalienę, Pelenę, Raudonkepuraitę ir kitus.

Balandžio 27 d. Kutiškių bibliotekoje parengta knygelių paroda „Mano pasaka“. Tai – Kutiškių daugiafunkcio centro vaikų darželio „Mažylių“ grupės vaikučių kartu su tėveliais ir auklėtoja pačių sukurtos knygutės, pasakos. Iš viso sukurtos 7 knygutės.

Balandžio 27 d. Pakalniškių biblioteka suorganizavo literatūrinį rytmetį „Augu skaitydamas“. Jame dalyvavo Pakalniškių pagrindinės mokyklos darželio grupės „Žiedeliai“ vaikučiai su auklėtojomis Laima Didaronkiene ir Irena Duriene. Vaikai supažindinti su biblioteka, parodytos ten esančios didžiausia ir mažiausia, taip pat grojančios knygos. Vaikučiams paskaityta eilėraščių apie knygas, o A. Matučio eilėraštis „Tuoj ir rytoj“ skambėjo, panaudojant lėles.

Balandžio 27 d. Grinkiškio bibliotekoje Jono Poderio gimnazijos trečiokai ir jų mokytoja Rasa Poškienė dalyvavo viktorinoje „Skaitai knygas – kaupi žinias“. Klasė buvo suskirstyta į dvi komandas, jos labai aktyviai atsakinėjo į klausimus ir abi užduotis baigė  lygiosiomis.

Balandžio 28 d. Pavartyčių bibliotekoje įvyko Ievos Simonaitytės knygos „Vilius Karalius“ aptarimas. Į renginį atėjo aktyviausios bibliotekos skaitytojos. Ši knyga pasirinkta neatsitiktinai – 2017-ieji paskelbti Ievos Simonaitytės metais.

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu rajono bibliotekose vyko viktorinos, piešinių, knygų parodos, atvirų durų dienos. Visi tie renginiai parodė, kad bibliotekų skaitytojai, lankytojai gana įvairūs, skirtingi, bet juos visus vienija draugystė su knyga ir biblioteka.

  Viešosios bibliotekos informacija

Pasidalinkite:

Norėdami komentuoti, turite būti prisijungę Prisijunti