„Metų geriausio Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) skyriaus” konkursas

Kviečiame dalyvauti Metų geriausio Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) skyriaus konkurse

Siūlant kandidatus LBD tarybai reikia pateikti šiuos dokumentus:

1. rekomendaciją LDB skyriui-kandidatui;

2. trumpą LBD skyriaus veiklos aprašymą:

  • įsteigimo data,
  • skyriaus statusas (juridinis ar nejuridinis asmuo),
  • narių telkimas (narių skaičius skyriaus įsteigimo pradžioje ir paskutiniais metais),
  • skyriaus vadovai ir jų kaita,
  • veiklos tikslai,
  • skyriaus atstovavimas LBD valdymo organuose.

3. LBD skyriaus trijų (3) kalendorinių metų veiklos, už kurią siūloma suteikti vardą, aprašymą, atsižvelgiant į Nuostatų 17 punkte išvardytus kriterijus;

4. papildomai galima pateikti nuotraukas, leidinius ir kitą medžiagą, atskleidžiančią LBD skyriaus veiklą, jos reikšmę bei išskirtinumą.

Dokumentus, parengtus pagal „Metų geriausio Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) skyriaus” konkurso nuostatus, reikia adresuoti LBD Tarybai ir siųsti iki š. m. balandžio 15 d. adresu:

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Gedimino pr. 51,
01504 Vilnius

Paraiškos, išsiųstos vėliau negu š. m. balandžio 15 d. (galioja pašto spaude nurodyta paraiškos išsiuntimo data), nebus svarstomos.

Kaip ir kasmet, nugalėtojai bus apdovanoti solidžiais prizais Nacionalinės bibliotekų savaitės metu.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

 

Pasidalinkite:

Norėdami komentuoti, turite būti prisijungę Prisijunti