Bendradarbiavimo su Vokietija galimybės

Kviečiame susipažinti su bendradarbiavimo, finansavimo, profesinių mainų galimybėmis Vokietijoje ir organizacijomis, kuruojančiomis šias veiklas.

Lietuvos bibliotekų specialistai gali gauti:

 • Finansinę paramą vizitams į Vokietijos bibliotekas
 • Paramą dalyvauti konferencijose Vokietijoje
 • Pagalbą mezgant tarptautinius ryšius su Vokietijos bibliotekų specialistais
 • Pagalbą ieškant partnerių tarptautiniams projektams
 • Informaciją apie naujienas Vokietijos bibliotekose

Bibliothek & Information International (Library & Information International)

Profesionalų mainai
http://www.bi-international.de/english
to-germany-germany@bi-international.de

BI International prisideda prie tarptautinio bibliotekų specialistų tinklo formavimo, skatindama Vokietijos ir kitų šalių profesionalų mainus.

BI International siūlo:

 • Profesinius vizitus į Vokietijos bibliotekas (iki 4 savaičių)
 • Grupines darbuotojų ekskursijas į Vokietijos bibliotekas
 • Dalyvavimą tarptautinėse konferencijose ir seminaruose Vokietijoje
 • Vokiečių bibliotekininkų vizitus į kitas šalis

Kas gali teikti paraiškas:

 • Bibliotekų ir informacijos/komplektavimo centrų darbuotojai
 • Šiuo metu niekur nedirbantys bibliotekų ir informacijos mokslų specialistai

Kaip dalyvauti:

 • Nustatykite savo vizito tikslus
 • Išsirinkite norimą biblioteką savo vizitui. Jūsų šalies Goethe institutas Jums pagelbės
 • Pasinaudokite BI International aplikacijos forma, kurią reikia užpildyti vėliausiai 6 savaitės iki Jūsų vizito: http://www.bi-international.de/english/application_forms/
 • Būtina vizito ataskaita

German IFLA National Committee
http://ww.ifla-deutschland.de

IFLA Nacionalinis komitetas rūpinasi sklandžia informacijos sklaida bei mainais ir jaunųjų specialistų įgalinimu.

 

International Cooperation within the Expertise Network for Libraries (KNB)

Bendradarbiavimui su Vokietija
http://www.knb.bibliotheksverband.de
international@bibliotheksverband.de

Viena iš KNB veiklų yra tarptautinis bendradarbiavimas:

 • Organizuoja dalyvavimą tarptautinių komitetų veiklose
 • Veikia kaip informacijos centras tarptautinio bendradarbiavimo klausimais

EU Project Information Centre with the Expertise Network for Libraries
http://www.knb.bibliotheksverband.de

EU Projektų informacijos centras, įsikūręs Berlyno miesto bibliotekoje, teikia informaciją apie EU finansuojamas programas, padeda surasti projekto partnerius Vokietijoje.

 

Goethe-Institut
http://www.goethe.de

Goethe institutai įsikūrę 66 šalyse, kuriose bendradarbiauja su vietos bibliotekų tinklais – veikia kaip kontaktų ir informacijos centrai visais su Vokietija susijusiais klausimais.

Instituto paslaugos bibliotekoms:

 • Profesionalų vizitų Vokietijoje organizavimas
 • Pagalba ieškant rėmėjų konferencijoms
 • Dvišalių ir daugiašalių projektų koordinavimas
 • Parama vokiškų knygų ir medijų kolekcijų plėtrai
 • Profesinių mokymų viešinimas

Pasidalinkite:

Norėdami komentuoti, turite būti prisijungę Prisijunti