Informacija apie LBD tarybos posėdį

Vasario 2 dieną Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje įvyko pirmasis naujai išrinktos, jau dešimtosios, Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) tarybos posėdis.

Posėdžio pradžioje sveikinimo žodį tarė nacionalinės bibliotekos direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas. Jis pasidžiaugė, kad Lietuvos bibliotekininkų draugija sugrįžo į Nacionalinę biblioteką ir pabrėžė bendradarbiavimo tarp LNB ir LBD svarbą įgyvendinant strategiškai svarbius tikslus ir uždavinius.


LBD_Taryba_posedis
Foto (iš LNB archyvo)

Pirmame LBD tarybos posėdyje buvo aptarti naujos tarybos veiklos organizavimo klausimai.

Buvo išrinkti LBD pirmininko pavaduotojai. LBD pirmininko pavaduotoja strategijos, atstovavimo klausimams tapo Vilniaus miesto centrinės bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Simona Žilienė, pavaduotoja viešųjų bibliotekų klausimams – Kauno miesto Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos direktorė Nomeda Domeikienė, pavaduotoja švietimo sistemos bibliotekų klausimams – Vilniaus universiteto bibliotekos Informacijos paslaugų centro vedėja Elona Varnauskienė. Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Retų knygų ir rankraščių skyriaus vyriausioji metodininkė Diana Norkūnienė buvo patvirtinta naująja LBD sekretore. Koordinuoti jaunųjų LBD narių sekcijos veiklą patikėta J. Glosaitei, Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos rinkodaros vadybininkei.

Tarybos posėdyje buvo aptarti 2017 m. Nacionalinės bibliotekų savaitės organizavimo, Švietimo ministerijai priklausančių bibliotekų darbuotojų atlyginimų klausimai, taip pat svarstytos LBD bendradarbiavimo perspektyvos. Posėdžio dalyviai vienbalsiai pritarė Lietuvos bibliotekininkų draugijos, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos, Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos ir Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymui. Buvo pabrėžta, kad toks bendradarbiavimas yra svarbus siekiant atstovauti visoms Lietuvos bibliotekoms ir bendrų tikslų.

Tarybos nariai aptarė informacijos apie LBD ir LBD tarybos veiklą platesnės sklaidos būtinybę. Buvo pastebėta, kad informacija ne visada pasiekia visus LBD narius, todėl naujoji taryba planuoja glaudžiau bendradarbiauti su LBD skyrių pirmininkais, skirti didesnį dėmesį informacijos sklaidai virtualioje erdvėje.

Pasidalinkite:

Norėdami komentuoti, turite būti prisijungę Prisijunti