Erasmus+ finansuojamo projekto „Andragogy: virtual learning environment for librarians“ ekspertai

Roma Lazinkienė

Roma Lazinkienė

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos inicijuojamame projekte „Andragogy: virtual learning environment for librarians“ („Andragogika: virtuali mokymosi aplinka bibliotekininkams“) yra ruošiama virtuali andragogikos  mokymosi  aplinka, kuri sudarys sąlygas bibliotekininkams-andragogams tobulinti savo žinias, padedančias dirbti su suaugusiais asmenimis. Rengiama  andragogikos  mokymo(si)  programa  bus  sudaryta  iš   keturių  pagrindinių  temų: suaugusiųjų  mokymo  metodai,  mokymų  programos  rengimo  principai,  efektyvi  komunikacija  ir tikslinės  auditorijos.

Kiekviena  tema  turės  pagrindines  dalis,  kurios  susies  teoriją  su  praktika, tekstai  bus  papildyti  vaizdo  ir  garso  užduotimis,  testais  ir  papildomos  literatūros  sąrašais.  Prie kiekvienos temos dirbs ekspertai iš Latvijos, Bulgarijos ir Lietuvos, jie medžiagą ruoš nacionalinėmis kalbomis. Pristatome Jums Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos ekspertę Romą Lazinkienę, dirbančią su mokymų programos tema apie tikslines auditorijas:

Roma Lazinkienė, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos vyriausioji metodininkė, yra atsakinga už kvalifikacijos kėlimo sistemos bei mokymų organizavimą, koordinavimą. Kartu su bibliotekos projektų vadove bendradarbiauja vykdant kvalifikacijos kėlimo projektus, jau kelis metus praktikuojasi andragogikos srityje, yra dalyvavusi andragogikos mokymuose. Taip pat vedė mokymus temomis – kompiuterinis raštingumas (MS Word, PPT), andragogika, el. informacijos išteklių panaudojimas, kompiuterinių technologijų panaudojimas organizuojant renginius. 2012 metais paruošė institucinę mokymų programą, dirbo su komunikacija, analizės vertinimais, turi 4 metų dėstymo patirtį.

Virtualiojoje mokymosi sistemoje, kuri kuriama vykdant projektą, R. Lazinkienė pateikia medžiagą apie tikslines auditorijas. Tikslinė auditorija – tai žmonių grupė, kurią norime sudominti savimi, savo vertybėmis, konkurenciniais pranašumais. Tai organizacijai svarbios visuomenės dalys, besidominčios tam tikra problema, galinčios susidomėti išskirtais konkurenciniais pranašumais.

Anot R. Lazinkienės tikslinė auditorija yra vienas pagrindinių ir svarbiausių mokymų sudedamųjų dalių, nes visa informacija yra pateikiama būtent besimokantiesiems. Jei tikslinė auditorija bus susidomėjusi dėstoma tema, o lektorius gebės juos suvaldyti ir sudominti, mokymai bus efektyvūs ir naudingi.

Virtualiojoje sistemoje tikslinės auditorijos tema bus suskirstyta į 5 potemes :

  • Mokytojas andragogas. Pagrindinės savybės;
  • Mokymosi motyvacija ir protinių savybių kaita;
  • Žmogaus poreikiai ir motyvacijos stiprinimas;
  • Tikslinės auditorijos: bibliotekų darbuotojai;
  • Tikslinės auditorijos: vartotojai.

Mokymo medžiagoje, rengiamoje vyriausiosios metodininkės R. Lazinkienės, bus galima sužinoti apie iššūkius su kuriais susiduria lektorius bendraudamas su auditorijomis, kaip tai identifikuoti ir suvaldyti, kokių klaidų vengti ir kokiomis priemonėmis išlaikyti auditorijos dėmesį, kaip motyvuoti auditoriją mokytis, siekti efektyvių rezultatų.

Sistemoje bus patalpintos praktinės užduotys bei testas, kuriame mokymų dalyviai galės pasitikrinti įgytas žinias. Taip pat mokymosi medžiagoje bus pateikiamas terminų žodynas, video bei iliustruota medžiaga.

Visa mokymų programa bus prieinama nuo 2017 metų spalio. Sukurta virtuali mokymosi aplinka sustiprins bibliotekų specialistų andragogikos kompetencijas, ugdys mokymosi visą gyvenimą, meta mokymosi, savaiminio mokymosi ir mokymosi bendradarbiaujant gebėjimus. Taip pat nutolusių bibliotekų specialistai bus įtraukti į nenutrūkstamą kvalifikacijos tobulinimo procesą.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

EU plius logo

Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centro metodininkė
Toma Katinaitė 

Pasidalinkite:

Norėdami komentuoti, turite būti prisijungę Prisijunti