Erasmus+ finansuojamo projekto „Andragogy: virtual learning environment for librarians“ ekspertai

Andrejus Račkovskis

Andrejus Račkovskis

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos inicijuojamame projekte „Andragogy: virtual learning environment for librarians“ („Andragogika: virtuali mokymosi aplinka bibliotekininkams“) yra ruošiama virtuali andragogikos  mokymosi  aplinka, kuri sudarys sąlygas bibliotekininkams-andragogams tobulinti savo žinias, padedančias dirbti su suaugusiais asmenimis. Rengiama  andragogikos  mokymo(si)  programa  bus  sudaryta  iš   keturių  pagrindinių  temų: suaugusiųjų  mokymo  metodai,  mokymų  programos  rengimo  principai,  efektyvi  komunikacija  ir tikslinės  auditorijos.  Kiekviena  tema  turės  pagrindines  dalis,  kurios  susies  teoriją  su  praktika, tekstai  bus  papildyti  vaizdo  ir  garso  užduotimis,  testais  ir  papildomos  literatūros  sąrašais. Prie kiekvienos temos dirbs ekspertai iš Latvijos, Bulgarijos ir Lietuvos, jie medžiagą ruoš nacionalinėmis kalbomis. Pristatome Jums Vilniaus verslo kolegijos dėstytoją ir lektorių, VšĮ „Raidos kryptys” direktorių, tarptautinių anglų kalbos egzaminų egzaminuotoją – ekspertą, metodikos konsultantą Andrejų Račkovskį, kuris projekte dirba kaip Lietuvos bibliotekininkų draugijos ekspertas.

Andrejus Račkovskis, ERASMUS+ projekto tyrėjas, suaugusiems dėsto beveik 20 metų (nuo 1997 m.) Vilniaus verslo kolegijoje. Lektorius dėstė Vilniaus kooperacijos kolegijoje, Kauno technologijų universitete, Lietuvos edukologijos universitete užsiesio kalbų, viešojo kalbėjimo, komunikacijos ir vadybos tematika. A. Račkovskis bendradarbiauja su KTU EDU_Lab kaip aukštosios mokslo didaktikos mokymų treneris. Tyrėjas taip pat turi dėstymo patirties neformaliojo švietimo srityje, dirba įvairiuose projektiniuose mokymuose kartu su trečiojo amžiaus universitetų dalyviais. A. Račkovskis kartu su Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija (LAKMA), KTU EDU_Lab, Kembridžo universiteto leidykla dalyvauja mokytojų ir dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo metodiniuose renginiuose Europoje ir Azijoje. Lektorius reguliariai rašo straipsnius metodiniame žurnale „The Teacher“ (Lenkijoje).

Andrejus rengia pranešimus bei metodinę medžiagą daug dėmesio skirdamas kelioms temoms: užsienio kalbų dėstymo metodika, suaugusiujų mokymas, aukštojo mokslo didaktika ir švietimo vadyba.

Tyrėjo manymu, suaugusiųjų mokymas tapo svarbia ar net prioritetine švietimo sritimi oficialiai įtvirtinus nuostatą, jog mokymasis visą gyvenimą padeda išlikti konkurencingiems tiek Europos, tiek pasaulio mastu. A. Račkovskis pažymi pagrindinius suaugusiųjų ir formalaus mokymosi skirtumus bei ypatumus. Bene pagrindiniu skirtumu tampa patys besimokantieji.

Suaugusieji ieško mokymosi galimybių siekdami praktinės naudos ir norėdami per ganėtinai trumpą laiką pasiekti užsibrėžtų tikslų. Lektoriaus teigimu, skirtingos suaugusiųjų charakterio savybės, susiformavę mokymosi įpročiai ar nusistatymai gali ir padėti, ir trukdyti sėkmingai mokytis.

Tyrėjas pabrėžia, kad andragogas turėtų mokėti organizuoti suaugusiųjų mokymą(si) taip, kad kiekvienas mokymų dalyvis maksimaliai išnaudotų savo turimą potencialą ir galimybes. Taip pat andragogai turi ir gali padėti suaugusiems suprasti savo poreikius, atrasti mokymosi motyvaciją, sėkmingai mokytis savarankiškai, gautas žinias pakartotinai taikyti ateityje.

Visa mokymų programa bus prieinama nuo 2017 metų spalio. Sukurta virtuali mokymosi aplinka sustiprins bibliotekų specialistų andragogikos kompetencijas, ugdys mokymosi visą gyvenimą, meta mokymosi, savaiminio mokymosi ir mokymosi bendradarbiaujant gebėjimus. Taip pat nutolusių bibliotekų specialistai bus įtraukti į nenutrūkstamą kvalifikacijos tobulinimo procesą.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

EU plius logo

Greta Bacevičiūtė
Projekto veiklų koordinatorė

Pasidalinkite:

Norėdami komentuoti, turite būti prisijungę Prisijunti