Erasmus+ finansuojamo projekto „Andragogy: virtual learning environment for librarians“ ekspertai

Vilija Stanišauskienė

Vilija Stanišauskienė

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos inicijuojamame projekte „Andragogy: virtual learning environment for librarians“ („Andragogika: virtuali mokymosi aplinka bibliotekininkams“) yra ruošiama virtuali andragogikos mokymosi aplinka, kuri sudarys sąlygas bibliotekininkams-andragogams tobulinti savo žinias, padedančias dirbti su suaugusiais asmenimis.

Rengiama andragogikos mokymo(si) programa bus sudaryta iš keturių pagrindinių temų: suaugusiųjų mokymo metodai, mokymų programos rengimo principai, efektyvi komunikacija ir tikslinės auditorijos. Kiekviena tema turės pagrindines dalis, kurios susies teoriją su praktika, tekstai bus papildyti vaizdo ir garso užduotimis, testais ir papildomos literatūros sąrašais. Prie kiekvienos temos dirbs ekspertai iš Latvijos, Bulgarijos ir Lietuvos, jie medžiagą ruoš nacionalinėmis kalbomis. Pristatome Jums Kauno technologijos universiteto, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto docentę, daktarę, edukologę Viliją Stanišauskienę, kuri projekte dirba kaip Lietuvos bibliotekininkų draugijos ekspertė.

Vilija Stanišauskienė, ERASMUS+ projekto tyrėja, suaugusiųjų švietimo srityje dirba daugiau nei 15 metų. Vilija veda įvairios trukmės mokymus komunikacijos tematika verslo įmonėse. Švietimo įstaigose dėstytojams ir mokytojams veda mokymus ugdymo karjerai ir efektyvaus mokymosi tematika. Kauno technologijos universitete edukologijos magistrantūros studijų programos studentams dėsto modulį „Andragogika“. V. Stanišauskienė ir kaip mokslininkė gilinasi į suaugusiųjų mokymosi ir karjeros raidos klausimus –, šia tema tyrėja yra parengusi nemažai straipsnių ir vieną mokslo studiją.

Virtualiojoje mokymosi sistemoje, kuri kuriama vykdant projektą, tyrėja kartu su kolega Andrejumi Račkovskiu rengia metodinę medžiagą dviejomis temomis: „Mokymo programos rengimo principai“ ir „Suaugusiųjų mokymo ir mokymosi metodai“. Pirmoje temoje nuosekliai atskleidžiama kaip konstruojamos suaugusiųjų mokymo programos. Taip pat pateikiamos užduotys, kuriomis remiantis besimokantieji gali sukurti unikalią norimos srities ir apimties programą.

Antrojoje temoje pristatomi suaugusiųjų mokymo(si) metodai. Anot V. Stanišauskienės, šios temos centru tampa mokymosi metodų samprata, struktūra ir klasifikacija. Tyrėjai pristato suaugusiųjų mokymo(si) metodus pateikdami bazines didaktikos žinias bei akcentuodami suaugusiųjų mokymosi ypatumus. Vilijos nuomone, analizuojant mokymosi metodų įvairovę svarbu „suvaldyti“ informacijos apie mokymosi metodus gausą, įžvelgti ir perteikti aiškią sistemą.

Lektorės nuomone, andragogikos tema yra aktuali šiandien ir ateityje gali tik populiarėti. „Mokymasis įvairiausiomis formomis tampa gyvenimo būdu“ – sako Vilija. Suaugusieji nuolat mokosi, nes gebėjimas prisitaikyti prie nuolat kintančių sąlygų bei socialinio ar technologinio konteksto tampa sėkmės garantu karjeros ar kitose gyvenimo srityse. Jos manymu, suaugusiųjų mokymasis bus įdomus, įtraukiantis, efektyvus ir naudingas dirbant su profesionaliais andragogais.

Visa mokymų programa bus prieinama nuo 2017 metų spalio. Sukurta virtuali mokymosi aplinka sustiprins bibliotekų specialistų andragogikos kompetencijas, ugdys mokymosi visą gyvenimą, meta mokymosi, savaiminio mokymosi ir mokymosi bendradarbiaujant gebėjimus. Taip pat nutolusių bibliotekų specialistai bus įtraukti į nenutrūkstamą kvalifikacijos tobulinimo procesą.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

EU plius logo

Greta Bacevičiūtė
Projekto veiklų koordinatorė

Pasidalinkite:

Norėdami komentuoti, turite būti prisijungę Prisijunti