Pasaulinės knygos ir autorių teisių dienos, balandžio 23-osios minėjimas

Balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos Seime įvyko konferencija skirta paminėti Pasaulinei knygos ir autorių teisių dienai bei tradiciškai pradėti XVI-ąją Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę. Dalyvavo 209 dalyviai: bibliotekininkai, rašytojai, leidėjai, politikai ir kt.

Konferenciją sveikinimo žodžiais pradėjo Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Alina Jaskūnienė. Susirinkusius sveikino LR Ministro Pirmininko patarėjas kultūrai Faustas Latėnas, Seimo narė, Bibliotekų metų iniciatorė Dalia Teišerskytė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Asta Junevičienė, LR Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas Mindaugas Bastys, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Raimundas Paliukas, Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktorius Renaldas Gudauskas.

D_Teišerskytė

Sveikinimo žodį taria Seimo narė Dalia Teišerskytė

Už pasiaukojantį kūrybingą darbą 39 geriausiems Lietuvos bibliotekininkams įteiktos LR Ministro Pirmininko, LR Seimo komitetų, Kultūros ministerijos padėkos.

Ministro pirmininko patarėjas kultūrai Faustas Latėnas Ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėkas už nuoširdų darbą, prasmingas bendruomenės  švietimo iniciatyvas, pasiekimus didinant bibliotekų vaidmenį visuomenėje įteikė :

 • Erikai Žievienei, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vadžgirio filialo vyresniajai bibliotekininkei;
 • Irenai Žilinskienei, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei;
 • Andromeda Žandaravičienė, Lietuvos edukologijos universiteto bibliotekos direktorės padėjėjai;
 • Nadieždai Ivanovai, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus vyresniajai bibliotekininkei;
 • Dianai Ciparienei, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojai;
 • Ritai Noreikienei, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos „Vitebsko“ padalinio vedėjai;
 • Vaidai Nausėdaitei, Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filialo vyriausiajai bibliotekininkei;
 • Astutei Noreikienei, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei;
 • Gemai Dromantienei, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros centro vadovei.

Kultūros ministerijos sidabro garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“ apdovanota Lietuvos edukologijos universiteto direktorė, mokslinių bibliotekų asociacijos pirmininkė, LBD narė ir buvusi pirmininkė Emilija Banionytė. Šiuo apdovanojimu Emilija įvertinta už aktyvią veiklą šalies ir tarptautinių organizacijų veikloje, svarų indėlį aprūpinant Lietuvos bibliotekas elektroniniais informacijos ištekliais, bibliotekų bendruomeniškumo stiprinimą, asmeninę atsakomybę kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką.

Emilija_Banionytė

Emilija Banionytė

LR Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas Mindaugas Bastys padėkas už aukštą profesionalumą, bibliotekos kaip reikšmingos institucijos, užtikrinančios žinių visuomenės plėtrą, veiklos puoselėjimą įteikė:

 • Ginai Poškienei, Kauno apskrities viešosios bibliotekos Strateginės plėtros ir inovacijų centro Elektroninių paslaugų plėtros grupės vadovei;
 • Giedrei Čistovienei, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginės plėtros departamento Projektų valdymo skyriaus vadovei;
 • Solveigai Remeikaitei, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos informacijos skyriaus vyriausiajai bibliotekininkei;
 • Donatui Merkiui, Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bibliotekinių procesų automatizacijos inžinieriui;
 • Daliai Bredelienei, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos metodininkei.

LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto (ŠMKK) pirmininkas Raimundas Paliukas už nuoširdų ir aktyvų darbą, skaitymo skatinimą, bendruomenės telkimą, tradicijų kūrimą ir puoselėjimą padėkojo šioms bibliotekų darbuotojoms:

 • Danguolei Kavaliauskienei, Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos Kurklių filialo vyresniajai bibliotekininkei;
 • Vidai Marcinkienei, Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojai;
 • Danguolė Matulevičienė, Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos bibliotekininkei;
 • Reginai Vaitkevičienei, Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos bibliotekininkei;
 • Eugenijai Koveckienei, Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojai;
 • Giedrei Urbikaitei-Popovai, Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos vyr. bibliotekininkei;
 • Vilgeminai Puskunigienei, Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojai;
 • Dovilei Kurlienei, Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėjai;
 • Linai Galinienei, Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos A. Lindgren vaikų literatūros skyriaus vedėjai.

LR Kultūros ministerijos padėkos už aktyvų dalyvavimą vaikų ir jaunimo kūrybinio lavinimo veiklose, pagarbos ir meilės knygai, saviraiškos skatinimą skirtos:

 • Jūratei Činčiukaitei, Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus specialistei;
 • Berūtai Sadauskienei, Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Makniūnų filialo vyresniajai bibliotekininkei;
 • Onai Gridziuškienei, Siponių filialo vyr. bibliotekininkei;
 • Reginai Karpienei, Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos Užvenčio filialo vyresniajai bibliotekininkei;
 • Vidai Ambraškaitei, Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkei;
 • Violetai Melvydienei, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos vyresn. metodininkei;
 • Birutei Banackienei, Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Bartninkų filialo bibliotekininkei;
 • Vidai Juškienei, Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Užpalių filialo vyr. bibliotekininkei;
 • Vandai Vaikutienei, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Dubingių kaimo filialo vyresniajai bibliotekininkei.

2015 metų geriausio bibliotekininko vardas suteiktas Ritai Božienei, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio“ filialo vedėjai, už netradicinių bibliotekų paslaugų iniciatyvas ir plėtrą, vykdant kultūrinės edukacijos projektus ir skatinant mažųjų šiauliečių kūrybiškumą bei patriotiškumą savo gimtajam miestui;

2015 m. geriausia bibliotekininkė Rita Božienė

2015 m. geriausia bibliotekininkė Rita Božienė

2015 m. geriausio bibliotekos vadovo vardas suteiktas Linai Bloveščiūnienei, Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos direktorei, už profesionalumą ir aktyvumą, įgyvendintus profesinius darbus bei jų sklaidą;

2015 m. geriausio jaunojo bibliotekininko vardas suteiktas Mindaugui Balkui, Kauno apskrities viešosios bibliotekos Informacinių paslaugų skyriaus Kaunistikos grupės vyresniajam bibliografui, už Kauno miesto ir regiono kultūrinio ir istorinio paveldo sisteminimą ir skaidą, aktyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei bibliotekos istorinės atminties puoselėjimą.

Mindaugas_Balkus_1

LBD pirmininkė Alina Jaskūnienė ir 2015 m. geriausias jaunasis bibliotekininkas Mindaugas Balkus

 

Penktąjį kartą apdovanoti Metų geriausio LBD skyriaus konkurso nugalėtojai. Apdovanojimus įteikė LBD pirmininkė Alina Jaskūnienė ir premijos steigėjas UAB „Asecco Lietuva“ generalinis direktorius A. Šermokas. Geriausio Lietuvos bibliotekininkų draugijos skyriaus vardas suteiktas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos LBD skyriui, pirmininkė Vanda Sutkutė. Skyriaus veikla apdovanota 2010 metais, bet komisija įvertinusi išskirtinę, inovatyvią veiklą pastaraisiais metais, už nuolatinį bibliotekinės bendruomenės telkimą, entuziazmą, sėkmingą naujų idėjų įgyvendinimą, bibliotekinių vertybių ir kūrybiškos kultūros erdvės puoselėjimą bei bibliotekininko profesijos prestižo stiprinimą, skyriui skyrė premiją. Antroji premija, už iniciatyvas ir originalias idėjas plėtojant Lietuvos bibliotekininkų draugijos veiklą, dėmesingumą skiriamą senjorams bei bibliotekininko profesijos prestižo stiprinimą, didinant bibliotekų ir jų darbuotojų vaidmenį visuomenės gyvenime, skirta Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos LBD skyriui, kuriam devintus metus vadovauja Rita Buožienė.

Kovo 15 – balandžio 15 d. draugija kvietė Lietuvos bibliotekas dalyvauti akcijoje „Aš skaitau, nes…“. Bibliotekų darbuotojai kalbino skaitytojus, klausdami, kodėl jie skaito. Akcija sulaukė didelio susidomėjimo ir aktyvaus įsitraukimo, o mintimis apie knygą, skaitymą socialiniame tinkle Facebook dalinosi patys mažiausi bibliotekų lankytojai, šeimos, žinomi aktoriai, rašytojai, dainininkai, politikai. Konkurso „Aš skaitau, nes…“ nugalėtojomis Lietuvos bibliotekininkų draugijos taryba išrinko tris bibliotekas. Padėkos ir dovanos įteiktos Birštono viešosios bibliotekos vyresniajai bibliotekininkei Ingridai Vaitkevičienei, Kauno apskrities viešosios bibliotekos Kauno regiono bibliotekininkų draugijos pirmininkei Redai Puzerauskienei ir Joniškio r. savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos bibliotekininkei projektinei ir edukacinei veiklai Ievai Lipskienei. Taip pat už aktyvų ir kūrybišką dalyvavimą akcijoje „Aš skaitau, nes…“ dėkota Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvui bei Kauno miesto savivaldybės V. Kudirkos viešosios bibliotekos Kultūrinės veiklos vadybininkei Aistei Pupininkaitei.  Už tai, kad skaitytojai bibliotekoje prabyla eilėmis – Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos, Agluonėnų filialo bibliotekininkei Erikai Ramanauskienei. Bibliotekininkės Erikos kalbinta ilgametė skaitytoja Afemija mintis apie skaitymą sueiliavo. Skaitytoja domisi tiek grožine literatūra, tiek populiariąja moksline. Pati yra išleidusi dvi knygeles vaikams. 74-ių metų sulaukusi Afemija kūrybinga, aktyvi bibliotekos skaitytoja.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos Taryba išrinko originaliausią idėją dar vienai akcijai, skirtai skaitymui skatinti. Už pasiūlytą idėją „Fotografijos ir citatos sintezė“ dėkota Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Antazavės filialo vyresniajai bibliotekininkei Danguolei Davainienei.

Lietuvos Bibliotekininkų bendruomenę nudžiugino ir nustebino akcija, kurią metų pradžioje surengė Lietuvos policijos pareigūnai. Lietuvos policijos socialinio tinklo Facebook paskyroje buvo patalpintos skaitančių policijos pareigūnų nuotraukos. Už iniciatyvumą, visuomeniškumą ir originaliai pradėtus Bibliotekų metus Draugijos Taryba nusprendė padėkoti Lietuvos policijai. Lietuvos policiją konferencijoje atstovavo Policijos departamento Žmogiškųjų išteklių valdybos direktorius Tomas Bikmanas.

Klaipėdos krašto bibliotekininkams ir bibliotekoms buvo įteiktos Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos direktoriaus Juozo Šikšnelio įsteigtos nominacijos „Išminties marės“ ir „Jonvabalis“. „Išminties marės“ skirta Šilalės savivaldybės viešajai bibliotekai už nenuilstamą kultūros puoselėjimą, gimtosios kalbos ir tradicijų puoselėjimą, gerosios patirties sklaidą kituose Lietuvos etnografiniuose regionuose. „Jonvabalio“ nominacija skirta Jurbarko savivaldybės viešosios bibliotekos Vadžgirio filialo bibliotekininkei Erikai Žievienei už jaukios, vietos bendruomenės lankomos ir remiamos bibliotekos sukūrimą, iniciatyvumą ir begalinį kūrybiškumą.

Erika Žievienė

Erika Žievienė

Antrojoje konferencijos dalyje mintimis apie knygą, skaitymą pasidalino: Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos narys, rašytojas Liutauras Degėsys, Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos Tarybos narys Valentinas Sventickas. Pranešimus skaitė Lietuvos leidėjų asociacijos vykdomoji direktorė A. Dobkevičiūtė, Lietuvos spaustuvininkų asociacijos prezidentas A. Karosas, UAB „Digitouch“ direktorius A. Kontrimavičius, www.patogupirkti.lt pardavimų ir rinkodaros vadovas G. Milašiūnas, UAB „IN RE“ vadovas V. Popov, „SOLIDWORKS Corp.“ atstovas A. Gregory. A. Gregory Lietuvos bibliotekoms įteikė dovaną – trimačio modeliavimo, dizaino ir inžinerinio projektavimo programą.

Konferenciją užbaigė Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Alina Jaskūnienė, kuri apžvelgė Lietuvos bibliotekininkų draugijos 2015 m.  veiklą, svarbiausius projektus, renginius. Draugijos nariai taip pat išklausė LBD revizijos komisijos ataskaitą, kurią pristatė LBD revizijos komisijos pirmininkė Asta Kazakevičiūtė – Bankauskienė, bei jai pritarė, o taip pat patvirtino LBD 2015 m. finansinės veiklos ataskaitą.

Daugiau renginio akimirkų…

Pasidalinkite:

Norėdami komentuoti, turite būti prisijungę Prisijunti