Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešoji biblioteka

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR FILIALŲ RENGINIAI

Ateik į biblioteką – gauk nemokamą skaitytojo bilietą !

Paremk biblioteką, skirdamas 2 % pajamų mokesčio !

Atnešk negrąžintas knygas –jos reikalingos kitiems !

 

Ž O D I N I A I  R E N G I N I A I

 

v Balandžio 21d. 12 val. –  Filmo „Mūsų Maironis” peržiūra ir aptarimas, VB Sriubiškių filiale.

v Balandžio 23 d. – Garsiniai skaitymai Maironiui atminti.

12 val. – Maironio skaitymai vaikams  „Valandėlė su Maironio poezija“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

15 val.  – Skaitymų valanda „Maironio posmai mūsų lūpose“.

16 val. – Poezijos valandėlė „Maironio poeziją prisiminus”, VB Konstantinavos filiale.

v Balandžio 24 d. 17:30 val. – Susitikimas su socialinių mokslų daktare, dėstytoja, Brahma Kumaris pasaulio dvasinio universiteto nare ir lektore Egidija Laumenskaite.

v Balandžio 24 d. 14 val. – Kūrybinė  popietė „Kuriame Maironio įkvėpti…“, VB Martynonių filiale.

v Balandžio 24 d. – Atvirų durų diena „Biblioteka – tavo sielai artima erdvė”, VB Lašų filiale.

v Balandžio 24 d. – Eilėraščio skaitymo konkursas ,,Mano mylimi poezijos posmai“, VB Pakriaunių filiale.

v Balandžio 25 d. 11 val. – Pasakos popietė „Pasakos juosia pasaulį”, VB Juodupės filiale.

v Balandžio 25 d. 13 val. – Popietė „Knyga – mano draugė“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

v Balandžio 23-27 d. – Knygų dirbtuvėlės, VB Kriaunų filiale.

v Balandžio 25 d. – Felikso Mažeikio knygos „Mano gyvenimas“ pristatymas, VB Lukštų filiale.

v Balandžio 25 d. 15:30 val. – Bibliotekos naujovės pristatymas „Elektroninė knyga – ateities knyga“, VB periodikos skaitykloje.

v Balandžio 26 d. 15:30 val. – Reginos Guntulytės-Rutkauskienės knygos „Šilagėlės šypsena“ pristatymas, VB Renginių svetainėje.

v Balandžio 26 d. 14 val. – „Pavasario saulė prašvito meiliai…“ – skaitome Maironį, VB Kriaunų filiale.

v Balandžio 27 d.14 val. – Poezijos šventė-susitikimas su Zita Čepulyte. Eilėraščių knygelės „Širdies žiedai gimtinei“ pristatymas, VB Pandėlio miesto filiale.

v Balandžio 27 d.14 val. – Popietė „Skaitome Maironį“, VB Lašų filiale.

v Balandžio 27 d.  val. – Poezijos skaitymo valanda „Nupinsim posmų pynę“, VB Suvainiškio filiale.

v Balandžio 27 d.16 val. – Informacinė valandėlė – popietė „Viską sužinau, nes elektroninę periodiką skaitau“, Panemunėlio mstl. filiale, Pandėlio miesto filiale.

v Balandžio 27 d. 14 val. – Maironio poezijos skaitymo popietė, VB Čedasų filiale.

v Balandžio 27d. 16val. – Kūrybinės dirbtuvėlėsPrikelk knygelę naujam Gyvenimui“, VB Sriubiškių filiale.

v Balandžio 27d. 16val. –Popietė ,,Susipažinkime su naujausiais leidiniais apie Rokiškio kraštą“, VB Kalvių filiale.

Balandžio 28 d. 12 val. –  Bibliotekininkių senjorių sambūris„Mums širdy dar ne sutema“, VB Renginių svetainėje.

v Balandžio 28 d. 12 val. –  „Už Raseinių, ant Dubysos  / Teka saulė, teka  / Geltonplaukės puikios visos  / Šneka ten, oi šneka…” – kaimyninių bibliotekų ( Aleksandravėlės, Antanašės, Pakriaunių,  Obelių miesto, Lukštų ir Gediškių) sambūris, skirtas Maironio metams. Muzikinėje dalyje gros gitara ir dainuos moksleivė  Silvija Buidovaitė , VB Aleksandravėlės filiale.

v Balandžio 28 d. 12 val. –  Pašnekesio popietė “Skaitėme, skaitome, skaitysime” , VB Laibgalių filiale.

v Balandžio 28 d. 12 val. –  Popietė vaikams „Vaidinu pasaką“, VB Ragelių filiale.

v Balandžio 28 d. 13 val. –  Pokalbis prie arbatos puodelio „Aš esu bibliotekos draugas”, VB Konstantinavos filiale.

v Balandžio 24, 26, 27 d. 17 val. – Kompiuterinio raštingumo mokymai suaugusiems „Kompiuteriniai įgūdžiai  visiškam tobulėjimui“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus VIPT-e.

V A I Z D I N I A I   R E N G I N I A I

 

Darbų parodos:

v Romuvos“ gimnazijos moksleivių darbų paroda, VB  periodikos skaitykloje.

v Literatės, amatininkės Tatjanos Pliuškienės siuvinėtų paveikslų paroda, VB Renginių svetainėje.

v Rajono priešmokyklinio ugdymo grupių ekologinė paroda „Daiktai atgimsta naujam gyvenimui“, VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje.

v Obelietės Gitos Kolosovienės karpinių paroda, VB Obelių miesto bibliotekoje.

v Juodupės gimnazijos moksleivio Klaudijaus Geidono piešinių paroda, VB Juodupės filiale.

v Vaikų piešinių paroda „Mano biblioteka“, VB Lašų filiale.

Spaudinių parodos:

v „Bibliotekos ir bendruomenės gyvenimo akimirkos“, VB Salų filiale.

v Biblioteka: spausk Patinka”, VB Konstantinavos filiale.

v ,,Šiuolaikinė biblioteka,  jos galimybės ir užmojai“, VB Pakriaunių filiale.

v „Knygos galia“, VB Lukštų filiale.

v „Biblioteka atviros durys į žinių pasaulį“, VB Suvainiškio filiale.

v  Maironio poezija – sava ir brangintina“, VB Onuškio filiale.

v „Maironis – dar ne visas išdainuotas”, VB Sriubiškių filiale.

 

A K C I J O S

 

v „Aš esu bibliotekos draugas“, VB Onuškio filiale.

v „Apsilankyk ir sužinok ką tau siūlo biblioteka“, „Atsivesk dar neskaitantįjį”   VB Sriubiškių filiale.

v  „Grąžink seniai paimtą knygą – padėkosime”,  „Padovanok bibliotekai naują knygą”, VB Laibgalių filiale.

v „Padovanok bibliotekai spaudinių“, VB Ragelių filiale.

v Perku – perskaitau –  dovanoju bibliotekai“, VB Sriubiškių filiale.

 

http://www.rokiskis.rvb.lt/

Spausk Patinka!
https://www.facebook.com/nacionaline

Pasidalinkite:

Norėdami komentuoti, turite būti prisijungę Prisijunti