Molėtų rajono SVB

Molėtų rajono savivaldybės viešosios ir kaimo bibliotekų

2012 metų Nacionalinei bibliotekų savaitei skirti renginiai

 

Balandžio mėn.

 

Viešoji biblioteka Nuo 23 d.

Buvusios Balninkų bibliotekininkės Irenos Pusvaškienės kūrybos paroda „Lėlės”. Skiriama Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei ir Molėtų viešosios bibliotekos 75-erių metų jubiliejui. Informacijos skyriaus skaitykloje.

 

23 d. 14.00

Kompleksinis renginys. Knygų ir spaudinių paroda „Geri žodžiai tiems, kuriuos myliu…” Skirta pažinčiai su kraštiete Stase Kairyte – Čirbiene. Ir susitikimas su pačia autore – poete, buvusia bendruomenės pirmininke, mama… Informacijos skyriaus skaitykloje.

 

24 d. 14.00

Popietė su jaunimu – Tarptautinei jaunimo solidarumo dienai – „Aš esu bibliotekos draugas”. Jaunimas pristatys savo „Feisbukus”, išrinks po geriausią savo ir draugų nuotrauką, ir pateiks ją konkursui. Informacijos skyriuje.

 

25 d. 16.00

Tradicinė knygų aptarimo popietė „Prie kavos puodelio“, kurioje bus pristatomos naujausios knygos abonemente. Dalyvaus skaitytojų klubas. Abonemente.

 

26 d. 16.00

Popietė vaikams „Padavimai ir legendos”. Bibliotekininkės ir vaikai skaitys A. Vienuolio – Žukausko kūrybą, apžvelgs parengtą parodą „Kartu su Užuožerių Antaniuku”. Vaikų literatūros skyriuje.

 

26 d. 16.00

Kino diena. Filmai – pagal bibliotekos lankytojų pageidavimą. Režisieriaus Audriaus Stonio dokumentika. „Neregių žemė” – 1991m. sukurtas filmas, pelnęs Europos Kino Akademijos prizą už geriausią dokumentinį filmą. Trukmė – 28 min. ; “Ūkų ūkai” – 2006 m., trukmė – 30 min. Informacijos skyriaus skaitykloje.

 

27 d. 10.00-17.00

Mažoji knygų mugė. Tradicinė prekyba knygomis, susitikimai su autoriais ir leidėjais, konferencija bibliotekos 75-mečiui. Abonemente veiks medicinos darbuotojams skirta knygų paroda „Gyvenk sveikai”. Molėtų dailės galerija, Molėtų viešoji biblioteka (visuose skyriuose).

 

 

Alantos biblioteka

23-31 d.

Knygų paroda ,,Mielesnio draugo aš už knygą neturiu“.

24 d. 15.00

Susitikimas su Alantos krašto literatais suaugusiems skaitytojams.

 

Arnionių biblioteka

24 d. 16.00

Popietė prie arbatos „Pražydo, pasklido žiedai po laukus…“. Maironio poezijos skaitymas.

23-29 d.

Paroda „2012 – Maironio metai‘.

26 d. 16.00

„Aš esu bibliotekos draugas“ – susitikimas su ištikimiausiais bibliotekos lankytojais.

 

Balninkų biblioteka

23 d. 15.00

Maironio poezijos skaitymai.

Šarūnės Katinaitės fotografijų paroda ,,Gimtinė mano akimis“.

27 d. 12.30

Popietė vaikams. Geriausių skaitytojų apdovanojimai.

 

Bekupės biblioteka

24 d. 16.00

Literatūrinis vakaras suaugusiems – „Skaitome Maironį kartu!“

26 d. 16.00

Viktorina vaikams „Kas knygelėje gyvena“.

27 d.Spaudinių paroda „Sveikas maistas – sveikas žmogus“ – skirta medicinos darbuotojų dienai.

23-29 d.

Akcijos „Padovanok bibliotekai knygą“ ir „Papuošk savo biblioteką“.

 

Bijutiškio biblioteka

23 d. 16.00

„Valanda su Maironio poezija“. Maironio kūrybos paroda, eilėraščių skaitymas.

28 d. 11.00

Konkursas ( nuotraukų, piešinių, rašinių) „Aš esu bibliotekos draugas“

 

Dapkūniškių biblioteka

23 d. 12.00

Literatūrinė – muzikinė kompozicija „Skaitykime ir dainuokime Maironį“. Dalyvauja Balninkų saviveiklininkai.

25 d. 13.00

Popietė „Rinkimės į kūrybinę kelionę“. Susitikimas su kraštiete poete Stase Kairyte – Čirbiene“.

04.23-05.10

Lauros Lunytės drožinėtų medžio dirbinių paroda.

 

Dubingių biblioteka

25 d. 12.00-13.00

Inturkės maironiečių išvyka į Dubingių biblioteką – ,,Maironio metams…”

 

Elvyros Satkūnaitės vardo biblioteka

23 d. 12.00

„Maironis – dar ne visas išdainuotas“: spaudinių paroda Maironio 150-osioms gimimo metinėms, literatūrinė popietė, kurios metu bus skaitoma Maironio kūryba, filmo „Mūsų Maironis“ peržiūra.

25 d. 11.00

„Po pasakos sparnu“. Rytmetis darželinukams: vaidinsime pasaką „Jaučio trobelė“, klausysime įvairiomis tarmėmis sekamų pasakų.

 

Giedraičių biblioteka

24 d. 14.00

Popietė „Valanda su Maironiu“.

25 d. 10.00

Paroda „Neaprėpiamas knygų pasaulis – bibliotekoje“.

26 d. 11.00

Piešinių paroda „Aš – bibliotekos draugas“.

27 d. 14.00

Viktorina „Knygų paslaptis“.

29 d. 11.00

Popietė „Poilsio valandėlė bibliotekoje“.

23-29 d.

Akcija „Perku – perskaitau – dovanoju“.

 

Girsteitiškio biblioteka

23 d. 12.00

Renginys bendruomenei ,,Maironis eilėse ir dainose“.

24 d. 16.00

Jaunimo solidarumo dienai. Apskritas stalas jaunimui. Peržiūrėsime Girsteitiškio jaunimo kurtus filmukus, aptarsime juos.

27 d. 11.00

Fotografijos dienai – eksponuojama fotografijų paroda iš Balninkų muziejaus.

26 d. 15.00

Mažieji skaitytojai bus kviečiami žiūrėti senosios animacijos filmukus ir balsuoti už patikusius.

Fotografijų paroda ,,Geriausia mano sugauta akimirka“ (iš bibliotekos skaitytojų nuotraukų archyvų).

 

Inturkės biblioteka

22 d. 12.00

Kompleksinis renginys, skirtas Inturkės bibliotekos 65 metų sukakčiai paminėti. Inturkės bibliotekos veikla skaidrėse. Suaugusiųjų spektakliukas pagal L. Didžiulienės – Žmonos pjesę ,,Lietuvaitės“. Vakaronė.

23 d.

Dokumentų paroda ,,Apie fotografijos meną…“ (skirta fotografijos dienai)

23 d. 14.30

Maironio skaitymai Inturkėje ,,…širdį ir upę sunku suturėti“.

25 d. 15.00

Informacinė popietė suaugusiems ,,Tobulinkime kompiuterinius įgūdžius“.

26 d. 14.30

Diena vaikams. Vaidiname pasaką – „Lapė žvėrių karalienė“ (pagal P.Cvirkos pasaką).

 

Joniškio biblioteka

20 d. 15.00

Knygos „Atleisk. Pasmerkta populiarumui“ pristatymas. Dalyvauja autorė Palmira Galkontaitė.

23 d. 13.00

Skambės dainuojamosios poezijos garsai „Maironis – tautos dvasios žadintojas“.

24 d.

Mokinių darbų konkurso “Mano bibliotekos iškabos idėjos ir dizainas” paskelbimas. Kartu su dailės mokytoju Z. Steponavičiumi.

23-29 d.

Gerų darbų savaitė “Aš esu bibliotekos draugas ir pagalbininkas”.

 

Kuolakasių biblioteka 

23 d. 16.00

Viktorina vaikams „Neskubėkim ir atspėkim“.

23-27 d.

Spaudinių paroda „Maironis-atgimimo šauklys“.

27 d. 15.00

Susitikimas su sodininku G. Cijūnaičiu.

 

Levaniškių biblioteka

23 d. 16.00

Maironio “Jūratės ir Kastyčio” skaitymas su darželio auklėtiniais.

24 d. 15.00

A. Navikaitės knygutės vaikams “Kalendorių aš vartau” pristatymas.

 

Mindūnų biblioteka

23 d. 12.00

Popietė „Skaitau Maironį“.

25 d. 14.00

Pokalbis „Biblioteka – bendruomenę telkianti ir vienijanti erdvė“.

Fotonuotraukų parodėlė „Akimirkos iš praeities“.

 

Sidabrinių biblioteka

23 d. 16.00

Popietė apie Maironį. Bus pristatyta trumpa rašytojo biografija. Pasiklausysime jo kūrybos.

 

Skudutiškio biblioteka

23 d. 12.00

Skaitome Maironį.

23-29 d.

Paroda, skirta Maironiui.

23-29 d.Fotosesija „Aš esu bibliotekos draugas“.

Nuo gegužės 2  d. nuotraukų paroda.

26 d. 19.00

Kino vakaras. Lietuviškas kinas.

27 d.

Kartu su VDC jaunimu vykdysime akciją „Pasidalinkime gerumu“.

Dovanosime kaimo žmonėms gėlių daigus, kuriuos užauginsime patys.

 

Suginčių biblioteka

23 d. 16.00

Popietė ,,Pavasario balsai“ pagal Maironį. Prie kavos puodelio rinksis vyresnės kartos knygos mylėtojai.

25 d. 14.00

Paroda ,,Fotografijose užfiksuotas gyvenimas“.

26 d. 14.00

Popietė ,,Aš esu bibliotekos draugas“. Aptarsime nuveiktus bendrai darbus per visus mokslo metus, apdovanosime geriausius.

 

Toliejų biblioteka

23 d. 12.00

Maironio skaitymai „Vien meilę norėčiau dainuoti“.

Popietė, skirta Maironio 150-osioms gimimo metinėms.

26 d. 16.00

Popietė  prie arbatos puodelio „Aš esu bibliotekos draugas“, skirta visiems bibliotekos bičiuliams.

 

Verbiškių biblioteka

23 d. 12.00

Poezijos popietė bibliotekoje ,,Pavasario balsai“.

Prisiminsime Jono Mačiulio-Maironio metus ir pasaulinės knygos bei autorių teisių dieną. Mokiniai vadovaujami Verbiškių kaimo vadybininko A.Žukausko ir mokytojos V.Ruzgienės dainuos dainas pagal Maironio eiles.

24 d. 14.00

Popietė kartu su kaimo  bendruomene ,,Žolelių arbatų

degustacija“. Literatūros apie vaistines arbatas pristatymas.

26 d. 10.00

Paroda „Fotografijos  iš praeities“, skirta fotografijos dienai.

 

Videniškių biblioteka

25 d. 14.00

Susitikimas su žolininke Regina Rabcevičiene.

 

Žalvarių biblioteka

23-30 d.

Piešinių paroda „Mano knygos personažas“.(Pasaulinei knygos dienai)

 

Žaugėdų biblioteka

23 d. 14.00

Valanda su Maironio poezija.

24 d. 14.00

Susitikimas su žolininke Regina Rabcevičienė.

 

Žiūrų biblioteka

21 d. 11.00

Švarinimosi akcija „Darom“ . Eisime tvarkyti bibliotekos aplinką.

http://www.moletai.rvb.lt/lt/

www.facebook.com/nacionaline

Pasidalinkite:

Norėdami komentuoti, turite būti prisijungę Prisijunti