IFLA prezidentės Sinikka Sipila vizitas į Lietuvą – aukštas Lietuvos bibliotekų ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos įvertinimas

Balandžio 23–29 dienomis Lietuvos bibliotekininkų draugijos organizuotos 15-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės tikslas – atskleisti Liono deklaracijos svarbą, parodyti bibliotekų reikšmę mažinant informacinę ir socialinę atskirtį, ugdant informacinį raštingumą, kuris būtinas ieškant kokybiškų paslaugų ir patikimos informacijos.

Baigiamoji 15-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginių dalis – tarptautinė konferencija „Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam“, vykusi balandžio 27 – 28 d. Vilniuje.

Šioje tarptautinėje konferencijoje dalyvavo IFLA (Tarptautinė bibliotekų asociacijų ir institucijų federacija) prezidentė Sinikka Sipila (Sinikka Sipilä), Lietuvos Respublikos kultūros ministras Šarūnas Birutis, LR Ministro Pirmininko patarėjas kultūrai Faustas Latėnas, LR Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas Mindaugas Bastys, bibliotekininkai iš Danijos, Latvijos ir Estijos.

Šventinė dalis buvo skirta didžiausius profesinius laimėjimus per praėjusius metus pasiekusių bibliotekininkų pagerbimui.

Kultūros ministras Šarūnas Birutis apdovanojo geriausių bibliotekininkų vardus pelniusias bibliotekų specialistes. 2014 metų geriausios bibliotekininkės vardas suteiktas vardas suteiktas Almai Stočkuvienei, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Metodikos skyriaus vyriausiajai metodininkei. 2014 m. geriausios bibliotekos vadovės vardą pelnė Rima Gražienė, Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos direktorė.

Kitiems bibliotekininkams buvo įteikti Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėkos raštai ir vardinės dovanos už bibliotekos, kaip reikšmingos žinių visuomenei institucijos, puoselėjimą, už knygų ir kultūros platinimą.

Tradiciškai Nacionalinės bibliotekos savaitės baigiamojo renginio metu LBD pirmininkė ir konkurso rėmėjas Albertas Šermokas įteikia padėką Metų geriausiam draugijos skyriui. 2014 m. geriausiu LBD skyriaus konkurso nugalėtoju tapo Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos bibliotekininkų draugijos skyrius, kuriam vadovauja Airida Samavičienė. Paskatinamoji premija įteikta Mažeikių rajono bibliotekininkų draugijai, vadovaujamai Ingridos Jonušienės.

2014_geriausias LBD skyrius_KLAVB

2014 m. geriausias LBD skyrius – KLAVB (pirmininkė Airida Samavičienė)

Ketvirtą kartą Klaipėdos krašto bibliotekininkams ir bibliotekoms buvo įteikti ir Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos direktoriaus Juozo Šikšnelio įsteigti apdovanojimai “Išminties marės” ir “Jonvabalis”.

Apdovanojimą Jonvabalis pelnė Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešosios bibliotekos Vydmantų filialo vedėja Romutė Girskienė, už meilę knygai ir žmogui, puikias iniciatyvas, aktyvų bendradarbiavimą su bendruomenėmis bei visuomeninėmis organizacijomis. Ji apdovanota fotoaparatu. Olympus SH – 60.

Apdovanojimą Išminties marės pelnė Šilutės rajono savivaldybės viešoji F.Bajoraičio biblioteka už tradicijų puoselėjimą bei naujų, patrauklių darbo formų ieškojimą, skaitymo skatinimą, organizuojant įdomius, prasmingus, vartotojų poreikius atitinkančius kultūrinius, edukacinius, informacinius renginius. Šio apdovanojimo mecenatas UAB „Finaneta“ apdovanotai bibliotekai suteiksiantis spausdinimo paslaugų už 500 Eurų.

Nominacijos "Jonvabalis" ir 'Išminties marios"

Iš kairės: apdovanojimą ‘Išminties marės” pelniusios Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos  Vaikų aptarnavimo skyr. vedėja Vita Gerulienė, Informacijos skyr. vyr. bibliotekininkė Sandra Jablonskienė ir šios bibliotekos direktorė Dalia Užpelkienė;   apdovanojimų “Jonvabalis” ir “Išminties marės” steigėjas, KLAVB direktorius Juozas Šikšnelis;  Šilutės F. Bajoraičio VB Informacijos skyr. vyr. bibliotekininkė  Dalia Vasiliauskytė

Didelis Lietuvos bibliotekų ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos įvertinimas – IFLA prezidentės Sinikka Sipila vizitas į Lietuvą ir jos dalyvavimas LBD organizuotoje tarptautinėje konferencijoje.

IFLA prezidentė Sinika Sipila

IFLA prezidentė Sinikka Sipila

IFLA prezidentė Sinikka Sipila konferencijoje skaitė pranešimą  „Stiprios bibliotekos – stipri visuomenė“. Ši tema yra Sinikka Sipila prezidentinės veiklos kryptis. Prezidentės pranešimas buvo skirtas Liono deklaracijos viešinimui, akcentuotas ypatingas bibliotekų vaidmuo informacinės visuomenės kūrimo procese ir valstybės raidos strategijoje.

 

IFLA prezidentė Sinika Sipila ir dabartiniai ir buvę LBD pirmininkai

IFLA prezidentė Sinikka Sipila ir dabartiniai bei buvę LBD pirmininkai. Iš kairės: Petras Zurlys, Alina Jaskūnienė, IFLA prezidentė Sinikka Sipila, Rima Gražienė, Emilija Banionytė, Vida Garunkštytė, Vytautas Rimša


IFLA prezidentė Sinika Sipila ir LBD Taryba

IFLA prezidentė Sinikka Sipila ir LBD Taryba

Antroji tarptautinės konferencijos dalis vyko balandžio 28 d. viešbutyje „Europa City Vilnius“.

Dvis dienas trukusioje konferencijoje pranešimus skaitė politikos atstovai, bibliotekininkai, komunikacijos ir informacijos specialistai: Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renadas Gudauskas, Latvijos nacionalinės bibliotekos Plėtros departamento vadovas Uldis Zarins, atstovė iš Viljandi miesto bibliotekos (Estija) Veronika Raudsepp Linnupuu ir kiti kolegos iš Lietuvos ir kaimyninių šalių.

Buvo apdovanoti Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu vykusio trumpametražių filmų konkurso „Biblioteka: informacija ir žinios kiekvienam” nugalėtojai.

Lietuvos bibliotekininkų draugija džiaugiasi glaudžiu bendradarbiavimu su kolegomis iš Latvijos ir Estijos. Tarptautinės konferencijos metu buvo pasirašytas Estijos, Latvijos, Lietuvos bibliotekininkų asociacijų bendradarbiavimo ketinimų protokolas.

Iš kairės: Latvijos bibliotekininkų draugijos prezidentė Kristine Paberza, IFLA Prezidentė Sinikka Sipila, LBD pirmininkė Alina Jaskūnienė ir Estijos bibliotekininkų draugijos prezidentė Katre Riisalu

 

Tarptautinės konferencijos metu pasidalinta skirtingų šalių bibliotekininkų asociacijų patirtimi ir pasiekimais, pristatyti bibliotekų projektai, įvairūs vietos bendruomenę suburiantys renginiai, edukaciniai užsiėmimai, bendradarbiavimas su partneriais,  aptartos ateities bibliotekų veiklos gairės ir kt.

15-oji Nacionalinė bibliotekų savaitė, išsiskirianti naujomis iniciatyvomis, idėjomis, akcijomis jau nuaidėjo…

Kiekvienais metais Nacionalinės bibliotekų savaitės metu šalyje vyksta daugybė įvairiausių renginių. Ir šiais metais bibliotekos suorganizavo beveik 2000 renginių, skirtų ir suaugusiems, ir mažiesiems bibliotekų lankytojams. Bibliotekos kvietė kartu skaityti krašto rašytojų kūrybą, dalyvauti naujų knygų sutiktuvėse, susitikimuose su rašytojais, informacinio raštingumo ugdymo kursuose bei pasitikrinti žinias ir informacijos paieškos įgūdžius viktorinose, varžybose, aplankyti kraštiečių tapybos ir grafikos parodas, aplankyti globos namuose, gyvenančius senelius… Taip pat vyko susitikimai su informacijos saugumo ir teisės specialistais, buvo diskutuota informacijos propagandos, cenzūros temomis. Bibliotekose vyko renginiai, skirti naudojimosi e. valdžios paslaugomis ir bendruomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimą skatinimui. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas senyvo amžiaus žmonėms (organizuoti informacinio raštingumo įgūžių ugdymo užsiėmimai), diskutuota kaip užtikrinti prieigą prie informacijos turintiems specialiųjų poreikių.


logo small_ic6c601059Dėkojame renginių rėmėjams, partneriams, padėjusiems įgyvendinti Nacionalinės bibliotekų savaitės idėjas.

Dėkojame bibliotekų bičiuliams, lankytojams, aktyviai dalyvavusiems renginiuose ir įsijungusiems į bibliotekų akcijas!

Pasidalinkite:

Norėdami komentuoti, turite būti prisijungę Prisijunti