„Bibliotekų asociacijų stiprinimas“ mokymai Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje

2011 lapkričio 29, gruodžio 9, 27 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (KAVB) vyko IFLA programos „Bibliotekų asociacijų stiprinimas“ antrojo etapo mokymai. Šiuose mokymuose dalyvavo 11 Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) atstovų iš Kauno ir Marijampolės regionų.

2010 m. Lietuvos bibliotekininkų draugija (LBD) laimėjo galimybę dalyvauti IFLA programoje „Bibliotekų asociacijų stiprinimas“ („Building Strong Library Associations“), kurios tikslas – strategiškai sustiprinti bibliotekų asociacijų veiklą bei užtikrinti jų tęstinumą. Programos veiklos Lietuvoje trukmė – 2010-2012 m. Visą programos įgyvendinimą finansavo IFLA. Viena pagrindinių ir svarbiausių programos veiklų – į praktiką orientuoti mokymai Lietuvos bibliotekininkų draugijos nariams. Taip siekiama gautas teorines ir praktines žinias, įgytą gerąją patirtį paskleisti kuo platesniam narių ratui.

Antrojo etapo mokymai vyko pagal 3 modulius:

  1. modulis. Bibliotekininkų asociacijų stiprinimas. Tikslas – siekti sustiprinti komunikaciją, informacijos sklaidą tarp Draugijos Tarybos bei pirminių skyrių, sukurti strategiją, kaip į Draugiją pritraukti daugiau narių;
  2. modulis. Strateginiai santykiai – Strateginių santykių kūrimas: partnerysčių ir kapitalo pritraukimas. Tikslas – paskatinti Draugiją ieškoti kontaktų su potencialiais partneriais, kurie galėtų būti naudingi plečiant finansavimo šaltinių paieškos galimybes, sudarant tarptautinius partnerystės ryšius, projektus, keliant asociacijos įvaizdį ir matomumą visuomenėje;
  3. modulis. Bibliotekos politinėje dienotvarkėje. Tikslas – skatinti ir išlaikyti Lietuvos bibliotekininkų draugijos ir bibliotekininko profesijos atstovavimą kaip vieną iš pagrindinių kiekvieno nario tikslų. Atstovavimą bus siekiama įtraukti tiek į nacionalinio lygio, tiek į rajoninio lygio draugijos veiklos dienotvarkės planus.

 Pirmojo modulio mokymuose „Jūsų bibliotekų asociacijos tvarumo užtikrinimas“, kuriuos vedė Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkės pavaduotoja, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėja Jolita Steponaitienė, sėmėmės idėjų apie galimas Draugijos funkcijas ir veiklos formas; dalinomės Draugijos skyrių patirtimi; aiškinomės kokie yra svarbiausi veiksniai, užtikrinantys bibliotekų asociacijų tvarumą; diskutavome apie narių pritraukimo ir išsaugojimo motyvus, apie pokyčių valdymą sparčiai besikeičiančioje šiandieninėje aplinkoje. Šio seminaro esminė nauda – susipažinimas su kolegėmis iš kitų Kauno ir Marijampolės regiono LBD skyrių, patirčių pasidalijimas.

Antrojo modulio mokymus „Strateginių santykių plėtojimas: partnerystė ir lėšų rinkimas“ vedė Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkės pavaduotoja Asta Naudžiūnienė. Dirbant bet kokioje organizacijoje yra reikalingas sistemingas požiūris į santykių valdymą, t. y. gerų santykių su žmonėmis ir organizacijomis puoselėjimas siekiant geresnio galutinio rezultato. Būtina nusistatyti, kokie strateginiai santykiai (vidiniai ir išoriniai) yra prioritetiniai. Sužinojome apie gerų santykių plėtojimo požymius (pasitikėjimą, išankstines nuostatas, patikimumo formavimą); sudėtingų santykių valdymą (priežastis, požiūrio keitimą); galimų partnerių paiešką (privalumus, sėkmingą partnerystę, partnerių nustatymus). Praktinių užsiėmimų metu Draugijos skyrių atstovės bandė įvardinti galimus (turimus) partnerius, tokios partnerystės privalumus. Šiame seminare dalyvavo KAVB partnerių Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų atstovas – viešųjų ryšių vyriausiasis specialistas Gintautas Deksnys, kuris pasidalino patirtimi apie partnerystės privalumus, gerų santykių plėtojimą, efektyvias atstovavimo formas. Mokymų metu taip pat analizavome kitą ne mažiau svarbią santykių plėtojimo sritį – vidinę mūsų profesinės organizacijos kultūrą. Mažiausia žinoma seminare aptariama sritis buvo rinkodara ir lėšų rinkimas, todėl diskutuodamos daugiau rėmėmės veiklos savoje bibliotekoje patirtimi. Seminaras buvo įdomus ir naudingas – lektorė teorinę medžiagą papildė praktiniais pavyzdžiais iš LBD naujosios Tarybos veiklos; seminaro dalyvių tarpe skatino diskusijas.

Trečiojo modulio mokymus „Bibliotekos politinėje dienotvarkėje“ vedė Birštono  viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Alina Jaskūnienė. Jų metu buvo akcentuojama kaip bibliotekos ir jų asociacijos/draugijos, remiantis atstovavimo funkcijomis, galėtų padidinti bibliotekų reikšmę besikeičiančioje visuomenėje. Lektorė pateikė įdomių atstovavimo pavyzdžių kitose šalyse, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose yra bibliotekų atstovavimo diena. Pratybų metu nagrinėjome sėkmingų atstovavimo iniciatyvų pavyzdžius ir grupėse su kolegomis aptarėme sėkmės priežastis.

Bendras šių mokymų naudingumas – įgytos naujos žinių ir patirtis, galimybė pasikeisti nuomonėmis apie skyrių veiklą, gerosios patirties sklaida, bibliotekininkų draugijos veiklos aktyvinimo naujų metodų paieška.

Daina Bandaravičiūtė,
Lietuvos bibliotekininkų draugijos Kauno apskrities viešosios bibliotekos skyriaus pirmininkė

Pasidalinkite:

Norėdami komentuoti, turite būti prisijungę Prisijunti