LBD Anykščių skyriaus Senjorų klubo susitikimas

Nors už lango buvo apniukusi vasaros diena, Okuličiūtės dvarelyje (Anykščių L. ir S. Didžiulių
viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriuje) buvo šviesu nuo čia susirinkusių linksmų,
besišypsančių, gerą nuotaiką skleidžiančių, jaunatviškai atrodančių anyšktėnių bibliotekininkių-
senjorių. Jos susitiko pasveikinti savo kolegės Aldonos Pilkauskienės 75-ojo jubiliejaus proga.

Jubiliatę sveikino Senjorų klubo prezidentė Stasė Tankūnienė, Lietuvos
bibliotekininkų draugijos Anykščių skyriaus pirmininkė Ligita Matulienė, Anykščių bibliotekininkų
profesinės sąjungos pirmininkė Audronė Šidlauskienė.

Visos bibliotekininkės dainavo „Ilgiausių metų“, linkėjo Aldonai sveikatos ir džiaugėsi buvimu
kartu, dalinosi prabėgusių dienų prisiminimais ir šių dienų įspūdžiais.
Pasveikinti kolegės taip pat atvyko Germa Aviltienė, Teresė Pilkauskienė, Stasė Baronaitė, Janina
Tamulienė, Elena Bublienė, Danutė Steponavičienė, Laima Klimantavičienė, Zita Banelienė, Bronė
Šiaučiulienė, Irena Gražienė.

Bibliotekoje vartydamos Pasaulio anykštėnų bendrijos almanachą „PASAULIO ANYKŠTĖNAS“
(2012 m. Nr. 1 (39)) senjoros aptarinėjo klubo narių D. Steponavičienės ir T. Pilkauskienės
išspausdintus prisiminimus apie mokyklą ir pirmąjį mokytoją. Buvusi Vaikų literatūros skyriaus
vedėja T. Pilkauskienė apgailestavo, kad įsivėlė klaidelė prie straipsnio, kur nurodyta jos mokykla:
„Baigiau Anykščių vidurinę mokyklą, o Kavarske tikrai nesimokiau…“. Pažadėjome pastabą
perduoti leidinio redaktoriui T. Kontrimavičiui.

Klubo prezidentei S. Tankūnienei buvo pateikta staigmena – 2012 m. balandžio mėnesio
žurnale „TARP KNYGŲ“ patalpinta jos nuotrauka su rašytoju Juozu Baltušiu. Tai buvo akstinas
prisiminti tuos laikus, kai rašytojas buvo dažnas svečias Anykščių bibliotekoje, dalyvavo įvairiuose
renginiuose, šventėse, gražiai bendravo su anykštėnėmis bibliotekininkėmis. Tačiau, kaip
bibliotekoje liko jam įteiktas Anykščių rajono Garbės piliečio pažymėjimas, išsiaiškinti nepavyko.

Nuo 2007 m. senjorų klubo „Laikas“ prezidentės pareigas ėjusi S. Tankūnienė, pasiūlė perrinkti
klubo prezidentę. Visos vienbalsiai išrinko klubo naują narę, buvusią ilgametę Svėdasų miestelio
bibliotekininkę E. Bublienę. Išsamią klubo finansinę atsakaitą už penkerius metus pateikė B.
Šiaučiulienė.

Džiugu, kad 1995 m. spalio 19 d. įkurtas Senjorų bibliotekininkių klubas gyvuoja iki šių dienų,
pasipildydamas naujomis narėmis. Kartą per ketvirtį susitikę senjoros švenčia jubiliejus, lanko
muziejus, kitų rajonų bibliotekas, gražiausias sodybas ir kitas įdomias Lietvos vietoves.

Buvusi Kraštotyros ir leidybos skyriaus, vėliau Vaikų literatūros skyriaus darbuotoja Romualda
Bražėnienė jau prieš penkeris metus sukūrė eilėrašį senjoroms:
„Bibliotekos senjoroms
Mielos senjoros
Jūs tokios orios
Praeity – dabarty…
Knygą lyg kūdikį
Virtinę metų
Nešėte savo glėby.
Kvietėt skaitytoją,

Bibliotekos lankytoją,
Laukėte būrio vaikų,
Triukšmingai atbėgant taku…
Vakaronės, poezijos šventės,
Plunksnos broliams
Skirti vakarai
Švieselėmis žiebės padangėj
Ir švytės dar ilgai.
Prisiminimai
Lyg žiedlapiai krinta
Ant jūsų rasotų kelių…
Bibliotekos istorijos vingiais
Grįžta Jūsų darbai,
Lyg švelnūs varpelio garsai
Skamba svajonių aidai…
Praeitis – tarsi kelias,
Kuriuo eina
Jaunesnioji karta,
Jūsų patirtimi,
Lyg žvake,
Pasišviesdama.“

Tikime, kad senjoros dar ilgai patars, padės dirbantiems bibliotekoje kolegoms, o jų gera nuotaika,
optimizmas paskatins jaunąją kartą nenuleisti rankų ir toliau darbuotis, nepabėgti į užsienį ir
didžiuotis bibliotekininko profesija.

LBD Anykščių skyriaus informacija

Pasidalinkite:

Norėdami komentuoti, turite būti prisijungę Prisijunti